ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.427/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:01
งานจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่ งานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 คน ระยะเวลา 2 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ขอนแก่นซิเคียว ริตี้ การ์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.426/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:00
งานจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่ ดูแลสถานีโทรคมนาคม 4 คน ระยะเวลา 2 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ขอนแก่นซิเคียว ริตี้ การ์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.425/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:59
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเชียงคานพูนกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.424/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:59
จัดซื้อต้นไม้สำหรับประดับตกแต่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกิตติพัฒน์ พันธุ์ไม้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.423/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:58
งานจัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปราณีนิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.422/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:57
งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ใจสดชื่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.421/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:56
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.420/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:56
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.414/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:55
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงงานไข่มุกน้ำแข็งหลอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.413/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:54
งานจ้างเหมาตัดกางเกงเครื่องแบบพนักงาน Front Office     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.เนตรดาว เคนแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.411/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:53
งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชุมสายและทางขึ้นสถานีโทรคมนาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนิกร อุดม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.410/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:52
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ชุมสายด่านซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านนาหลักแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.409/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:51
งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.408/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:51
งานบริการเก็บขยะมูลฝอย     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.407/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:50
งานจัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงงานไข่มุกน้ำแข็งหลอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.404/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:49
จ้างเหมาจัดกาแฟ ของว่าง น้ำดื่ม รับรองผู้บริหารและลูกค้ารายใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสายสมร จันทร์สะอาด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.403/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:48
จ้างเหมาจัดทำป้านไวนิล งานกีฬาอีสานเกมส์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโลโก้ไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/l.402/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:47
ค่าเช่าเครื่องเสียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก เลย ออล สตาร์ซาวซิสเต็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.401/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:44
ค่าสนับสนุนวงดุริยางค์     ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:44
งานเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โครงการติดตั้ง MPLS/IP VPN รหัสโครงการ : GXA00-61-0012 สาขาวันโอวัน เดอะเทิร์ดเพลส       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.400/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:43
ค่าเช่าสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย     ผู้ได้รับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.399/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:42
จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบความปลอดภัย(จป.)ปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านตัดผ้า กาฟิวส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.398/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:40
งานจ้างบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง ปฏิบัติงานวันหยุดประจำสัปดาห๋,วัยหชยุดประจำปี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.397/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:39
จ้างเหใาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.419/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:38
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ประสานไทยปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.417/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:37
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศรีฟองด่านซ้ายบริการ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.416/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:36
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทีเอ็น โมเดิร์นเทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.415/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:36
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เชียงอินท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.412/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:35
งานจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ศูนยฺบริการลูกค้าทีโอที สาขาสังสะพุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.406/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:34
งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเชียงคานโฆษณา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.405/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:34
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาวังสะพุง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 100 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.มงคลการสื่อสาร  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019