ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.018/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
งานจ้างบริการงานรับแจ้งเหตุเสียและบำรุงรักษาโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 48 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:19
ประกาศผู้ชนะงานซื้อสายOPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:19
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:18
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:17
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:17
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:16
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:13
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตFTTX ZXA 10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/209       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:12
ซื้อเครื่องมือช่าง ประจำปี 2563 จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1,3 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด ลำดับที่ 2,4 บริษัท โรมีเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:11
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320- 8G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:05
งานจัดซื้อสาย OFC 2 F จำนวน 30,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/055/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:04
งานซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 2 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.สายใยแผ่นดิน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/22052563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:04
ซื้อ Battery 12 V งานดูแลลูกค้า Smart Network     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/21052563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:03
ซื้อสาย Patch Cord SC/APC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:03
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320- 8G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/20052563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:02
ซื้อเครื่องพ่นไฟ ใช้งานตรวจแก้ดูแลลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านปอ อิเลคทรอนิค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/021/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:02
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttx ในงานพาณิชย์ ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/020/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:00
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttx ในงานพาณิชย์ ศูนย์สัตหีบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/019/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:56
ซื้อ modem wireless VDSL จำนวน 100 เครื่อง ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/018/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:54
ซื้อ IP400 3G/4G ใช้ในบริการเชิงพาณิชย์ ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-625       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:53
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F612V-OFTK จำนวน 360 st. รองรับลูกค้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/017/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:52
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttx ในงานพาณิชย์ ศูนย์สัตหีบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/016/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:48
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttx ในงานพาณิชย์ ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/06001       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:38
จัดซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 2F จำนวน 10,000 เมตรสบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05010       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:37
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN ณ บ้านประโดก, บ้านสะอัก อ.เมือง จ.พิษณุโลกนบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05009       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:37
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN ณ บ้านดอนทอง, บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลกนบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05008       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:36
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN ณ บ้านเอื้ออาทร, บ้านสะพานสาม อ.เมือง จ.พิษณุโลกนบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-624       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:34
จ้างรื้อถอนทองแดง TOT เส้นทาง ชส.บางปลาม้า 26,303.67 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05007       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 13:34
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN ณ บ้านมะขามสูง , บ้านแสงดาว อ.เมือง จ.พิษณุโลกนบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-623       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 11:54
ซื้ออุปกรณ์ ATA "Dinstar" DAG 1000-2S จำนวน 70 st. รองรับลูกค้าตัดถ่ายเลขหมายขึ้นระบบ IP Phone และให้บริการ TOT Wi-Net     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020