ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./061/2562       ลงประกาศ 26 ก.พ. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 8 แห่งพร้อมงานรื้อถอน ในพื้นที่ บน.3.2 ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ คนบ./2/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:59
จ้างบริการวงจร IPLC ขนาด 30Gbps เส้นทางญี่ปุ่น – สหรัฐอเมริกา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ คนบ./1/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:56
จ้างบริการ Colocation ที่อาคาร One Wilshire สหรัฐอเมริกา รองรับอุปกรณ์ Managed Router       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/78       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:48
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (รวมค่าอะไหล่)       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ฉบ.)/01/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:32
ซื้ออุปกรณ์ ATA TA800 จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แพลนเนท ออลสตาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./006/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:23
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ปธส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-076       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:20
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 1000 เมตร TOT Direet 01 ชุมสายโพธิ์พระยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-075       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:18
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F AIS จำนวน 3800 ม.TT&T เส้นทาง ชุมสายศรีประจันต์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-074       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:17
จ้างรื้อถอนสายเคเบิล OFC 12F จำนวน 5500 ม. รื้อถอน OFC 12F TOT แยกบ้านทึง-OLT โคกหม้อ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นาย ปิยะพงษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-073       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:13
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 3200 เมตร,รื้อ 3200 เมตร เส้นทาง ชุมสายสามชุก วัดคลองขอม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส เอช คอมแอนด์คอนสตรัคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-072       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:11
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2000 เมตร,SDP 1 ตู้,ตั้งตู้ MSDP 1 ตู้,ตัดต่อ SJ 1 หัว OLT บ้านโคกหม้อ-บ้านโคกหม้อ (หน้าชุมชน OTOP) C.62.UBI000147     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-071       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:09
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 800 เมตร,SDP 1 ตู้,ตัดต่อ BJ 1 ต C.62.UBI000135     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-070       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:06
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT ปากน้ำ-บ้านปากน้ำ (ปั๊ม NGV-STV บริการ 2008) C.62.UBI000128     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-069       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:05
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1500 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT เดิมบาง-บ้านเดิมบาง ม.7 (แยกอนุบาลยอดไม้งาม) C.62.UBI000116     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-080       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:04
ซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดใช้งานทาสีพื้นที่จอดรถให้ศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเข้าโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สีสุพรรณ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-068       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:04
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1000 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT หัวเขา-ท่ามะกรูด C.62.UBI000115     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-079       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:03
ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik และ Access Point สำหรับรองรับลูกค้าในนาม เทศบาลตำบลต้นครามและ อบต.บางใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-067       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:02
จ้างแขวนเคเบิล OFC 48F จำนวน 600 เมตร OFC ศาลแขวงและบังคับคดีหลังโรบินสัน C.62.UBI000061     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-078       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:02
จ้างติดตั้งเลขหมายระบบ IP PHONE ประจำเดือนมกราคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ช็อป สุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-066       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:01
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 8837 เมตร TT&T MDF ชุมสายสวนแตง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-077       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:01
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ช็อป ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มกราคม 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160022036/2562 ลว. 30 กันยายน 2562  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:42
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายหลบแนวการก่อสร้างสะพานกลับรถเส้นทางถนนรุ่งประชาบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ ชส.บางกรวย จ.นนทบุรี
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/556       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:36
จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์HP     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไฟร์คอมคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/555       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:35
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อัพเกรดสเปรคเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไฟร์คอมคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/554       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:34
จัดซื้อ ONU F612V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/553       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:33
จัดซื้ออุปกรณืว่อมแอร์ สนง.บางมูลนาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสุชินอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/552       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:32
จัดซื้อ INSULATOR(ลูกถ้วย)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสเจพี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/10       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:26
จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณรอบสำนักงาน บภน.2.2(อด.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/002/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 4ของส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบภก.3.2 (รย.)/2       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:10
จัดซื้อ Access Point(Ruckus-R310)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/5/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 4 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่   
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019