ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/6       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/735       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:56
ค่าจ้างติดตั้ง ม.11 บ้านสระสาลี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บางลายอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/664/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:55
ซื้อ Rectifier 48V 40A     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิสเต็ม ควอลิตี้ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/76/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:44
์้ซื้ออุปกรณ์ SFP     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/75/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:43
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย อยุธยา Shelf2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/74/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:41
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย พระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/73/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:38
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย การเคหะพระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/72/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:35
ซื้อ Card GTGH 16 Ports และ SFP GPON เพื่อมาติดตั้งใช้งานที่ชุมสาย อยุธยา 1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/71/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:34
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย บางปะอิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/70/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:33
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย พระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/69/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:32
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย เสนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/68/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:32
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย นครหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/67/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:30
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย นิคมบ้านเลน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/66/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:29
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย ลาดบัวหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/65/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:25
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย วังน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/107/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 17:37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา ซื้อFIBER OPTIC SPLITTER TYPE B (1:2) SC/APC จำนวน 20 PC และ FIBER OPTIC SPLITTER TYPE B (1:32) SC/APC จำนวน 50 PC โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จูน (ประทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6269       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 17:13
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ติดตั้ง FTTX จำนวน 41 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6268       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 17:12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับตัดต่อเคเบิลทองแดง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/0744/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:43
ซื้อ ONU ZXHN F670L-OFTK=80st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/42/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:37
จัดซื้อตู้Outdoor OLTC320     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/41       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:36
งานจัดซื้อ อุปกรณ์ SCTM CONTROL & Switch     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0049/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:15
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เส้นทางถนนพัทยาสาย 3ตั้งแต่แยกบาลีฮาย - แยกพัทยากลาง lot 5 ชส.พัทยา จ.ชลบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0044/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:08
งานจ้างบริการ Backhaul ประเทศฝรั่งเศส-เยอรมนี และเชื่อมต่อ Deutscher Commercial Internet Exchange (DE-CIX) ระดับความเร็ว 20 Gbps     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท HGC GLOBAL COMMUNICATIONS  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0042/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:06
งานจ้างบริการ Backhaul ประเทศฝรั่งเศส และเชื่อมต่อ France-IX ระดับความเร็ว 10 Gbps     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท HGC GLOBAL COMMUNICATIONS  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/382/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:05
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/381/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:04
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/380/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:03
ซื้อ ONU ZXHN F680 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/379/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:02
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK ONU ZXHN F680 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/378/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/377/2563       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 16:00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก. ไพรัชแก็สและน้ำมัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/068       ลงประกาศ 26 มิ.ย.2563 15:57
จัดจ้างแขวนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ขนาด 8F และติดตั้งSDP รองรับโครงการ สพฐ.จำนวน 14 โรงเรียน เป็นเงิน 445,976.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020