ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 15:21
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการเพื่อให้บริการแก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0083/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:51
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รองรับงาน Replace ชุมสายธนบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว พรอมท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/may12       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:50
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/11       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:48
ซื้อ F822MDU 8 Port จำนวน 3 ตัว , 16 Port จำนวน 3 ตัว , 24 Port จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ตัดถ่าย IPPHONE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/may10       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:47
ซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/may09       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:46
ซื้ออุปกรณ์ระบบกระจายสัญญานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนไพศาลีพิทยาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/may08       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:44
จ้างเหมาติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ระบบกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนไพศาลีพิทยาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ไอ ทีเซิซ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/may07       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:42
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN เพื่อทดแทนชุมสายSPC พื้นที่ชุมสายช่องแค     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวิลด์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/mau06       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:41
จ้างเหมาสร้างข่ายสายODN เพื่อทดแทนชุมสายSPC พื้นที่ชุมสายบ้านวัดเขา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวิลด์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/63/05/002       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:37
งานจัดซื้อโทรศัพท์รุ่น IP400 จำนวน 200Set@1800 เพื่อใช้กับสื่อ TOT Mobileโดยตัดถ่ายเลขหมายให้กับลูกค้า เพื่อลดภาระค่าพาดสาย ค่าละเมิดกับไฟฟ้า และสนองนโยบายยกเลิกโครงข่ายทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/61/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:35
จัดซื้ออุปกรณ์ Hook Bolt 1/2x12" จำนวน 1500 EA. ให้กับศูนย์บริการลูกค้าฯ ในพื้นที่ บภก.2.2(ชพ.) เพื่อให้ในการติดตั้ง FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แม็ก อินเตอร์เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/325/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:28
จ้างเหมาตรวจซ่อม เครื่องปรับอากาศ ชุมสายแหลมสิงห์     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายศรัณย์กร ชายหาด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/324/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:27
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ไพรัชแก็สและน้ำมัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/323/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:26
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/322/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:22
จัดซื้อ FOM 4 ch E1/1+3port Ethernet     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ควานซ์ คอมม์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/321/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:20
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัดชวนพาณิชย์ขลุง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/320/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:11
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/319/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:10
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-601       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 14:01
ซื้อผ้าม่านกันยูวี 85 เปอร์เซ็นต์ พร้อมติดตั้งห้อง Server งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านด่านช้างผ้าม่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-600       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:59
ซื้ออุปกรณ์ Wireles Router AC1200 KW9621S KASDA จำนวน 1 st. สนับสนุนหน่วยงานราชการศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-599       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:58
จ้างซ่อมเครื่อง Notebook หมายเลขสินทรัพย์ 11348902 ใช้งานกองงานตรวจแก้ FTTx ศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวินัย วงจันเพ็ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:55
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 01+05 SRR ถนนตะนาว ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:54
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 05 PTW ถนนเพชรบุรี ชส.ปทุมวัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:53
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 01 PTW ถนนพระราม 1 ชส.ปทุมวัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/60/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:53
จัดซื้ออุปกรณ์ EC230-G1 จำนวน 450 ตัว ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตามโครงการ สพฐ.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:52
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 09 TMM ถนนสาทร ชส.ทุ่งมหาเมฆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:51
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 03 TMM ซอยวัดช่องลม ถนนพระราม 3 ชส.ทุ่งมหาเมฆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:50
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า ภายในอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:49
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 9 ถนนบรรทัดทอง ชส.ปทุมวัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:47
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริษัท สยามคอนซันแตนส์ ถนนเจริญกรุง ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/09       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:47
ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย งบทำการปี 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วน จำกัด เค. แอนด์ เอส.ซัพพลาย  
รายละเอียด     
หน้าที่   7  8  9  10  11 [12] 13  14  15  16 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020