ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02./ฉ.0026/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 12:48
งานจ้างติดตั้งระบบการทำงานระยะไกลผ่านระบบความปลอดภัย SSL-VPN       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/07       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:41
งานจ้างเหมาติดตั้งวงจร Fiber 2U(FTTx) ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 400 ยูนิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เอ็น.เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/737       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:37
ซื้อ HOOK BOLT 1/2 X 8 ราคาอันละ 28.-บาท จำนวน 800 อัน รวมเป็นเงิน 22,400.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6291       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านศรีสยาม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.1/2/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:05
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1437       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพบริการให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอมท้อบ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022129/2562 ลว. 1 พฤศจิกายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 11:00
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 9 ชุมสาย ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับการเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-736       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:47
จ้างฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณรอบอาคารศูนย์บริการทีโอทีสาขาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพงศกร ศรีเฟื่องฟุ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-735       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:46
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย ศรีสุข  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/018/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:34
งานจัดซื้อ ONU ZXNH-F-612V+Wireless Router Dir1251 90st     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./052/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:27
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ยี่ห้อ MITSUBISHI ให้ส่วนงาน อปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤต อินเตอร์ พาร์ท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./051/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:26
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน คปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./050/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:25
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน อปส     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/110/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 10:17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 300 พอร์ต โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชุมแสง เทเลคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./049/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:44
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ทปส     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/153       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:38
จัดซื้อ Protocol Multi-Tester จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บางกอกดาต้าคอม จำกัด วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 175,480.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/188/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:38
จ้างตัดหญ้า ตันไม้เล็ก และเก็บทำความสะอาด สถานีโทรคมนาคมเขา 503     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายดนัย พรหมนิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบน.3.2/482       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:36
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประจำส่วนงานขบน.3.2ประจำเดือนมิถุนายน 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:35
งานสร้างข่ายสาย ODN พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC จ.สมุทรสาคร       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/6       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 09:19
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/735       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:56
ค่าจ้างติดตั้ง ม.11 บ้านสระสาลี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.บางลายอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/664/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:55
ซื้อ Rectifier 48V 40A     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิสเต็ม ควอลิตี้ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/76/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:44
์้ซื้ออุปกรณ์ SFP     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เมกะเฮิร์ทซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/75/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:43
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย อยุธยา Shelf2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/74/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:41
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย พระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/73/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:38
ซื้อ Card PON GTGH 16 Ports ใช้งานชุมสาย การเคหะพระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/72/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:35
ซื้อ Card GTGH 16 Ports และ SFP GPON เพื่อมาติดตั้งใช้งานที่ชุมสาย อยุธยา 1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/71/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:34
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย บางปะอิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/70/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:33
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย พระอินทร์ราชา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/69/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:32
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย เสนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/68/63       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 08:32
ซื้อ Node OLT XGpon เพื่อรองรับ Speed FTTX ใช้งานชุมสาย นครหลวง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020