ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18 
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ 53/2561       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 13:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างจัดทำระบบเครื่องทวงหนี้อัตโนมัติทดแทน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120021975  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2987       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2561 10:26
(ประกาศยกเลิก) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 แผน รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120022440  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.135/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:21
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.134/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:19
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.133/2561       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2561 17:17
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 26 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบภก.3.2(รย.)/391       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2561 18:59
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายระยองและชุมสายโมเดิร์น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบภก.3.2(รย.)/390       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2561 18:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มตู้ SDP ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./2904       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 13:46
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อยาลดไขมัน (atorvastatin 80 mg film-coated tablet, 1 tablet) จำนวน 1,300 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E61120010871  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.132/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.131/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างค่าแรงสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายชุมสาย PSTN และให้บริการ FTTx ชุมสายทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.130/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 17:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อทก./(ข)/253       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:23
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวก งานมงคลสมรส ณัฐณิชา - ทกล้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้องสัมมนา นางวลี สุดยอด ห้องจัดเลี้ยง นายศักดิ์สีห์ สิงห์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อทก./(ข)/240       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:38
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงงานจ้างแรงงานและจัดซื้ออาหารว่าง งานสัมมนาพนักงาน บ.ควอลิตี้     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวมนทวรรณ นาคประสิทธิ์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./5/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:21
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.123/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Router เพื่อรองรับ Dual node จำนวน 12 node   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.122/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 18:56
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณ่ิชย์โดยตรง ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ จำนวน 3 แผน   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 10:39
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ป.0025/2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 11:55
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารภายใน ทีโอที เพลินจิต จำนวน 2 คน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.120/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(มอเตอร์เวย์ หมายเลข6) จำนวน 16 แห่ง จ.นครราชสีมา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.119/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:24
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนภ.4/725/8/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 18:31
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำหนดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ภ.4 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.112/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 16:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการความเร็วสูง ยี่ห้อ Oce รุ่น Vario Stream 7400 (Twin) (รวมค่าอะไหล่) จำนวน 2 ชุด   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/48       ลงประกาศ 26 พ.ย.2561 15:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้อ GPON ONU (1GE+1POT),SC/APC, Fiber Home รุ่น AN5506-02B5G จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.111/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.110/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 14 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.002/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:02
(ประกาศยกเลิก) ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.109/2561       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 18:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-26       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 15:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer พ.ย.61 - 645.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนะวัฒน์ อินต๊ะสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/46       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 13:34
(ประกาศยกเลิก) จัดซื้ออุปกรณ์ Soluition ประเภท Switch HUB ATA ยี่ห้อ Grandstream รุ่น HT-818 จำนวน 1 รายการ    
รายละเอียด     
หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020