ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/189/3/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:58
จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งและบำรุงรักษา สาย UTP Station Wire 0.5x1 Pair จำนวน 2250 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/311       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:57
ซื้อน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ขนาด 800 ซีซี. จำนวน 50 โหล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอรุณพาณิชย์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/111       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:56
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000007       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/110       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:54
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000006       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/180/9/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:53
ซื้อ ATA Dinstar DAG1000-4S จำนวน 4 Pcs. DAG1000-8S จำนวน 2 Pcs. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหลักสี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอลเมซ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/109       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:51
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000005       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/184/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:50
จัดซื้อ Wireless Access Point DIR1251 จำนวน 300 ตัว เพื่อใช้บริการติดตั้ง FTTx ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาหลักสี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/823       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:48
จ้างเหมาแรงงานส่งเอกสารพัสดุทางไปรษณีย์และเอกสารด้านการเงิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางจริยา แสนต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/536/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:47
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณโครงการโกลเด้นทาวน์ รามอินทรา-วงแหวน (C62100410813)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/181/1/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:44
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทวีศักดิ์เคหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/310       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:35
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแอร์ จำนวน 1 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/309       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:33
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแอร์ จำนวน 13 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.1/191/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:25
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจแก้และบำรุงรักษา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1(ชน.)/22/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:18
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ต FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทเซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/308       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:11
จ้างซ่อม RECTIFIER จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอเอ็นที อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/150       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:11
ซื้อ Router Cisco รุ่น ASR-920-12SZ-D เพื่อ Upgrade Uplink OLT จำนวน 2 PC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเซีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/149       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:05
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ.ท่าอ่าง ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/307       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:04
จ้างบุคคลภายนอกซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-3376 เลขไมล์164,584 กม. จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/304       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:02
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นำรุ่งเคหะภัณฑ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/148       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:01
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ.เฉลียงใหญ่ ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/299       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:01
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.4 จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 150 รีม)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แก้วตา ดวงใจ (2546) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.4.1(ยล.)/297       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 08:59
ซื้อถังใส่ขยะ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ใบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านยุพิน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/6       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 08:57
ซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ (ATA) Voice Gateway รุ่น HT-814 จำนวน 30 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/147       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 08:56
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ.ซับตะคร้อ ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/38/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 18:47
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/37/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 18:45
ืซื้อ SDP FTTX (A)IN-LINE WITH SPLITTER 1:8     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/36/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 18:44
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ ONU Huawei HG820C+Zyxel EMG2881-T20B     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอ๊ดวานซ์คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (ชภ.)/35/62       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 18:43
ขอจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0084/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 17:27
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1097/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 17:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 2 งาน บริเวณ ม.3,6,7อ่างหิน ม.2ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ และบริเวณ ม.5ปลายคลอง จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1159       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 17:06
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ช็อป ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019