ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/490/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:32
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ กรมศุลกากร ถนนไอซีดี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/489/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:31
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสายไฟไหม้ ซอยรามคำแหง 26 คลองกะจะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/488/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:30
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนนวลจันทร์ CAB#073,002 ชส.รามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/487/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:29
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนนวลจันทร์ ซอยโกดัง CAB#002 ชส.เลียบด่วน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/486/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:18
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX ซ่อมสาย บริเวณ ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/19052563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:52
จ้างแขวน OFC 12 F 24F ARSS รร.อ่างทองปัทมโรจน์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/18052563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:51
จ้างแขวน OFC 12 F ARSS ลานตากข้างตลาดใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5293       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:50
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างยามรักษาการ์ณ ประจำเดือน พ.ค.2563 ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเชาวฤทธิ์ ส่างกวาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/143       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:50
ซื้อพัดลมระบายอากาศในอุปกรณ์ MSAN เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพพื้นที่ วบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านรุ่งฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 86,000.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5292       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:41
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Drop wire ใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ลที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5291       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:39
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรร์ตัดถ่ายเลขหมาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ จพภก.2/39       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 11:09
จัดซื้อตาข่ายถักและลวดขาว รวมจำนวน 2 รายการ ของส่วนงาน คพภก.2(หญ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก MEGAHOME และ บริษัท หาดใหญ่เกรียงไกร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/0609/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:59
จ้างเหมาเดินสายระบบ Network อาคาร ภวจ.ราชบุรี จำนวน 1 งาน 102จุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายไตรรัตน์ จิตพุทธิ(ร้านวิน เซอร์วิส)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/135/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:55
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายนิคมเชียงพิณ เป็นเงิน 5800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิศวัฒน์ ภาระพงษ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/134/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:53
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผส.บภน.2.2(อด.)ตึก9 เป็นเงิน 2000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิศวัฒน์ ภาระพงษ์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.014/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:50
งานจ้างบริการรับแจ้งเหตุเสีย จำนวน 6 คน ในพื้นที่ 045       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/514/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:49
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/514/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:48
ึค่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/068       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:40
จ้างติดตั้ง FTTx จำนวน 300 เลขหมาย(1-30 มิย 63)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น ซี ที 2015  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ท.0005/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:23
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริการ TOT eService และ TOT ePayment     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/106/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:20
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 150,000 เมตร ติดตั้งให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 11 ศูนย์ฯ วงเงิน 401,250.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจ.เค.พี. ภักดีเจริญ จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/105/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:00
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายฯป่าไผ่ ม.2 , ชุมสายฯ แม่โป่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/104/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:58
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชส. โรงพักช้างเผือกเก่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/103/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:56
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายฯหารแก้ว, ชมสายฯ สารภี (พญาชมพู)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/613       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:55
ซื้อ DROP WIRE CLAMP จำนวน 10000 อันๆละ 3.70 บาท รวมเ่งิน 37,000.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/102/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:53
ซื้ออุปกรณ์ Switch/Router ยี่ห้อ Cisco รุ่น ASR 920 Series-24GE-4-10GE จำนวน 1 PC ใช้งานที่ ชุมสายฯบ้านกลาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท NEXTEECH ASIA CO.,ltd  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/924       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชัยภัค โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/101/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:50
จ้างเหมาตรวจแก้เลขหมาย FTTx ในพื้นที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัน่ปาตอง ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 15 พ.ค 63 - 14 สค.ค 63 วงเงิน 419,675.40 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1060       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิลวินส์โซลูชั่นสฺ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1068       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1066       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 09:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020