ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/453/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:58
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานสร้าง TIE ระหว่างชุมสายหัวหมากไป RCU TA HAM-05     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/260       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:57
จ้างรื้อถอนโยกย้ายเครื่องปรับอากาศจากตู้ Mobileฉวาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอ็น ที เวริร์คซัพพอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/452/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:57
งานรื้อย้าย/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนคู้บอน ชส.รามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/256       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:55
จ้างรื้อถอนโยกย้ายเครื่องปรับอากาศจากตู้ Mobileทุ่งใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอ็น ที เวริร์คซัพพอร์ต จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/451/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:55
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนประชาสำราญ ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/745       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:54
จ้างแขวน OFC 24F ตามใบสั่งงาน C62XBG000053 ในพื้นที่ ชุมสายหัวไทร (ควนชะลิก)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตา อินเตอร์เทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/450/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:54
งาน (TURNKEY) งานสร้างเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนประชาร่วมใจ ซอย 74-72 CAB#001 ชส.บางชัน (C 6310041 0056)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/199       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:50
จ้างเหมาซ่อม Service Board GPBO ชุมสายทุ่งใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดอะซีสเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/4       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:46
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/449/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:23
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนคลองลำเจียก CAB#001 (SEC-01,02) ชส.นวลจันทร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/705       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:19
จัดซื้อ ONU ZTE ZXHN F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/93/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:54
งานจัดซื้อ อุปกรณ์ตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.1.3/011/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:44
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/184       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:29
ซื้อสาย Lan CAT5E ภายนอก พร้อมหัวและปลอกเข้าสาย จำนวน 3 รายการสำหรับโรงเรียนที่เพิ่ม Access Point อีก 1 จุด โครงการ สพฐ.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จงกลณีการไฟฟ้า จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/180       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:28
จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิล จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีเอ็มที วิศวะกรรม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/177       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:27
จ้างซ่อมแอร์ จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านประจวบแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/176       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:26
จ้างบุคคลภายนอกแขวนสาย OFC ปรับปรุงสาย OFC และรื้อถอนสาย OFC จำนวน 9 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/175       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:25
จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิล จำนวน 18 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินโฟเน็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5281       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 09:07
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ พ.ค.2563 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บัตรฟลีทการ์ด ปตท.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/19/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 08:34
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ Voice Gateway HT818 ยี่ห้อ GRANDSTREAM ( ATA 8 Port) จำนวน 3 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มวี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/584       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 17:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์ ONU HUAWEI GH8120C 8120C     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ๊ดวานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/583       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 17:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็ม.เจ.พี เคเบิลกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/582       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 17:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์ WIRELESS ROUTER EC230-G1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/581       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 17:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์ ONU ZXHN F680     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/580       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 17:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์ Mikrorik CCR 1009-7G-1S     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไมโครติค(ประเทศไทย)จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.010/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:59
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/49/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:42
ซื้อ CARD GTBO และ XFP ใช้งานสำหรับ OLT รุ่น C-300 เพื่อ UpGrade เป็น X-Gpon ของชุมสายโรจนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/48/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:40
ซื้อ CARD GTBO และ XFP ใช้งานสำหรับ OLT รุ่น C-300 เพื่อ UpGrade เป็น X-Gpon ของชุมสายอยุธยา 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/47/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:37
ซื้อ CARD SCTM ใช้งานสำหรับ OLT รุ่น C-300 เพื่อ UpGrade เป็น X-Gpon ของชุมสายโรจนะและชุมสาย อยุธยา 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/46/63       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:35
ซื้อ CARD HUVQ ใช้งานสำหรับ OLT รุ่น C-300 ใช้งานชุมสายบางบาล, บางซ้าย, ตลาดเกรียบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/5272       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่เพื่อนเรียน  
รายละเอียด     
หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020