ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/01062563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:20
ราคากลาง ซื้อสาย Cable Armored 1 F       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/26062563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:19
ซื้อสาย Cable Armored Drop 1 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/25062563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:17
ซื้อ Rack 6U ปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:23
   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นญบ./8       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:16
จ้างปรับปรุง OFC 216F เส้นทางชุมสายหลักสี่ - ชุมสายกรุงเกษม และ OFC 48F เส้นทางชุมสายหลักสี่ - ชุมสายนิคมรถไฟ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/2054/2       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก. , บ.เอ็นเอสไอ จก. , บ.คิงส์อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จก. และ บ.เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/140       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:05
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ Converter HDMI to VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด สาขาศรีราชา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/139       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:03
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อสายเคเบิล HDMI อุปกรณ์แปลงสัญญาณและกล่องแปลงสัญญาณ HDMI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด สาขาศรีราชา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/20       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 09:01
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับส่วนงานภายในสังกัด ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.3 จำนวน 24 คัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนล./       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 08:53
จ้างซ่อม Computer Dell Optiplex 5040 รหัสสินทรัพย์ 13057903 จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/750       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 08:32
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.50 บาท รวมเงิน 390,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตราคอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบภน.1.1 (นว.)/420       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 08:31
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./036/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 07:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีน้ำมันสีขาวจำนวน 6 กระป๋อง สีน้ำมันสีแดงจำนวน 4 กระป๋อง ขนาด 0.946 ลิตร (1/4แกลลอน) และน้ำมันสนจำนวน 2 ปี๊บ ของส่วนคลังพัสดุ (คพค.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน KSB. กิจสมบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/226/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 17:01
ประกาสผู้ชนะการอะไหล่เครื่องปรับอากาศส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ก.กลการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/225/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 17:00
ประกาสผู้ชนะการจัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ก.กลการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/238/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:57
ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริาัท อินเด้กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/237/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:56
ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อOutlet With 1sc Adaptorส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริาัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/236/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:55
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทัศน์นภา 2014  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/235/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:55
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บ้านป้อม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/234/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:54
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บ้านป้อม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/233/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:54
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บ้านป้อม เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/232/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:51
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งตุ้SDPพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จิรวัฒน์ เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/231/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:50
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาติดตั้งDrop wire Opticพร้อมFusionส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จิรวัฒน์ เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/230/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:49
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารื้อถอนสายDrop wire ชำรุดส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.น้ำพี้ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/229/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:48
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมารื้อถอนชำรุดDrop wireส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.น้ำพี้ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/228/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:47
ประกาศราคากลางจัดซื้อสายOptic drop Wire Round Type 1F จำนวน 70,000 เมตรส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ลที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-749       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:46
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F680-OFTK จำนวน 171 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (สท.)/227/63       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:46
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาซ่อมข่ายสายเคเบิลส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.น้ำพี้ เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ท.025/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:42
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งโรจน์ คอนสตรัคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/741       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:18
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 1 -15 กค 63 ศูนย์ตะพานหิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/740       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 16:18
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 1 -15 กค 63 ศูนย์พิจิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020