ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/08       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:45
ซื้อเครื่องมือช่าง หมวด 12 งบลงทุนปี 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค. แอนด์ เอส.ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/186       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:44
จ้างเหมาปรับปรุงรางพาดสายและระบบไฟตู้ Rack ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี อีเล็คทริคอล 2006  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/009       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:43
ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย งบทำการปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/008       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:41
ซื้อเครื่องมือช่าง หมวด 12 งบลงทุนปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:37
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า ภายในอาคารสิรินรัตน์ ถนนพระราม 4 ชส.คลองเตย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/196       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:26
จ้างบุคคลภายนอกก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก ชุมสายยะรม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/188       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:24
ซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 8F จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/467/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:19
งานวางสาย OFC(เฉพาะค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ แยกมีนพัฒนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/466/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:18
งานรื้อย้าย/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ ซอย 44 ม.เลิศอุบล ชส.บางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/465/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:17
งานรื้อย้าย/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนสุวินทวงศ์ ระหว่างซอย 66-68 ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/464/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:15
งานรื้อย้าย/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (TURNKEY) บริเวณ ถนนเลียบวารี ซอย 59 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/463/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:15
งานรื้อย้าย/ถอนเสา/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนรามอินทรา 117 ชส.บางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/462/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:14
งานรื้อย้าย/ถอนเสา/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/461/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:13
งานรื้อย้าย/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนร่มเกล้า ชส.บางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/460/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:11
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนรามคำแหง ใกล้ซอย 157 CAB#062,021 ชส.รามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/459/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:09
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนเลียบวารี ซอย 71-73 CAB#007 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/672       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:08
จ้างเหมาแขวนสาย OFC 24F (ADSS) จำนวน 9,000 เมตร ชส.ควนหนองหงส์ ม.1 ใบสั่งงาน C62XBG00058     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.สิรีธร  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0069/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:07
งานจ้างบริการ Equinix IX ที่ประเทศสิงคโปร์ ระดับความเร็ว 40 Gbps       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/458/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:07
งานถอนเสา/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (ค่าแรงและอุปกรณ์) บริเวณ ถนนพระยาสุเรนทร์ ปากซอย 19 CAB#087,014 ชส.บางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/671       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:07
จ้างเหมาแขวนสาย OFC 24F (ADSS) จำนวน 10,000 เมตร ชส.ร่อนพิบูลย์(เถลิง) ใบสั่งงาน C62XBG00046     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.สิรีธร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/17052563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:06
ซื้อ FDF RACK SLIDE 12F 24F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/632       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:06
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง ทีทีแอนด์ที พื้นที่ ชส.ทุ่งสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/16052563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:05
ซื้อ SNAPLOCK CLSURRE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/457/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:04
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ บจก.เอก-ชัย ดิสทริวิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้โลตัส) ถนนนวมินทร์ (C 6310041 0656)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)จด/179       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:03
จ้างเหมาแขวน OFC 8F ระยะทาง 2400 เมตร ในพื้นที่ ชุมสาย MICT พิปูน บภก2.2(นศ.)จด.     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.สิรีธร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/456/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:03
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ โครงการเดอะรักษ์ รามอินทรา -หทัยราษฏร์ ( C 6310041 0655)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)จด/175       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:02
จ้างเหมาแขวน OFC 8F DW จำนวน 700 ม. ในพื้นที่ บภก2.2(นศ.)จด. บ้านห้วยเสียด ม.4 ต.ช้างกลาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรี แซทเทิ้ลไลท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/455/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:01
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหานคร ( C 6310041 0654)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/776       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:00
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดง ทีทีแอนด์ที พื้นที่ ชส.ทุ่งสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ดี.สิรีธร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/454/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:59
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 6 แยก 8 และแยก 12 (C 6310041 0652)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/744       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 11:58
จ้างเหมาแขวนสาย OFC 24F (ADSS) จำนวน 5,000 เมตร C62XBGoooo51 ชส.เชียรใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตา อินเตอร์เทค  
รายละเอียด     
หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020