ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/467       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:25
ค่าไปรษณีย์ ของศูนย์บริการลูกค้าสาขาบางมูลนาก เดือน กย 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ป.0005/62       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:23
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก)และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ต.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ป.0004/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:22
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์งานบริการสอบถามที่ 3 (พิษณุโลก) จำนวน 49 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ต.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1150       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:10
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 60 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประภาส สามารถรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปสท./       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 13:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเสาโทรคมนาคมชุมสายโทรศัพท์ขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคพรชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ืทอบน.3.2/902       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 13:44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท(ไตรมาส 3/2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ืทอบน.3.2/901       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 13:23
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/13-485       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 13:06
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 3 งาน จำนวนเงิน 38,085.53 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0096/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:59
จัดซื้อ OLT/CARD GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์ พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 13 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/12-475       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:54
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 11 งาน จำนวนเงิน 98,500.06 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/11-478       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:49
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 7 งาน จำนวนเงิน 61,050.15 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/10-466       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:48
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 3 งาน จำนวนเงิน 41,804.25 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/09-443       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:46
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 8 งาน จำนวนเงิน 73,731.45 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนม./070/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 12:21
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่องและเครื่องเย็ยกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง รวม 2 รายการ ของส่วนคดีข้อพิพาทโทรคมนาคมที่ 2 (ททพ.2)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจนิวิส ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1094/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:36
ซื้อ สาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F =20000 M     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0092/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:32
จ้างเหมาสร้าง OFC LOOP ชส.รามอินทรา-ถนนเลียบทางด่วน-ชส.หัวหมาก-ถนนรามคำแหง-ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1093/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:31
จ้างเหมาติดตั้งสายกระจายพร้อมอุปกรณ์ปลายทาง แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 235 เลขหมาย บริเวณ ชุมสาย SPC โพธาราม 1 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พูล เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1092/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:24
จ้างเหมาติดตั้งสายกระจายพร้อมอุปกรณ์ปลายทาง แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 215 เลขหมาย บริเวณ ชุมสายMSAN บ้านม่วง 1 งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พูล เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1295       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา เพื่อตั้งเป็นงานรับเงินย่อย สาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทสก./002/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:58
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซ่อมแก้ไขเครื่อง SERVER ยี่ห้อ DELL รุ่น POWEREDGE R930, R630     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเนท จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลภน.3/       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 12V 9Ah x2 จำนวน 1 PC ใช้งาน Router Gateway ชุมสาย 565K ของชุมสายเชียงใหม่ 2(เจ็ดยอด) ในความดูแลของ ชลภน.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลภน.3/       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานซื้อเสื้อกีฬาฟุตบอลพร้อมสกรีนโลโก้ TOT ภาษาอังกฤษ แขนสั้น จำนวน 20 ตัว ตามความต้องการใช้งานของสุนย์รับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ประจำ ลภน.3 ตามที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างความสัมพันธ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ฮาร์ทสปอร์ต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/302 ลว. 7 ต.ค. 62       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:28
จัดซื้ออุปกรณ์ Card GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายจรัญสนิทวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลภน.3/       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา ซื้อ Headset For Call Center ยี่ห้อ Plantronics รุ่น T110 จำนวน 14 ST ใช้งานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ประจำ ลภน.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ผวบน.3.1/301 ลว. 7 ต.ค. 62       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:25
จัดซื้ออุปกรณ์ Card GPON ยี่ห้อ Huawei ชุมสายมหาดไทย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.2/       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/032       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:18
จ้างตัดชุดทำงานช่างสีกากีปักชื่อหน่วยงาน จำนวน 70 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/98/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:03
ซื้อ 64-port VOIP Subscriber Board ยี่ห้อ Huawei จำนวน 10 PC สำรองใช้งานที่ วบน.2.1 (ชส.รามคำแหง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ที ดี เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.1/3/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 09:12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน กรกฏาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.1/434       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 09:09
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา งานจ้างเหมาเปลี่ยนคอนเหล็กพร้อมสายไฟแรงสูง ที่ชุมสายหนองแขม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีทู เพาเวอร์เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/1149/20162       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 09:03
จัดซื้อกระดาษ A4 150รีม/95     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านนัฐวัต เซอร์วิส  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019