ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/122       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:41
ประกาสผู้ชนะติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธงชัยวิทยุเซลล์ แอนด์ เวอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0012/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:32
ซื้อรถยนต์ จำนวน 4 ประเภท รวมรถ 5 คัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (รายการที่ 1 และ 2) , บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด (รายการที่ 3) , บริษัท สยาม ฟลีท เซอร์วิส จำกัด (รายการที่ 4 )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/583/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:30
การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำดื่ม เอ็นดริ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/712       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:27
ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไฟร์คอมพิจิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/711       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:27
ค่าจ้างตัดถ่าย IP PHONE วันที่ 1-15 มิย 63 ตพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สมาร์ท พี อินโนเวชั้น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/582/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:26
การจัดจ้างเก็บขยะ จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลแม่ขรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/710       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:26
ค่าจ้างตัดถ่าย IP PHONE วันที่ 1-15 มิย 63 บน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สมาร์ท พี อินโนเวชั้น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/709       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:25
ค่าจ้างตัดถ่าย IP PHONE วันที่ 1-15 มิย 63 พจ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สมาร์ท พี อินโนเวชั้น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/708       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:25
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 1 -15 มิย 63 ตพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/707       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:24
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 1 -15 มิย 63 บน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/706       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:24
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 1 -15 มิย 63 พจ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบล./2/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 14:06
จัดซื้อโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/508/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:53
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX พร้อมตัดต่อ บริเวณอ่อนนุช 88     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/507/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:52
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX รองรับการตัดถ่ายเลขหมายให้กับ หมู่บ้าน ศุภาลัย แกรนด์เลค ซอยคุ้มเกล้า 10     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/506/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:50
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX รองรับการตัดถ่ายเลขหมายให้กับ บริษัท จอมไทยอาซาฮี จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/505/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:50
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณหน้าปั๊มเชลล์ ถนนเจ้าคุณทหาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/504/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:49
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณหน้าโรงเรียนเปร็ง ถนนเทพราช-ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/503/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:48
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านภัทรา ถนนสุขาภิบาล 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/502/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:47
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณตู้MSAN หมู่บ้านรุ่งกิจ 14     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/501/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:46
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยศรีนครินทร์ 24 ถึง ซอยอ่อนนุช 39 ( C 6310041 0641)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/500/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:44
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยกาญจนาภิเษก 25 ติดกับด่านทับช้าง ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ (C 6310041 0640)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/499/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:43
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานสร้างข่ายสาย OFC เจ้าคุณวิลล่า 5 ยูนิต ถนนเจ้าคุณทหาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/498/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:42
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานสร้างข่ายสาย OFC ชุมสายลาดกระบัง TIE ระหว่างชั้น2-3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/497/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:40
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานสร้างข่ายสาย OFC หมู่บ้านมิตรภาพ อ่อนนุช 46     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/496/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:40
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านสัมมากร ซอย 1 แยก 21     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/495/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:39
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านชลลดา สุวรรณภูมิ ถนนวัดศรีวารีน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/494/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:38
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ บจก.N N R ถนนเลียบมอเตอร์เวย์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/493/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:36
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ตัดถ่าย OFC -24 F )     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/944       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ Mikrotik RB450Gx4     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอมท้อบ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/492/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:35
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านสัมมากร ซอย 48 แยก 5     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/491/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 13:33
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ บ้านสวนลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020