ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.013/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดบึงกาฬ กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.012/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานี กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.011/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/237/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 09:18
(ประกาศยกเลิก) ซื้อ OTDR IS SERVICE TESTER จำนวน 7 set  ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./105/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 17:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.1/001/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:27
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงอาคาเสื่อมสภาพ และทาสีอาคารชุมสายโทรศัพท์กาญจนบุรี และงานรื้อถอน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./926       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 11:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63040024965  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./098/2563       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./839       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 10:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และนครหลวง จำนวน 402 เครื่อง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63040015867  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.005/2563(ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 13 เม.ย.2563 13:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.2(พย.) กำหนดยื่นเอกสาร 29 เม.ย. 2563   อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.006/2563(ครั้งที่ 3)       ลงประกาศ 13 เม.ย.2563 13:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 15 เม.ย. 2563   อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลข 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./091/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./090/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:18
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./089/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 16:15
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. ฐ. น. ข.) จำนวน 22 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./781       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:19
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน (ประกาศครั้งที่ 14/2563)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63040005443  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/002/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 16:29
(ประกาศยกเลิก) ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2,359 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ   ณ ห้องประชุมโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถนนยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./087/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 16:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 1แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./086/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 16:37
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./085/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 16:27
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปีงบประมาณ 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.014/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:59
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.013/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:58
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดบึงกาฬ กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.012/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:57
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานี กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.011/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:56
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:56
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.009/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:55
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.008/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 16:52
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 38 แห่ง 57 กอง กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./083/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 12:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.006/2563(เพิ่มเติม)       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 09:39
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.005/2563 (เพิ่มเติม)       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 09:36
(ประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด) งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.2(พย.) กำหนดยื่นเอกสาร เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./082/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 16:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./081/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 16:45
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021