ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/682 ลว.30 มิ.ย.63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:55
ซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น.พี.เค.เทเลคอมจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/679/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:55
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยนวมินทร์ 68 ถ.นวมินทร์ ( C 6310041 0666)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/678/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:54
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานขยาย SDP รองรับลูกค้าซอยพระรามเก้า 21     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:53
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx พื้นที่ ตบบน.2.3.2(4) จำนวน 100 พอร์ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีเอสเค ลิ้งค์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 107,000.00 บาท รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียร้อยแล้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/677/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:52
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX สร้าง TIE OFC ระหว่างห้องสื่อสารชั้น 2 ไปชั้น 3 ชุมสายหัวหมาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/676/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:51
งาน (TURNKEY) งานสร้างเคเบิลทองแดง บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ (Primary 03:1-900) ชส.หนองจอก (C 6310041 0043)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:51
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx พื้นที่ ตบบน.2.3.2(3) จำนวน 100 พอร์ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ โอ เทค จำกัด เสนอราคา 107,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/675/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:50
งานย้ายแนวเคเบิลทองแดง (ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) บริเวณ ถนนสามวา CAB#005,001,097,003 ชส.สามวา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/674/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:49
งาน (TURNKEY) งานสร้างเคเบิลทองแดง บริเวณ ถ.คลองเก้า ซอย 4 มัสยิดกลาง DLC#103 ชส.หนองจอก (C 6310041 0041)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:47
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx พื้นที่ ตบบน.2.3.2(2) จำนวน 450 พอร์ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.มนตรีไลน์ เสนอราคา 481,500.00 บาท รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียร้อยแล้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/673/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:46
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตโรงเรียน บริเวณ โรงเรียนปดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เขตหนองจอก ซอยสุวินทวงศ์ 96 (C 6310041 0675)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:44
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx พื้นที่ ตบบน.2.3.2(1) จำนวน 450 พอร์ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วอล์คแมน ไอที แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงเรียร้อยแล้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/672/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:41
งาน (ค่าแรง) งานรื้อย้ายและติดสติ๊กเกอร์พร้อมตัดต่อ บริเวณ ถนนเสรีไทย - แยกบางกะปิ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดี.ที.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/671/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:33
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 (C6310041 0651)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/118/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:26
ซื้ออุปกรณ์ Fiber Optical Mux (FOM) 4*E1 แบบ G.703+ETH จำนวน 4 ST.และ SFP 1.25 Gbps แบบ SMF 20 Km 8 PC วงเงิน 117,700.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอฟเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/117/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:23
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชส. กาญจน์กนกวิวล์, ชส.เอื้ออาทรา (หนองหาร) วงเงิน 480,858.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1(สก.)/007/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:22
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างงานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT แบบ OUTDOOR ZTE-ZXA10 C320 จำนวน 3 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/670/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:20
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย BJ#120 F (C 6310041 0663)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:20
ซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ 318,860.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/669/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:19
งาน (TURNKEY) งานสร้างเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนเคหะร่มเกล้า CAB#012,017 ชส.บางชัน (C 6310041 0026)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/668/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:17
งาน (TURNKEY) งานสร้างเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนคลองสามวา CAB#015 ชส.บางชัน (C 6310041 0037)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/6/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:17
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภท อุปกรณ์จ่ายไฟ และ แบตเตอรี่ จำนวน 15 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 329 หมู่ 1 บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/667/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:14
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ชุมชนวัดปากบ่อ ( C 6310041 0662)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/42/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 17:04
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ ONU CPE 4 GE,2FXS จำนวน 171 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/039       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 17:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx พื้นที่ บบน.2.1.1 400 พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เอ พี ลิงค์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/038       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx โครงการเอื้ออาทรบึงกุ่ม พื้นที่ บบน.2.1.1 200 พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เอ พี ลิงค์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/190/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:59
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/189/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:58
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/026       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:56
ประกาศผู้ชนะการจัดหากรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 /2563(1 เม.ย. -30 มิ.ย.63)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0067/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:24
จ้างเหมาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./9       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:21
จ้างปรับปรุง ofc 216f และ OFC 312 F NEW LINK เส้นทางชุมสายบางนา - ชุมสายบางพลี       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020