ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   11  12  13  14  15 [16] 17  18  19  20 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/445/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:39
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ ถนนนวมินทร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./3       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:37
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ X Connect ระดับความเร็ว 1 Gbps เส้นทาง Singapore NNI ประเทศสิงคโปร์ จากบริษัท Epsilon เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า Amway และ/หรือ ลูกค้ารายอื่น (ถ้ามี)       

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/067       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:32
ซื้ออุปกรณ์ LTE IP PHONE -400 จำนวน 250 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.058/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:55
ซื้อน้ำยาจำกัดปลวก ของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาโชคชัย 4 / ปบบน.3.3.1/158     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0022/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:44
ซื้ออุปกรณ์ Data Analytic Storage       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/185       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:44
จัดซื้อ Notebook Computer Type 1 ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/184       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:42
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง OLT ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บางกอกเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/183       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:41
จัดจ้างซ่อม Rectifier ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี-เซเว่น อุตสาหกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/182       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:39
จัดซื้อการ์ด GPON ยี่ห้อ HUAWEI ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิวพรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-598       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:21
ซื้อสาย Patch Cord 3M, 5M สำหรับจำหน่ายลูกค้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/18       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:20
งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับส่วนงานภายในสังกัด ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.1.3 จำนวน 24 คัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0021/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:10
งานซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการ Security Solution แก่ลูกค้าองค์กร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/181       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:05
จัดจ้างปรับปรุงรางพาดสายและระบบไฟตู้ Rack ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี อีเล็คทริคอล 2006  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/180       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:00
จัดจ้างปรับปรุงรางพาดสายและระบบไฟตู้ Rack ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี อีเล็คทริคอล 2006  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./305       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานซื้อกระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทริปเปิ้ล แบร์ พรีเมี่ยม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/005/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อง OTDR Max-730cยี่ห้อ EXFO ประเทศแคนาดา จำนวน 1 เครื่องและอุปกรณ์ 61-775 Digital Clam on Ac/Dc 2004 ยี่ห้อ Ideal จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/179       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:58
จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์ อาคารชุมสายนนทบุรี ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอเชียน เอเลเวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/178       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:55
จัดซื้อ Personal Computer Type 1 ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลีก้า บิสสิเนส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/006/2562       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ Notebook Computer Type 1 จำนวน 6 เครื่อง( Notebook Acer Aspire A315-55G-56GP/T00L )     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ไอที เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/177       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:42
จัดซื้ออุปกรณ์ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก กิตติภัณฑ์ รังสิต (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/176       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:39
จัดซื้อ Media Converter 10/100MM DX SC2KM ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัลฟา เบส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/175       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:37
จัดซื้อ Patch Cord ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โพธิ์กิ่ง ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/174       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:35
จัดซื้อ MSAN ยี่ห้อ HUAWEI ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/173       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:32
จัดซื้อ SFP GPON ยี่ห้อ HUAWEI ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/172       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:30
จัดซื้อการ์ด GPON ยี่ห้อ HUAWEI ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิวพรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/171       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:27
จัดซื้อ Fiber Optical MUX 16xE1 (UFM-780j) ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออปเน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/007/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:25
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/170       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:24
จัดจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า DC ชุมสาย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทลซิสเท็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/054/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:23
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไทยนอร์ทเทอร์น วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/169       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:22
จัดซื้อรองเท้านิรภัย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็คมี่ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/168       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:20
จัดซื้ออุปกรณ์ Port Switch ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วีนิก กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   11  12  13  14  15 [16] 17  18  19  20 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020