ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/45/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:33
ซื้อ CARD HUVQ ใช้งานสำหรับ OLT รุ่น C-300 ใช้งานชุมสายอุทัย, บางไทร, บางปะหัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/318/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:30
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ไพรัชแก็สและน้ำมัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/317/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:28
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 6 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/316/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:27
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK ONU ZXHN F680L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/315/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:24
ซื้อ hook bolt 1/2x12     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. เอ อาร์ อี เอนเตอร์ไพรส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/314/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:23
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/313/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:22
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/312/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:21
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขภญบ.2/111       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:15
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์บนคอนสื่อสารเคลือบฉนวนของการไฟฟ้าฯ และรื้อถอนสายเก่า พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เส้นทาง พัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 5.2 กม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 733/ท.008/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:14
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 8 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พัฒน์ภูมิ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/311/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:11
ซื้อ อุปกรณ์ใช้งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ คอร์เปอร์เรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/310/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:10
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขภญบ.2/111       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:10
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) พร้อมปรับปรุงอุปกรณ์บนคอนสื่อสารเคลือบฉนวนของการไฟฟ้าฯ และรื้อถอนสายเก่า พื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เส้นทาง พัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 5.2 กม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัน เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 733/ท.006/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:10
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/309/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:08
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ไพรัชแก็สและน้ำมัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/31/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:55
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสายและงานปรับปรุงตัดต่อเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลี้คิม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/152/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:48
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.2/13/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:38
จัดซื้อเครื่องมือช่าง (ประเภทไม่มีใบสั่งงาน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตบน.3.2 จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:24
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการธนาคารออมสิน (สาขา)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/05004       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:02
ซื้อสาย DROP WIRE OFC TYPE 1F จำนวน 100,000 เมตร โดยวิธีตกลงราคาสบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ลที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.401/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:36
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายเคเบิลอากาศลงดินเส้นทางหน้าสถานีรถไฟจอมเทียน ถ.ห้วยใหญ่ ทั้ง 2 ฝั่ง ชส.ห้วยใหญ่       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5271       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:25
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX จำนวน 34 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/156/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:23
งานจ้างเหมาค่าแรงงานรื้อสายเคเบิลทองแดง บริเวณศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร กองตำรวจสื่อสาร พื้นที่ ตบบน.2.3.1(2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สนบ./3       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:19
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ X Connect ระดับความเร็ว 1 Gbps เส้นทาง Singapore NNI ประเทศสิงคโปร์ จากบริษัท Epsilon เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า Amway และ/หรือ ลูกค้ารายอื่น (ถ้ามี)     ผู้ได้รับการคัดเลือก Epsilon  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/010/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:01
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA ยี่ห้อ Dinstar รุ่น DAG1000-8S จำนวน 20 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ. 0068/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:00
จ้างบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Hong Kong Local Loop ขนาด Bandwidth 100 Gbps และ       

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/050       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 12:50
ซื้อพัสดุสาย CAT5E UTP,PE OUTDOOR w/Drop Wire(Single Jacket)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/049/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 12:46
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/448/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:43
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ หน้าทางเข้าวัดใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/447/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:42
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ พระยาสุเรนทร์ คู้บอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/446/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:41
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ ซอยรามคำแหง 162/1 หมู่บ้านสัมมากร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020