ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/107/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 15:17
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายเศรษฐีกาญจน์ และชุมสายทุ่งสะโตก วงเงิน 480,858.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0087/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 14:50
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 117,174 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ตออน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.3/116       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 14:26
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา C.63101821077     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บริบูรณ์ชัย เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/071       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:46
ซื้ออุปกรณ์ OLT OUTDOOR 16 PON รุ่น MA5800 ยี่ห้อ HAUWEI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/070       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:42
จ้างติดตั้ง FTTx จำนวน 150 เลขหมาย(1-15 มิย 63)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอสพีเอ อินเตอร์เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.059/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:41
จ้างเหมาซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง TA-CAB#001 S-01:1-150 บริเวณทางเข้าสำนักงานตำรวจกองปราบปราม ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอ เอ็น วิสาหกิจ (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/069       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:37
จ้างงานรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง พร้อม Drop wire ชส.วังน้ำเขียว ชส.กม.79 ที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากตัดถ่ายเปลี่ยนสัญญาณเรียบร้อยแล้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.โลหะไทยโคราช วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/197       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:33
จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิล จำนวน 8 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยโชคเจริญทรัพย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/189       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 13:31
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/08/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 12:51
งานเช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมโครงการ เดอะ วินนิ่งทาวเวอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ วินนิ่งทาวเวอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0071/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 12:12
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 5 เส้นทาง ถ.สรรพสิทธิ์ ถ.มนัสถ.มหาดไทย ถ.จอมพล ถ.อัษฎางค์ ถ.ยมราช และ ถ.พลแสน ชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0070/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 12:05
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 1 เส้นทาง ถนนชุมพลชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/614       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:40
งานเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมพื้นที่ว่างข้างอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอ่าวลึก จังหวัดกระบี่       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/511 ลว.1 มิ.ย.63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:37
ซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานติดตั้งโครงการ "เน็ตโรงเรียน"     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/510 ลว. 1 มิ.ย.63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:36
ซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/509 ลว. 1 มิ.ย.       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:34
ซื้อคัตเตอร์ใช้สำหรับปอกเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.2/74/3 ลว.22 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:28
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิงเติมรถยนต์เช่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.2/73/1 ลว.21 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:26
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิงเติมรถยนต์เช่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.2/72 ลว.14 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:25
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเติมรถยนต์เช่า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/236 ลว.20 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:12
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ซ่่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True EKC-RCU06 ม.สินทวีแกรนด์วิลเลจ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอกกริเกท เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/236 ลว.20 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:10
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ซ่่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True EKC-RCU06 ม.สินทวีแกรนด์วิลเลจ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอกกริเกท เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0043/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:09
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Polling ข้อมูล โครงข่าย TOT MPLS ชุมสายทีโอที สำนักงานใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/231 ลว.19 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:08
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ซ่่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True EKC-RCU08 ซอยท่าข้าม 3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/235 ลว. 20 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:07
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ซ่่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True EKC-RCU14 ซอยกำนันแม้น 13     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/224 ลว.18 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:32
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True EKC-RCU23+22 ซอยเอกชัย 72     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/215 ลว.14 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:30
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True PPG-RCU07+06 ซอยสุขสวัสดิ์ 39     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอกกริเกท เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/214 ลว.13 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:28
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True RBN-RCU04 ซอยประชาุทิศ 52     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/213 ลว.13 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:27
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True TNB-RCU02 ถนนอิสรภาพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอกกริเกท เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/199 ลว.8 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:25
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ซ่่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสาย หมู่บ้าน DK.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/197 ลว.7 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:23
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True DKN-RCU16 ถนนสุขสวัสดิ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอกกริเกท เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กวบน.3.2/190 ลว.5 พ.ค. 63       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 10:21
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ชุมสาย True RBN-RCU07 ซอยพุทธบูชา 9     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ ดี เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020