ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/54/63       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงการเน็ตโรงเรียน Cluster 1 C63 UBH00 0042     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./146/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:22
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาเปลี่ยนข่ายสายเคเบิล ชส.บ่อสร้างทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./145/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2563 16:31
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 12 รายการ สำรองคลัง ภก.2
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2563 16:30
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาปฎิบัติงานตรวจแก้บำรุงรักษา TOT Fiber 2U ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.008/2563       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2563 11:14
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 13 เครื่อง     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1405       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 14:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63060007006  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0017/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 15:47
(ประกาศยกเลิก) ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย VPN Gateway    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1384       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:52
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63060000683  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./138/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:47
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 8 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./137/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:46
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 11 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./136/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:45
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ข.) จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./135/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้อสิทธิ์ในการ Update ฐานข้อมูล Compromised Assessment Tool ยี่ห้อ VMWare ของส่วนงานในส่วนกลาง (ซ.)   
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0014/2563       ลงประกาศ 9 มิ.ย.2563 12:03
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./130/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:41
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภก.2 เข้าคลังพัสดุจำนวน 2 รายการ ไตรมาสที่ 2-3/2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./129/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:39
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ล. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1190       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ห้องอาหาร อาคาร 5 จำนวน 28 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./127/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ส. ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อภน.1/212       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 15:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./122/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท DROP WIRE CLAMP ของส่วนงานในส่วนกลาง (ง.)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./119/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 15:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./118/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:20
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/02052563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 15:46
(ประกาศยกเลิก) จ้างทำแท่นใส่ระวิง    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./113/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (น.) จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./112/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:09
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา จ้างเหมาติดตั้ง Generator ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./111/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:07
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./110/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:06
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ซ. น. ข.) จำนวน 12 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./109/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:05
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกถาวรธวัช และถนนซอยรามคำแหง 24เส้นทางถนนถาวรธวัชและถนนซอยรามคำแหง 24 ชส.รามคำแหง จ.กรุงเทพมหานคร ของส่วนงานในส่วนกลาง
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.014/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 15 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021