ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/942       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:20
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคาร CRC ออลซีซั่นส์ บริษัท ซาโนฟี่ ชั้น 24 บริเวณถนนวิทยุ ชส.เพลินจิต พืนที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210193     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/936       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:17
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFCอาคารวานิช UBCII ห้อง Server ชั้น 18 ซ.สุขุมวิท 33 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210187     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/935       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:12
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC บริเวณอาคาร RSU Tower บริษัท โกยูมิ จำกัด บริเวณ ซ.สุขุมวิท 31 ชส.สุขุมวิท พื้นที่ ตบน.1.2 เลขที่ใบสั่ง C62100210186     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/939       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:10
ขออนุมัติจัดจ้างแรงงานบุคคลภายนอกงานขยาย OFC อาคาร KANTA Masion บริเวณซอยสุขุมวิท 26 ชส.สุขุมวิท . ชส.อโศกดินแดง เลขที่ใบสั่ง C62100210185     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปรเกรส คอมมูนิเคชั่น ลิ้งค์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) 420 /2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:04
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) จำนวน 6 แผ่น   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/13102562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 12:00
ซื้อ DROP WIRE CLAMP (RED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พีแอนด์เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) -/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:58
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) จำนวน 3 แผ่น   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/12102562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:57
ซื้อสาย OFC ARSS 24 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (อท.)/11102562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:55
จ้างเหมาติดตั้ง CPE และซ่อม Base Winet     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/090/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:28
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาสี่แยกสนามบิน,สันป่าตอง,สันกำแพง,เชียงดาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/786/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:28
ซื้ออุปกรณ์ OLT Huawei MA5608T Outdoor ให้บริการบรอดแบนด์ ชุมสายฯ ป่าแป๋ หมู่ 9 จ. เชียงใหม่ วงเงิน 256,800.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/089/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:26
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่น A3002RU จำนวน 500 ST. เพื่อใช้รองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าสาขาเมืองสุมทร,ทุ่งโฮเต็ล,สี่แยกสนามบิน,สันป่าตอง,จอมทอง,สันทราย,ฝาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/088/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:23
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาศูนย์ราชการ,จอมทอง,สันกำแพง,สันทราย,ฝาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/087/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:20
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่น A3002RU จำนวน 200 ST. เพื่อใช้รองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าสาขาเมืองสุมทร,ศูนย์ราชการ,ทุ่งโฮเต็ล,สันป่าตอง,สันกำแพง,แม่ริม,เชียงดาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) -/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) จำนวน 4 แผ่น   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.3.1 (นย.) -/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 11:09
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) จำนวน 9 แผ่น   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/099/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:59
จัดซื้ออุปกรณ์ Wireless Router รุ่น A3002RU-V2 จำนวน 320 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง และสาขาย่อยลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 62)       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท จ.นราธิวาส   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1167       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:24
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 700 เมตร เส้นทาง ศรีสำราญ ม.14 บ้านไผ่ขาด SR699486     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1166       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:22
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 1700 เมตร TOT CAB#006 ชุมสายสามชุก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1165       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:19
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 300 เมตร,OFC 24F จำนวน 700 เมตร เส้นทาง OFCCC#28-(หน้าเทศบาลสุพรรณ)และOFCCC#28-ศาลแขวงเยาชนอาคารใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1164       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:16
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร ปรับปรุง OFC 12F เส้นทาง OFCCC#018-SDP#002 ชุมชนวัดโพธิ์คลาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1163       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:13
จ้างแขวนเคเบิลทองแดง 25x0.4 AP(8) 300 เมตร เส้นทางชุมสายทุ่งคอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1162       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:10
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 600 เมตร ปรับปรุง OFC 12F เส้นทาง ตลาดใหม่ไทยเกษมวัดศรีบัวบาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/115       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:09
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000011       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/1449/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตสมาสที่ 3 (ก.ค.62-ก.ย.62)   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/114       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:08
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000010       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1161       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:05
จ้างเดินสาย OFC 48F พร้อมอุปกรณ์ท่อร้อยสาย 1 LOT     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมร เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/113       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:04
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000009       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1160       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:01
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก TRAY 12 จำนวน 50 EA. F,PLATE 24F SC จำนวน 15 EA.     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/112       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:01
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000008       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019