ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1(พท.)/356/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:50
จัดซื้อกรอบพร้อมภาพ ร.10 และราชินี เพื่อใช้ใน บบภก.2.1(พท.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านศิลป์ทองกรอบรูป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/100/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:47
จัดซื้อสายไฟฟ้าเพื่อให้บริการ PRI ในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพาเวอร์พลัส เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/comdex15104       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:45
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อผ้าหมึกพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเด็กว์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/99/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:45
จัดซื้อหลอดไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพที่ สนง.บริการหัวหมากและรามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพาเวอร์พลัส เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/ingram15103       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:43
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พร.)/neo15102       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/dkt15101       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:38
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Drop wire clamp เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ดี. เค.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:15
งานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ,รักษาความปลอดภัย , ดูแล อาคารสถานที่    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M62100003220  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/228       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 10:09
จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น HG8546M จำนวน 250 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1321       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:55
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตรวจแก้และบำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกส่วนบริการลูกค้าจังหวัด ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 13 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/1157       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:28
พิมพ์เช็คพิเศษ บมจ.ธ.กรุงไทย จำนวน 3,000 ใบ ๆ ละ 8.- บาท รวมเงิน 24,000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/613/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:24
ขอซื้อแทนชาร์จ, แบตชาร์จ สำหรับงาน Solution     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/612/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:22
จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานนอกเวลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/611/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:19
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานตรวจแก้ฯ หลังเวลาปฏิบัติงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก 1.นายกรกิต เตจ๊ะศรี 2.นายชาญยุทธ์ พิชัยพงศ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/610/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:18
งานซื้อเทปแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/609/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:17
งานซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612 ยี่ห้อ ZTE จำนวน 70 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1156       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:11
จ้างบุคคลภายนอกช่วยขายเลขหมาย FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าอู่ทอง เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มยอดติดตั้งเลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายไพโรจน์ ศรีขาวผ่อง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1155       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:09
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชุมสายสุพรรณบุรีตัวที่ 202 เนื่องจากชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติขัดข้องชำรุดใช้งานไม่ได้     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1154       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:06
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานซ่อมบำรุงไฟแสงสว่างรั้วหน้าอาคารที่ทำการโทรศัพท์จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากชำรุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นญบ./1       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 08:51
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้อสาย patchcord 8 ชนิด จำนวน 900 PC ประจำปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจเค ไดนามิค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0129/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 08:17
จ้างปฏิบัติงานด้านช่างดูแลระบบ Network Management System (NMS) บริการสื่อสารข้อมูลและสื่อสัญญาณ จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0046/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 08:05
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วาย.เอช.เอส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./240/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:16
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./239/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:15
ประกาศแผนการจัดหา งานเช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอสแทรคกิ้งพร้อมระบบบริหารจัดการ ติดตั้งใช้งานสำหรับรถยนต์ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภน.3 จำนวน 295 คันของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./238/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:14
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./237/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 18:11
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพักพร้อมงานปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนช่วงเส้นทางลัดซอยพหลโยธิน 2-พหลโยธิน 8 ชส.พหลโยธินของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1153       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 17:15
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองชุมสายสุพรรณบุรี เพื่อบำรุงรักษาระบบชุมสายและสื่อสัญญาณให้ทำงานต่อเนื่อง จำนวน 200 ลิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/38       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:56
จ้างเหมาติดตั้งสาย DW FTTx จำนวน 100 Port. และปรับปรุงสาย DW FTTx จำนวน 100 Port.       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1152       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:37
ซื้ออุปกรณ์ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router "DIR1251" จำนวน 300 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1151       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:36
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN ยี่ห้อ ZTE รุ่น F601 GPON CPE ONU;1xGPON interface 1x10/100/100 จำนวน 200 st. เพื่อรองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/271/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:27
ซื้อ ONU F601-OFTK จำนวน 60 ST@1192 ศูนย์ฯนครชัยศรี และ ONU F612-OFTK จำนวน 75 ST@1450 ศูนย์ฯสามพราน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019