ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่   1 [2] 3  4 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 27 ม.ค.2563 15:46
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 กำหนดเสนอราคา 14 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 27 ม.ค.2563 15:44
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 กำหนดเสนอราคา 12 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 27 ม.ค.2563 15:39
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 กำหนดเสนอราคา 14 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 27 ม.ค.2563 15:36
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 กำหนดเสนอราคา 14 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:16
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 กำหนดเสนอราคา 11 ก.พ. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.005/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:29
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045 กำหนดเสนอราคา 12 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.004/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:27
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043 กำหนดเสนอราคา 12 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.003/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:22
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ 042 กำหนดเสนอราคา 7 ก.พ. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:40
จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอก ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในเขตนครหลวง โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 4 ก.พ. 2563    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0001/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 14:59
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ 7 แห่ง จำนวน 14 คน ในพื้นที่ บน.3.1 กำหนดเสนอราคา 3 ก.พ. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0002/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 13:57
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารชุมสายโทรศัพท์ในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 24 ม.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.001/2562       ลงประกาศ 13 ม.ค.2563 12:30
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 กำหนดเสนอราคา 23 ม.ค. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2563 14:04
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.002/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2563 13:56
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 กำหนดเสนอราคา 27 ม.ค. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705/ป.001/2562       ลงประกาศ 27 ธ.ค.2562 17:18
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 กำหนดเสนอราคา 16 ม.ค. 2563      
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0011/2562       ลงประกาศ 27 ธ.ค.2562 14:13
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ทุ่งสองห้อง จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 13 ม.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0015/2562       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 22:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอก ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในเขตนครหลวง โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0017/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:17
จ้างเหมาขนย้ายและจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ จำนวน 8 อัตรา กำหนดเสนอราคา 19 ธ.ค. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 27 พ.ย.2562 16:56
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน กำหนดเสนอราคา 17 ธ.ค. 2562    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0003/2562       ลงประกาศ 25 พ.ย.2562 15:46
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี กำหนดเสนอราคา 4 ธ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:08
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 12 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี กำหนดเสนอราคา 2 ธ.ค. 2562      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0015/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 10:16
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอกบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในเขตนครหลวง โดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 3 ธ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0011/2562       ลงประกาศ 11 ก.ย. 62
ซื้อซองตราบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 รายการ กำหนดเสนอราคา 25 ก.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0006/2562       ลงประกาศ 7 ส.ค. 62
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายนอกอาคารและบำรุงรักษาต้นไม้ของส่วนคลังพัสดุ จำนวน 3 คน กำหนดเสนอราคา 20 ส.ค. 2562   ยื่นข้อเสนอเเละเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0012/2562       ลงประกาศ 30 ต.ค.2562 15:15
ซื้อ Software สำนักงาน กำหนดเสนอราคา 21 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0013/2562       ลงประกาศ 30 ต.ค.2562 15:07
ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License กำหนดเสนอราคา 21 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0006/2562       ลงประกาศ 24 ต.ค.2562 14:21
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน.3.2 จำนวน 34 คน กำหนดเสนอราคา 12 พ.ย. 2562   เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0006/2562       ลงประกาศ 22 ต.ค.2562 15:54
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 14 แห่ง 21 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 7 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0005/2562       ลงประกาศ 21 ต.ค.2562 16:47
จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก) และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน กำหนดเสนอราคา 8 พ.ย. 2562    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 717/ป.0004/2562       ลงประกาศ 21 ต.ค.2562 16:37
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2 ศูนย์งานบริการสอบถามที่3(พิษณุโลก) จำนวน49คน กำหนดเสนอราคา 8 พ.ย. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0010/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 11:17
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างบริการทำความสะอาดในภาพรวม บน.3.3 จำนวน 16 คน กำหนดเสนอราคา 29 ต.ค. 2562   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020