ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 14:51
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน ๕ คน กำหนดเสนอราคา 11 ส.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ A02/ท.0001/2563       ลงประกาศ 21 ก.ค.2563 16:14
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 5 อัตรา กำหนดเสนอราคา 29 ก.ค. 2563     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0018/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 15:24
งานจ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ห้องอาหาร อาคาร 5 (จำนวน 28 คน) กำหนดเสนอราคา 14 ก.ค. 2563    ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0017/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 15:47
(ประกาศยกเลิก) ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย VPN Gateway    
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0014/2563       ลงประกาศ 9 มิ.ย.2563 12:03
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0017/2563       ลงประกาศ 29 เม.ย.2563 13:38
ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย VPN Gateway กำหนดเสนอราคา 18 พ.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0015/2563       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 11:23
จ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุคนได้ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (ประเภทที่ 2) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 14 คัน (14 เส้นทาง) กำหนดเสนอราคา 20 พ.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0014/2563       ลงประกาศ 22 เม.ย.2563 14:38
งานจ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน กำหนดเสนอราคา 13 พ.ค. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2563       ลงประกาศ 22 เม.ย.2563 11:57
งานซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้สำหรับใช้ภายในห้องน้ำ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 4,800 BX. กำหนดเสนอราคา 8 พ.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0005/2563       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 13:23
ซื้อ Software สำนักงาน กำหนดเสนอราคา 14 พ.ค. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0012/2563       ลงประกาศ 13 เม.ย.2563 10:11
ซื้อรถยนต์ จำนวน 4 ประเภท รวมรถ 5 คัน กำหนดเสนอราคา 28 เม.ย. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0013/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 14:29
งานซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License กำหนดเสนอราคา 14 เม.ย. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0011/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 14:17
งานซื้อ Software สำนักงาน เพื่อครอบคลุมสิทธิ์การใช้งาน กำหนดเสนอราคา 22 เม.ย. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0010/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 15:52
จ้างติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉินของระบบ Intranet (Intranet Disaster Recovery Project : iDRP) กำหนดเสนอราคา 20 เม.ย. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0007/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 09:02
ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสำนักงานนครหลวง กำหนดเสนอราคา 17 เม.ย. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.006/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 08:46
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 กำหนดเสนอราคา 2 เม.ย. 2563    ยื่นเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0009/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:34
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0004/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 10:46
ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Core Metro และ Campus กำหนดเสนอราคา 15 เม.ย. 2563    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0006/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 13:13
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเกษม กำหนดเสนอราคา 26 มี.ค. 2563    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0007/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:33
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ส่วนงานภายใต้ บน.2.3(เลขโครงการในระบบ e-GP = 63027220992) กำหนดเสนอราคา 23 มี.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0009/2563       ลงประกาศ 12 มี.ค.2563 12:01
งานซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License กำหนดเสนอราคา 24 มี.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0006/2563       ลงประกาศ 11 มี.ค.2563 17:37
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ส่วนงาน บบน.2.3.1(เลขที่โครงการในระบบ e-GP เลขที่ 63027220877) กำหนดเสนอราคา 20 มี.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 26 ก.พ.2563 11:30
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 25 ก.พ.2563 13:24
(ประกาศยกเลิก) ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0005/2563       ลงประกาศ 19 ก.พ.2563 16:30
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ และชุมสาย RSU พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 8 แห่ง จำนวน 18 คน กำหนดเสนอราคา 5 มี.ค. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705/ป.002/2563       ลงประกาศ 14 ก.พ.2563 17:05
จ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 40 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 9 เดือน กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค. 2563      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 705/ป.001/2563       ลงประกาศ 14 ก.พ.2563 17:02
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 50 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 9 เดือน กำหนดเสนอราคา 4 มี.ค. 2563      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0004/2563       ลงประกาศ 7 ก.พ.2563 14:30
จ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารชุมสายโทรศัพท์พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 7 แห่ง รวมจำนวน 9 คน กำหนดเสนอราคา 20 ก.พ. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0003/2563       ลงประกาศ 31 ม.ค.2563 17:02
จ้างทำความสะอาด ส่วนงานภายใต้ บน.2.3 จำนวน 8 คน กำหนดเสนอราคา 13 ก.พ. 2563   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 15:30
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน กำหนดเสนอราคา 17 ก.พ. 2563    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0001/2563       ลงประกาศ 28 ม.ค.2563 14:05
จ้างบริการดูแล และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 คน กำหนดเสนอราคา 6 ก.พ. 2563     ยื่นข้อเสนอเเละเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020