ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./080/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 16:40
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 จำนวน 4 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./650       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 15:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุคนได้ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (ประเภทที่ 2) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 14 คัน (14 เส้นทาง)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63030031333  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่        ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 14:24
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย    
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 24 มี.ค.2563 15:58
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./106 ลว. 23 มี.ค. 63       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch ยี่ห้อ Cisco โครงการ MPLS-VPN 40 สถานี เพื่อให้บริการแก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด       
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0009/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:34
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./079/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาเชียงราย สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาเชียงรายจำนวน 44.57 ตารางเมตร ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./078/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./077/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1.2 (แผนเดิม)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./076/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./075/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:35
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.006/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 60F เส้นทางชุมสายชัยภูมิ - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.005/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:30
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบ้านเขว้า - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ ิB02/ท.0005/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 1 เม.ย. 2563   คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ อาคารส่วนวิศวกรรมเทคโนโลยี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แยก 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./070/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 16:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC และทองแดง โครงการย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.3.3 เฟส 1 จำนวน 7 ชุมสายปี 2562 (แผนเดิม) ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./069/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 16:57
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC (ชลบุรี พัทยา แหลมฉบัง) จำนวน 10 แห่ง (แผนเดิม) ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./067/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:47
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./064/2563       ลงประกาศ 12 มี.ค.2563 11:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่ ภน.1   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./063/2563       ลงประกาศ 12 มี.ค.2563 11:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. ข.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./062/2563       ลงประกาศ 12 มี.ค.2563 11:06
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Router และ Switch เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ของส่วนงานในส่วนกลาง (ข.)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พภน.1/267/2563       ลงประกาศ 12 มี.ค.2563 11:03
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 แผน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P62090048373  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1634/2561       ลงประกาศ 10 ก.ย. 2562
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1577/2561       ลงประกาศ 28 ส.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1568/2561       ลงประกาศ 29 ส.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1519/2561       ลงประกาศ 20 ส.ค. 2562
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1283/2562       ลงประกาศ 9 ก.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./1279/2561       ลงประกาศ 9 ก.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./627/2561       ลงประกาศ 28 มี.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./506/2561       ลงประกาศ 12 มี.ค. 2562
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2956/2561       ลงประกาศ 24 ธ.ค. 2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2986/2561       ลงประกาศ 3 ม.ค. 2561
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021