ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/653/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:46
จัดซื้อ OLT XGPON For Fttx C-320 10G พร้อมอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/622/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:40
ซื้อเคเบิลไทร์, มีดคัตเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/621/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:39
งานจ้างเหมาค่าแรงรื้อถอนสาย Drop Wire ที่ไม่ได้ใช้งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นพรัตน์ เทเลคอมแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/570/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:36
งานจ้างเหมานิติบุคคล (outsource)งานติดตั้งตรวจแก้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางพร้อมยานพาหนะ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 212 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.571/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:34
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูลและงานตอนใน จำนวน 90 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/652/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:33
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.572/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:31
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อม/สร้างเคเบิล OFC จำนวน 78 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/651/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:30
ซื้อ Dropwire Clamp ( RED ) hook bolt 1/2x12     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. เอ อาร์ อี เอนเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ค.0007/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:29
งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณด้านส่ง (TWTA) ยี่ห้อ CPI รุ่น VZC-5964A4 ชนิด 1:1 REDUNDANT     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อีราดิโอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/650/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:28
จ้างเหมาพ่นยาเพื่อกำจัดวัชพืช     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายศักดา กฐินเทศ  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.588/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:24
งานจ้างเหมานิติบุคคลให้บริการงาน Help desk และดูแลระบบต่างๆ จำนวน 32 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/649/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:21
ซื้อ Main Breaker 2P 63A     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/648/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:16
ซื้อแบตเตอร์ รุ่น CP 122260 ขนาด 12 V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/647/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:14
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/646/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:13
ซื้อ A3002RU V.2 AC 1200 Wireless     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/645/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:11
ซื้อ A3002RU V.2 AC 1200 Wireless     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/644/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:10
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ไพรัชแก็สและน้ำมัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/643/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:09
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วรศิระนัยกร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/642/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:07
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายชวน คันทะจันทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/641/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:05
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/640/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:01
ซื้อแบตเตอร์ รุ่น CP 1218 ขนาด 12V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.2(ฉบ.)/049       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:59
ซื้ออุปกรณ์ ATA TA200 จำนวน 20 ตัว,ATA TA400 จำนวน 10 ตัว และ ATA TA800 จำนวน 10 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แพลนเนท ออลสตาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/639/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:55
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/638/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:53
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวประภา ศรีเกตุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/637/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:52
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสันติ เอื้อนอรรถ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/481       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและบันทึกภาพ ของส่วนงาน บบบน.2.3.1(จว.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮับ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/480       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/636/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:50
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0113/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:49
ซื้ออุปกรณ์ 10-Gbps Switch 24 Ports ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 11 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบบภ.2.2(นม.)/156       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:47
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL เขาแผงม้า บุหงาส่าหรี โดยใช้ NODE วังน้ำเขียว 3 ตามงบภารกิจ NBN 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0114/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 14:46
ซื้ออุปกรณ์ 10-Gbps Switch 48 Ports ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุมสายราษฎร์บูรณะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019