ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/39       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:40
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคล ดำเนินการสร้างโครงข่าย เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต เส้นทาง ชส.ห้วยยอดT เส้นทาง ชส.ห้วยยอด R     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/38       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:37
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคล ดำเนินการสร้างโครงข่าย เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต เส้นทางชุมสายห้วยยอด-ชุมสายห้วยนาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/14/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:37
จ้างหมาพิมพ์สติกเกอร์ติดลูกฟูก 9400 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโปร์ดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0168/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:37
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาความปลอดภัยผู้บริหารประเทศในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธี งานกิจกรรมและการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจที่สำคัญ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/37       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:32
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคล ดำเนินการสร้างโครงข่าย เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต ม.เสริมเจตน์-ชุมสายห้วยยอด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/006/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 15:00
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาศูนย์ราชการ,ทุ่งโฮเต็ล,สี่แยกสนามบิน,สันป่าตอง,จอมทอง,แม่ริม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/005/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:56
จัดซื้อ ONU F670L จำนวน 200 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าสาขาสันป่าตอง,จอมทอง,สันทราย,แม่ริม,ฝาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-082       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:47
จ้างทำป้ายไวนิลชื่อศูนย์บริการติดด้านหน้าศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาด่านช้าง จำนวน 1 แผ่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไลค์อิงค์เจ็ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-081       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:45
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เปลี่ยน Power Supply ใช้งานบริการลูกค้า CRM ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ด่านช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอทีด่านช้าง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/07/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:32
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างงานปรับปรุงย้ายแนวสายเคเบิลทองแดง บริเวณปากซอยจรัญฯ 70/2 ถ.จรัญฯ เพื่อหลบหลีกทางเข้าโครงการคอนโดไอดิโอ ชุมสายบางพลัด O.62.10062/09/773     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/040/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:30
งาน:ซ่อมท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน(ค่าวัสดุและค่าแรง) เพื่อย้ายสายเคเบิลอากาศข้ามถนนลงท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณซ.รามคำแหง 24 - ถ.ถาวรธวัช ชส.หัวหมาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นันทศิลป์ก่อสร้าง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบภก.3.2 (รย.)/4       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:27
จ้างเหมาติดตั้งตู้แร็คติดตั้งสายแลนให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอไอที เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทอนน.2/24       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:11
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4(เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตภก.1/       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:09
ประกาศส่วนบริหารการตลาดภาคกลางประกาศผู้ชนะการจัดหาพัศดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง "จ้างผลิตหมวกแก๊ป สำหรับแจกลูกค้าเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่"     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านมาสเตอร์พีช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/14       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห.จ.ก. บี.วี ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/13       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 14:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/49       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:56
จ้างติดสติกเกอร์เป็น Cable Marker ในพื้นที่ หัวไทร และชะอวด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตา อินเตอร์เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/12/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:56
ค่าซื้ออุปกรณ์ 1008 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ฉ.0045/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:54
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน รองรับโครงการก่อสร้างถนนสายทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา-ดอนแก้ว ตอนที่2 บริเวณสี่แยกหนองจ๊อม(ลิขิตชีวัน) ชุมสายสันทราย จังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/11/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:38
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 20600 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ไอคิวเซ้าส์อีสต์โอเออุดรธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.001/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:26
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 6,000,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.001/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:11
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 6,000,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/29/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:08
งานจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเคเบิลปลายทาง (ทองแดง) บริเวณในซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-5 พื้นที่ ตบบน.2.3.1(2) ตู้ผ่าน CAB#086ชุมสายแจ้งวัฒนะ (เคเบิล TOT)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุ่นใจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/482/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 11:51
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานบำรุงรักษา FTTx พื้นที่ ศูนย์บริการพัทลุง ศูนย์บริการควนขนุน ศูนย์บริการตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/481/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 11:50
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้งานบำรุงรักษา FTTx พื้นที่ ศูนย์บริการพัทลุง ศูนย์บริการควนขนุน ศูนย์บริการตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/480/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 11:49
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งขยายการให้บริการ FTTx พื้นที่ ศูนย์บริการพัทลุง ศูนย์บริการควนขนุน และศูนย์บริการตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/10/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 11:09
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 37,200 เลขหมาย/พอร์ต เดือน กุมภาพันธ์ 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./067/2562       ลงประกาศ 06 มี.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./066/2562       ลงประกาศ 6 มี.ค. 2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./062/2562       ลงประกาศ 26 ก.พ. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 5,760,000 เมตร คลังพัสดุขอนแก่น ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/009/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:59
งานซื้ออุปกรณ์ Line card Gpon 16 Port     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019