ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./074/2562       ลงประกาศ 14 มี.ค.2562 12:48
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ CISCO เพื่อขยาย Bandwidth รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ ภก.3   
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/67/2562       ลงประกาศ 13 มี.ค.2562 16:32
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/63/2562       ลงประกาศ 13 มี.ค.2562 14:05
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภก.1.2 (สส.)/02/18       ลงประกาศ 12 มี.ค.2562 14:29
(ประกาศยกเลิก) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร    

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./509       ลงประกาศ 12 มี.ค.2562 13:49
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริหารเงินลงทุน สำหรับปี 2562 และ 2563 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62030007025  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบน.1.1.1/       ลงประกาศ 12 มี.ค.2562 11:19
(ประกาศยกเลิก) ขออนุมัติจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับศูนย์ฯ สาขาปทุมวัน    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./507       ลงประกาศ 12 มี.ค.2562 11:00
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62030007784  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/161/62       ลงประกาศ 8 มี.ค.2562 15:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วน ชิดชัย คอมมูนิเคชั่นแอนด์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./068/2562       ลงประกาศ 6 มี.ค.2562 18:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./067/2562       ลงประกาศ 6 มี.ค.2562 18:04
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./064/2562       ลงประกาศ 6 มี.ค.2562 18:00
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 4 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./062/2562       ลงประกาศ 26 ก.พ.2562 18:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1 F จำนวน 5,760,000 เมตร คลังพัสดุขอนแก่น   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./061/2562       ลงประกาศ 26 ก.พ.2562 18:07
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่งพร้อมงานรื้อถอน ในพื้นที่ บน.3.2   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ พภก.1/       ลงประกาศ 26 ก.พ.2562 16:35
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E62020020978  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./408       ลงประกาศ 26 ก.พ.2562 14:08
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./406       ลงประกาศ 26 ก.พ.2562 14:07
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (กส.)/02       ลงประกาศ 25 ก.พ.2562 14:46
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตฯ (Big Rock) เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (กส.)/01       ลงประกาศ 25 ก.พ.2562 14:34
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์โครงการขยายอินเตอร์เน็ตฯ (Big Rock) คำโพนทองราษฎร์นิยม ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์    
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./057/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 10 แห่ง ของสำนักงานและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./056/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 17:53
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./055/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 19:05
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 1 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./054/2562       ลงประกาศ 20 ก.พ.2562 19:04
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./050/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 17:40
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./049/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 14:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลง งานจ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมให้บริการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัดของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./048/2562       ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 14:34
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 13:22
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง อาคาร 1 ชั้น M โซน B  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (สก.)/012/2562       ลงประกาศ 12 ก.พ.2562 14:41
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 จำนวน 20 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อาร์ซีพี โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./041/2562       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 18:12
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิก งานซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย โครงการ Ksecs Cloud PABX
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./040/2562       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 18:10
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/46       ลงประกาศ 8 ก.พ.2562 15:08
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสายโทรศัพท์เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 14,338 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/002/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 13:53
(ประกาศยกเลิก) ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 60 ถัง ส่งมอบที่ กนพ.3    

หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020