ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0032/2561       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 10:39
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการช่วยงานในโรงพิมพ์ จำนวน 9 คน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ป.0025/2561       ลงประกาศ 30 พ.ย.2561 11:55
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารภายใน ทีโอที เพลินจิต จำนวน 2 คน  ผู้ได้รับการคัดเลือก ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.120/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:25
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(มอเตอร์เวย์ หมายเลข6) จำนวน 16 แห่ง จ.นครราชสีมา   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.119/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 18:24
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนภ.4/725/8/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 18:31
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำหนดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่ ภ.4 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.112/2561       ลงประกาศ 28 พ.ย.2561 16:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการความเร็วสูง ยี่ห้อ Oce รุ่น Vario Stream 7400 (Twin) (รวมค่าอะไหล่) จำนวน 2 ชุด   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.1.3/48       ลงประกาศ 26 พ.ย.2561 15:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จัดซื้อ GPON ONU (1GE+1POT),SC/APC, Fiber Home รุ่น AN5506-02B5G จำนวน 200 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.111/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:49
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.110/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 18:47
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 14 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.002/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:02
(ประกาศยกเลิก) ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)     
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค.109/2561       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 18:42
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข 1133 จำนวน 261 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-26       ลงประกาศ 20 พ.ย.2561 15:44
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าตอบแทนตัวแทนขาย Dealer พ.ย.61 - 645.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนะวัฒน์ อินต๊ะสาร  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/46       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 13:34
(ประกาศยกเลิก) จัดซื้ออุปกรณ์ Soluition ประเภท Switch HUB ATA ยี่ห้อ Grandstream รุ่น HT-818 จำนวน 1 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-16       ลงประกาศ 15 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างหุ้มเบาะเก้าอี้พนง. 700.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านป.เจริญการเบาะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบบภ.5.2(รย.)/324       ลงประกาศ 15 พ.ย.2561 11:00
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เค เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.4.2 (พง.)/14/61       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:15
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบุคคลภายนอกรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-15       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ค่าน้ำดื่ม แพร่ 11/61 - 2,984.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านน้ำดื่มชื่นใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-10       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 16:05
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างซ่อมหลังคาห้องน้ำ สูงเม่น 1,750.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญช่วย หงษ์ใจสี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (พร.)/11-8       ลงประกาศ 13 พ.ย.2561 16:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อก๊อกน้ำและกาว 130.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเตียไฮกี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบบภ.5.2(รย.)/318       ลงประกาศ 13 พ.ย.2561 13:29
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทางเกวียน(เน็ตประชารัฐ)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วี.เทเลคอมแอนด์คอนสตัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนเฉพาะ 
ครั้งที่ 200/ฉ.001/2561       ลงประกาศ 8 พ.ย.2561 14:12
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างออกแบบและผลิตน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ TOT สำหรับจำหน่าย จำนวน 240,000 ขวด    

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผนฐ./12/2561       ลงประกาศ 8 พ.ย.2561 09:59
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่/อุปกรณ์ สำหรับจัดทำบอร์ดเพื่อซ่อมระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ให้กับหน่วยธุรกิจ ป.       

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ จพค./2489       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 16:04
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล จำนวน 17 คน   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนอ./1108/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 14:54
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำแก๊ส จำนวน 75 ถัง เป็น 90 ถัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./3/2561       ลงประกาศ 7 พ.ย.2561 13:21
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และงานรื้อถอน   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.101/2561       ลงประกาศ 6 พ.ย.2561 19:12
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 9 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ลบสก./224       ลงประกาศ 5 พ.ย.2561 16:17
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผู้ชนะเพิ่มการเสนอราคาการพาณิชย์โดยตรงในการให้บริการสถานที่ในวันที่29-30ต.ค.61Absol+     ผู้ได้รับการคัดเลือก 4ราย  

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ จพค./2497       ลงประกาศ 5 พ.ย.2561 16:15
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานจ้างเหมาติดตามหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P61090074250  

 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค.100/2561       ลงประกาศ 1 พ.ย.2561 16:51
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม สำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM)   
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019