ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0051/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU รองรับตู้ RCU 2.6 ล้านเลขหมาย True       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0052/2562       ลงประกาศ 3 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU ทดแทน DLC ที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/257       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ adaptor ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โพธิ์กิ่ง ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0051/2562       ลงประกาศ 8 ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU รองรับตู้ RCU 2.6 ล้านเลขหมาย True     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า เอทีดี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0052/2562       ลงประกาศ 8 ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU ทดแทน DLC ที่เสื่อมสภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า เอทีดี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0053/2562       ลงประกาศ 31 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ MSAN, OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0061/2562       ลงประกาศ 21 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC)และรื้อถอนเคเบิลทองแดงเดิม ชุมสายพระโขนง     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า ใยแก้ว เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/403/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:48
ประกาศผู้ชนะการจัดหา จัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ C.62.10062.7563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0061/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC)และรื้อถอนเคเบิลทองแดงเดิม ชุมสายพระโขนง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0064/2562       ลงประกาศ 21 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.2.3รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0064/2562       ลงประกาศ 24 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.2.3รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1312       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:24
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 600 เมตร ปรับปรุง OFC 12F เส้นทาง สระยายโสม-หนองยายทรัพย์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1311       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:22
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2500 เมตร,SDP 5 ตู้,MSDP/OFCCC 1ตู้ ปรับปรุง OFC 12F OFCCC#21-SDP#001 บ้านหนองพันเทา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0065/2562       ลงประกาศ 22 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTxชุมสายโทรศัพท์คลองเตย และชุมสายโทรศัพท์ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟิเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1310       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:20
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 650 เมตร,SDP 3 ตู้,OFCCC 1 ตู้ OLT บ่อสุพรรณ-บ้านหนองพันเทา ม.12 C.62.UBI000095     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0065/2562       ลงประกาศ 26 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTxชุมสายโทรศัพท์คลองเตย และชุมสายโทรศัพท์ถนนตก       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/798/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:14
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนคุ้มเกล้า CAB#001 ชส.ลาดกระบัง เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนวเสา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/797/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:12
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ซอยสุขาภิบาล 2 แยก 11 CAB#004 ชส.ประเวศ เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0067/2562       ลงประกาศ 2 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ FTTXจำนวน 9 ชุมสาย เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0067/2562       ลงประกาศ 6 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ FTTXจำนวน 9 ชุมสาย เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/107/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 13:06
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาตัดหญ้าและกิ่งไม้ ที่ตู้ RCU TRUE RKH04, LKG01, LKG03, LKG11, และ LKG 13 จำนวน 5 ตู้     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญสม ใยโพธิ์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/796/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:57
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนศรีนครินทร์ CAB#002 ชส.อ่อนนุข เนื่องจากเคเบิลเป็นแผลน้ำเข้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/795/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:54
งาน (TURNKEY) งานวางสายเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนเลียบกาญจนา TOT-MSAN# ลลิลวิลล์ จุดที่ 1,2 เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1313/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:52
ซื้อเทปผ้า ปากกาไวท์บอร์ดและปากกามาร์คเกอร์ใช้งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ออฟฟิช คลับ(ไทย)สาขาสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/794/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:50
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนอ่อนนุช 88 CAB#005 ชส.ประเวศ เนื่องจากเคเบิลเป็นแผลน้ำเข้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/793/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:48
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10 CAB#005 ชส.ประเวศ เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/792/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:46
งานวางสายและซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ พระรามเก้าซอย 17 CAB#097 ชส.หัวหมาก เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./274/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:36
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 99 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0070/2562       ลงประกาศ 29 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Huawei รองรับการปรับเปลี่ยนADSL เป็น FTTx พื้นที่ บน.3.2 เฟส 2 จำนวน 20 ชุมสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.3/89/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:20
จัดซื้อ ATA "Dinstar" DAG 1000-2S จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0070/2562       ลงประกาศ 1 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Huawei รองรับการปรับเปลี่ยนADSL เป็น FTTx พื้นที่ บน.3.2 เฟส 2 จำนวน 20 ชุมสาย       
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019