ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0062/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:20
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3344 เส้นทางแยก ทล.34 (บางนา-ตราด)บรรจบ ทล.3 (สุขุมวิท) กม.16+450.000 - กม.19+500.000 ชส.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.022/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:11
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 990,000 เมตรเข้าคลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.022/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:08
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 990,000 เมตรเข้าคลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 30 ต.ค. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ฺB02/ฉ.0095/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:34
งานจัดซื้ออุปกรณ์ CARD GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx (ระยะที่ 2) ในพื้นที่ บน.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/608/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:34
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานติดตั้ง และวางอุปกรณ์ ONU/AP นอกเวลาปฏิบ้ติงานปกติ     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/607/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:34
งานจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานติดตั้ง และวางอุปกรณ์ ONU/AP นอกเวลาปฏิบ้ติงานปกติ     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0093/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:33
งานซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Huawei รองรับงาน Replace ชุมสายดาวคะนอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/606/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:31
งานเดินสาย LAN และติดตั้ง Switch ห้อง Shipping บริษัท โยชิดะ เอ็นพลาไทย จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น ที เอ็น เน็ตเวิรค์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/astra15101       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:30
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์ ONU ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./198/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:30
ซื้อToner For Brother TN-1000 จำนวน 5 กล่อง ใช้ำสหรับรองรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น HL-1110 (รหัสสินทรัพย์ 11125825)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/605/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:25
งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบงาน Solution ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น ที เอ็น เน็ตเวิรค์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1320       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:25
เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้า บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0006/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:07
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน3.2 จำนวน 34 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0005/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:04
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก)และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0004/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:02
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์งานบริการสอบถามที่ 3 (พิษณุโลก) จำนวน 49 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สบ.)/054-2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:56
ซื้อสาย OPTIC Dropwire Round Type1F จำนวน 90,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/086/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:55
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 300 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาทุ่งโฮเต็ล,สี่แยกสนามบิน,จอมทอง,สันกำแพง,สันทราย,แม่ริม,เชียงดาว,ฝาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/085/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:49
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 300 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาเมืองสมุทร,ทุ่งโฮเต็ล,สี่แยกสนามบิน,สันป่าตอง,จอมทอง,เชียงดาว,ฝาง,เซ็นทรัลแอร์พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/604/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:48
งานซื้ออุปกรณ์ A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/603/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:47
งานจ้างปฏิบัติงานล่วงเวลา ในวันที่ 10 ต.ค. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายราเชนทร์ กู้พงค์พันธ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1 (ชม.)/084/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:47
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่น A3002RU จำนวน 500 ST. เพื่อใช้รองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าสาขาทุ่งโฮเต็ล,สี่แยกสนามบิน,สันป่าตอง,จอมทอง,สันทราย,แม่ริม,เชียงดาว,ฝาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/602/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:46
งานจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงข่ายสายเคเบิลทองแดงและ OFC กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.หริภุญชัย เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/601/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:45
งานจ้างเหมาทำความสะอาดอุปกรณ์ ONU และ Access Point     ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 แรง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1(พท.)/355/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:44
จัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ จำนวน 3 ป้าย ติดตั้งหน้าอาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านศรีกันยา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/600/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:42
ขอซื้อหัวพิมพ์ HP Desigejet 1280     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สมาร์ทอิงค์ เชียงใหม่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.1(ลพ.)/599/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:40
งานปรับปรุงระบบ Net Work ภายในเทศบาลตำบลบ้านกลาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอ็น ที เอ็น เน็ตเวิรค์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/471       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:31
ค่ากระเป๋าที่ระลึก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/470       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:31
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก คลังเพชร คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/469       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:30
ค่าน้ำมันดีเซลB20     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.นบพรสรวง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.3.2(พจ.)/468       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:28
ค่าอุปกรณ์ตรวจแก้ปรับปรุงข่ายสายเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอส เจ พี อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ป.0006/62       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 14:26
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน.3.2 จำนวน 34 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ต.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019