ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/4/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายฯ ฝาง จ. เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/3/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:04
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 100,000 เมตร ติดตั้งให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ศูนย์ฯ วงเงิน 288,900.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/2/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 08:56
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN ค่าแรงและพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายฯ ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ วงเงิน 292,860.97 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/008       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 08:44
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคาร และสถานที่ จำนวน 22 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด(ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/12/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:22
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาท้ายเหมือง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/11/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:20
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:01
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:59
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:55
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:53
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:50
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:43
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/62       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F670L-OFTK จำนวน 200 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:39
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/695       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:24
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบเหตุขัดข้อง สำหรับโครงการบริการ อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:18
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/329/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:09
ซื้อ Router A300RU-V2 AC1200=200ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/13/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:06
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเร่งรัด/ติดตามหนี้ ในพื้นที่ บภก.2.2(ชพ.) จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0024/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:00
งานจ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล จำนวน 16 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/08012563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 15:53
ซื้อ AC 1200 Archer C5 TP LINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0167/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 15:00
ซื้อ Switch ยี่ห้อ CISCO และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้บริการในพื้นที่ บน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/ 003 /2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ แก้ไขเหตุเสีย เร่งด่วน งานซ่อมสายเคเบิล พร้อมปรับปรุง เนื่องจากเคเบิลเป็นแผลน้ำเข้าทำให้คู่สายเสียหาย บริเวณเส้นทาง 15 : 1 - 3000ชุมสายปู่เจ้าฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พช.)/002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:50
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F-612 จำนวน 80 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/06/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:42
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณชุมสายกฤษดานคร ถึง ปากทางวัดศรีเรืองบุญ ชส.กฤษดานคร C.62.10062.7549     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/05/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:41
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณวัดต้นเชือก ถึง ชุมสายบ้านใหม่ ชส.บ้านใหม่C.62.10062.7546     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/04/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:40
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณวัดป่ามณีกาญจน์ ถึง วัดต้นเชือก ชุมสายบ้านใหม่ C.62.10062.7547     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/03/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:39
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณปากทางวัดศรีเรืองบุญ ถึง วัดป่ามณีกาญจน์ ชุมสายกฤษดานคร C.62.10062.7548     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0001/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:38
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.1 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/993       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:24
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(Big Rock) จำนวน 1 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อีเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:21
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 28 คน ในพื้นที่ 042 กำหนดยื่นเอกสาร 4 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019