ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:10
จ้างเหมาบำรุงรักษาบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 4,000 พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:54
ซื้อระบบเพื่อจัดทำ Cloud Management Support       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.1/01/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:17
จัดซื้อ Card VOIP ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 6 Card ติดตั้งในพื้นที่ ชุมสาย สาธุประดิษฐ์ CAB#071 , CAB#072 และ CAB#073     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ต.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจบริการไร้สายคลื่นความถี่ 5G เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/15       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/8/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:07
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย FTTx ระยะทางสาย 21,882 เมตร พร้อม Splice จำนวน 60 เลขหมาย วงเงิน 101,623.46 บาท ในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าเชียงดาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอสพี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/19/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 17:10
จัดซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 20,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/013/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 16:41
งานซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง IP Phone     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./จ.003/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 16:12
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/007/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:54
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาศูนย์ราชการ,เชียงดาว,สันกำแพง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./002/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:17
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/09012563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:09
ซื้อ SPliter และ Patchord งานสร้างสื่อสัญญาณบริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไดนามิค ออพติคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./011/2562       ลงประกาศ 17 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./194/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค. 2562
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./176/2562       ลงประกาศ 26 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของส่วน เพิ่มเติม จำนวน 10 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./162/2562       ลงประกาศ 12 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/03/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหากรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทไตรมาสที่3 ก.ค.62-ธ.ค.62   
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.005/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:29
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045 กำหนดเสนอราคา 12 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.004/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:27
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043 กำหนดเสนอราคา 12 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.003/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:22
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ 042 กำหนดเสนอราคา 7 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/003       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:22
ซื้อ Patchcord และ Attenuator เพื่อใช้งานติดตั้ง ขยาย วงจรเช่า และ งานโครงข่ายโทรคมนาคม พื้นที่ วบน.2.3 (หลักสี่)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์ วงเงิน 74,044.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./197/2562       ลงประกาศ 23 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำงบประมาณ 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) เพิ่มเติม จำนวน 4 แผ่น   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./163/2562       ลงประกาศ 12 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3) จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./161/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./160/2562       ลงประกาศ 12 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) เพิ่มเติม จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/558       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:47
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP/OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/557       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:44
จัดวื้อบันไดไม้ไผ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ส.น้ำใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/044/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:30
งานถอนเสาย้ายแนว(เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนพัฒนาการ ซอย 44 ชส.อ่อนนุช เนื่องจากรถชนเสาหัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/043/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:29
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ รามคำแหง 34     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/042/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:28
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX พร้อมตัดต่อ บริเวณ CENTRO รามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/041/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:26
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX พร้อมตัดต่อ บริเวณ บจก.มหานครไรซ์ และ บจก.กรูเมท์ คอนเน็ค (ซ.สุวินทวงศ์ 60) เขตหนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019