ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.4.1/064       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 17:03
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างนิติบุคคลด้านช่างประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.4.1/063       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 16:55
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.62.10182.0965     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กรกานต์ ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/14-493       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 16:47
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 10 งาน จำนวนเงิน 74,397.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/614/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 16:45
งานซื้อพัสดุงานขยายตู้ SDP พื้นที่จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) 832/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 16:30
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งสาย LAN ภายใน อบจ.นครนายก จำนวน 200 จุด (ไม่รวมอุปกรณ์)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนพพร เพ็งพาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.2 (รย.)/ 168/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 16:29
ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK=130 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir1251=250 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXA10-F822-16V=1 ตัวเพื่อรองรับการให้บริการ FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/1158/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:58
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/293       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/867       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/349       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.2(นศ.)/415       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0099/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:42
งานจ้างเหมาสร้าง OFC LOOP ชส.หนองจอก-ถนนมิตรไมตรี-ถนนเสรีไทย-ชส.บางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ลิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/12/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 500 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ต.ค. 2562   ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/956/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมวงแหวนคอบ่อMH# และเสริมระดับขอบบ่อMH# (บนผิวจราจร) ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/955/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมท่อร้อยสายฯชำรุด บริเวณประตูทางเข้าสนามเสือป่า ถ.ศรีอยุธยา ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/954/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อ PB#JUF-13 จำนวน 1 บ่อ บริเวณบนทางเท้าด้านหน้าวัดบวรนิเวศวรวิหาร ถ.บวรนิเวศวรวิหาร ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0053/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:56
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Fiber Network Management     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/953/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานปรับปรุงท่อร้อยสาย ขนาด 1-0110 มม.HDPE บริเวณภายในพื้นที่เขตพระราชฐานวังศุโขทัย ถ.สามเสน ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฒ./71       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 14:51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าภาคราชการ จำนวน 12 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอรส์ซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0007/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 13:51
จ้างซ่อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณด้านส่ง (TWTA) ยี่ห้อ CPI รุ่น VZC-5964A4 ชนิด 1:1 REDUNDANT       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฒ./70/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 13:45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Authentication สำหรับโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการกรมชลประทาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/822/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:48
งานจ้างเหมาปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน t&j net  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/821/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:47
ค่าจัดส่งเอกสารตรวจรับสำหรับโครงการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.085/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:44
ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบโทรศัพท์เลขหมาย FTTx และงานปรับปรุงเคเบิลปลายทาง / ปบบน.3.3.1/393 ลว.11 ตค.62     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/820/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:44
ค่าส่งอุปกรณ์ MDU     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/819/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:41
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน อด.82-5429     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดรทรัคออโต้เซลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/818/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:38
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน อด.82-5430     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดรทรัคออโต้เซลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1(พท.)/711/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless For FTTx ศููนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาควนขนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/25/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:17
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้งานแล้ว ประเภท ตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 156 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/24/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:10
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด ไม่ใช้งานแล้ว และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 218 ราย (455 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/23/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:05
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019