ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/830/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 09:02
ค่าซื้ออุปกรณ์ 760 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สีรุ่งรวี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/829/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 09:01
ค่าซื้อกระดาษชำระ 8160 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ซันดีสทริบิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/828/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 09:01
ค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 20600 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/827/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 09:00
ค่าทำสติ๊กเกอร์โลโก้ทีโอที 1800 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเพ้นท์ป้าย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/826/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 08:59
ค่าซื้ออุปกรณ์ 402320 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/825/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 08:58
จ้างทำสติ๊กเกอร์เคลือบฝ้า 3000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านโปร์ดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/824/2562       ลงประกาศ 19 ต.ค.2562 08:58
ค่าซื้ออุปกรณ์ 246100 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1178       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:57
ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F670L-OFTK รุ่น F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi2Ant AC1200,TR069,OFTK,ONU Lic. จำนวน 10 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.2 (สพ.)/ป.62-1177       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:50
ซื้อแผ่นเพลทขนาด 9x14 นิ้ว ความหนา 6 มม. จำนวน 500 แผ่น เพื่อใช้งานติดตั้งอุปกรณ์ ONU, Access Point, ปลั๊กไฟ บ้านลูกค้าที่ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายฐาปัตย์ สังข์ทอง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/672/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:35
ซื้อ Card GPON 8 Port GPON (ZTE)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/671/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:32
จ้างรื้อถอนสาย DROP WIRE พร้อมม้วนสายเก็บ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวินนท์ ถิ่นฐาน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/670/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:31
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet วังแลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/669/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:30
จัดซื้อ OLT XGPON For Fttx C-320 10G พร้อมอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/668/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:29
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet ตะกาดเง้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/667/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:27
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet สะพานเลือก     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/666/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:25
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/665/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:24
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/664/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:22
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/663/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:20
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/662/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:18
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK ONU ZXHN F612 - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/661/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:16
ซื้อโคมถนน Lion 50W     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/660/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:14
จ้างรื้อถอนสาย DROP WIRE พร้อมม้วนสายเก็บ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวจรูญศรี ถิมนาวัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/659/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:12
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet ท่าหลวงบน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/658/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:10
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 6 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/657/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:07
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 1 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1115/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:04
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน บ้านดอนไม้ลาย OLT เขาเขียว, ม.8บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระยะ3600เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.1.1 (รบ.)/1114/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 16:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC แบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 งาน ม.7ปากแรต,ม.4สวนกล้วย,ม.11นครชุมน์,ม.11กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระยะ6800เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชฎากาญ โปรเกรส เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/656/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:56
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/655/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:52
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิล ชุมสายพลับพลา     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.1(จบ.)/654/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:48
จ้างเหมาตรวจซ่อม INternet บ้านเกาะจิก     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายจำเริญ จรัล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภ.5.2 (รย.)/ 169/62       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:48
ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK+Broadband AP=40 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V=1 ตัว, Onu ZTE รุ่น ZXHN F612 OFTK=40 ตัวเพื่อรองรับการให้บริการ FTTX     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก.  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019