ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-45       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:18
จ้างช่วยงานประสานงานกับช่างติดตั้ง Fttx - 350. บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.ภาณีวรรณ ชังคมานนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-44       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:17
จ้างทำสติกเกอร์ "เจ้งแหตุเสีย 1177" (การขาย) - 2,000.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท น้ำทองมีเดีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6210-43       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:16
ค่าน้ำมันเติมเครื่องตัดหญ้า ส. 100.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขา 00714  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 10:13
จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อสวัสดิการพนักงาน ส่วนกฎหมายนครหลวงที่ 1 จำนวน 24 ถัง ของส่วนงานกฎหมายนครหลวงที่ 1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/389/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 09:42
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานปรับปรุงท่อร้อยสายโทรศัพท์ บ่อพักสาย PB#001 บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 24 ชุมสายปิ่นเกล้านคร O.62.10062/08/714     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/17/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 09:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุง ยกระดับคอบ่อพักย่อย (PB) บริเวณถนนเลียบวงแหวนกาญจนา ทางขึ้น - ลงถนนเทพารักษ์ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ เพื่อขยายช่องจราจร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ิบภน.3.2(พร.)/kce18102       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 09:08
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า ชส.เหมืองหิต ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซีอี. อิเลคทริค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/kone18101       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 09:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา บรำรุงรักษาลิฟท์ งวดที่ 5 ก.ย.-ต.ค.62 อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/472       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 08:56
ค่าชุดทำงานช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พชรพล เทรดดิ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/7       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 08:48
งานซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายประเภท Wireless AC1350 Gigabit MU MIMO Bcamforming รุ่น EC230-G1 จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.1/33       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 08:39
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./101/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 07:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพิมพ์เช็คพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2,000 ฉบับ ของ งกค.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./100/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 07:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 2 อัน ของ สำนักบัญชีการเงิน ( ง.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านดอกไม้ มิส ฟลาวเวอร์ (Miss Flowers)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./099/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 07:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ของ รนค.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./098/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 07:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันของธนาคาร (Fleet Card) รถประเภท A จำนวน 2 คัน ทะเบียน 5กต 8013 จำนวน 2,000 บาท และ ทะเบียน 5กต 7568 จำนวน 2,000 บาท รอบวันที่ 26 ต.ค. -25 พ.ย. 2562 ของ คพค.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/974/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลปลายทาง RCU#04 TA CAB#004 ซ.สุคันธาราม ถ.พระราม 5 ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/973/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิลภายใน เส้น 01:1-100 ภายในสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถ.ศรีอยุธยา ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/972/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานซ่อมแซมเคเบิลภายใน เส้น ศข09:1-400 บริเวณหน้าอาคารบริการวังหลัก 4/ศ ภายในพระตำหนักวังศุโขทัย ถ.สามเสน ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0026/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:05
งานจ้างบริการ การสืบค้น และคัดกรองข่าวสารออนไลน์ (Social Monitoring)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./197/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:03
จ้างเหมาปรับปรุงห้อง STAFF ชจญ.ช. (VIP 67) ชั้น 12A อาคาร 9 บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คาสซานดร้า แฟบริค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(สพ.)/1/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:53
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทตู้และเครื่องโทรศัพทฺ์สาธารณะ กำหนดขายทอดตลาด 5 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./243       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:33
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กนบ./001       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:29
จ้างบริการ Internet Exchange ระดับความเร็ว 10 Gbps เชื่อมต่อที่ญีปุ่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท BBIX Inc.  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0027/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:19
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Software System Management) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0025/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:13
ซื้ออุปกรณ์ด้าน Cyber Security       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/539/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:11
งานวางสายและซ่อมแซม OFC (เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถ.ฉลองกรุง ทางเข้านิคมฯลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/538/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:09
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณหมู่บ้านแสงอรุณ (ม.ศรีศุภโชคเดิม) ถนนรามอินทรา ซอย 68 (C6210041 0822)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/537/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:06
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณหมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ชส.อ่อนนุช (C 6210041 0819)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./071/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:00
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ 1 เครื่อง,เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่องและรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวของส่วนงาน ททพ.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0101/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:55
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับเลขหมายบนเคเบิลทองแดงขึ้น IP Phone     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0105/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 15:47
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และตัดถ่ายเลขหมาย พร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า ออปติมัส  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019