ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0075/2562       ลงประกาศ 11 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว LOOP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบจำนวน 7 เส้นทาง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวลล์ เพอร์เฟกต์ชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0075/2562       ลงประกาศ 15 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว LOOP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบจำนวน 7 เส้นทาง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/58/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 11:02
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG-8546M จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0077/2562       ลงประกาศ 15 ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0088/2562       ลงประกาศ 4 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCพร้อมงานรื้อถอน ชุมสายบางพลัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0092/2562       ลงประกาศ 11 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้าง OFC LOOP ชส.รามอินทรา-ถนนเลียบทางด่วน-ชส.หัวหมาก-ถนนรามคำแหง-ชส.คลองจั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.3/57/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:45
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ Huawei รุ่น HG-8546M จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/05/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:22
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิล ที่เสื่อมสภาพและเลิกใช้งานของ ชุมสาย บุญเรือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0091/2562       ลงประกาศ 3 ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI โครงการ REPLACE ชุมสาย SPC บางพลัด       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/399/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:16
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานขาย และออกแบบเครือข่ายภายใน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/398/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:14
จ้างบริการดูแลรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI ณ อาคาร บบภ.4.1(พท.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/019       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:08
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ONU CPE 2 GE ,1FXS     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/018       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:06
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งบริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1309       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:06
ซื้ออุปกรณ์แฟลชไดร์ฟ KINSTON 32GB จำนวน 1 ชิ้น ใช้งานระบบเสียงตามสายและกล้องวงจรปิด ให้กับลูกค้า อบต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออฟฟิซ คลับ(ไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1308       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:04
ซื้ออุปกรณ์ YAMAHA MGP-24X มิกเซอร์ 24 ชาแนล จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานระบบเสียงตามสายและกล้องวงจรปิด ลูกค้า อบต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1307       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:02
ซื้ออุปกรณ์ MDU 8Port จำนวน 1 ตัว สำหรับจำหน่ายให้กับสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/23-575       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:58
จัดซื้ออุปกรณ์ Modem, Access Point จำนวน 200 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปากเกร็ด,ปทุมธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/017       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:58
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 6F (ARMOURED DW TW ) จำนวน 20,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทสายใยแผ่นดิน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/397/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:58
งานจ้างเหมาปรับปรุง OFC เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว บริเวณเส้นทางวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ชุมสายป่าพะยอม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0094/2562       ลงประกาศ 5 ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ HUAWEI ชุมสายภาษีเจริญ เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/121/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:49
จ้างเหมาแรงงานเดินสาย Drop Wire และ เดินสายภายในอาคาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/074       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:38
จ้างเหมาติดตั้ง Wi-Fi at Branch สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.พีวีเจ คอร์ปปอเรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6211-26       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:36
จ้างเหมายกแทนคอนกรีตปป.สนง.สูงเม่น 1,200.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเกรียงศักดิื คังดงเค็ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/500       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ ของส่วนงาน อบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ. แอร็เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6211-25       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:35
ซื้อใบมีดสำหรับเครื่องตัดหญ้า ศูนย์ฯสูงเม่น 160.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเอกพรรณ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/120/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:26
จ้างเหมาแรงงานติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1306       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:22
รื้อถอน OFC 8F TT&T เส้นทาง ชส. วังหว้า-แยกไฟแดงศรีประจันต์ 10000 M.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/119/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:22
จ้างเหมาแรงงานติดตั้งเดินสาย Drop Wire ,ติดตั้ง FTTx ,ย้าย FTTx และปรับปรุง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1305       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:20
รื้อถอน OFC 8F TT&T เส้นทาง ชส. วังหว้า-แยกไฟแดงศรีประจันต์ 10000 M.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1304       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:18
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก หัวต่อ DW.50 ชิ้น,Support 14" 1000 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดี เวลลอปเปอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/118/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 09:18
ซื้ออุปกรณ์ Wireless Router รุ่น DIR-878 AC1900 จำนวน 180 ST. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ เบลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019