ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./165/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:48
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./164/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:47
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ OLT ประเภท Outdoor จำนวน 24 ชุด ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./163/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:45
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./162/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 09:33
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ 733/e-bidding001/2563       ลงประกาศ 15 ก.ค.2563 11:43
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภก.3    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63070009891  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่ A02/ท.0002/2563       ลงประกาศ 9 ก.ค.2563 16:13
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนายการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน 5 คน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63060022191  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./154/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:45
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (อ. ฐ. ซ. ข.) จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./153/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:44
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./152/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:43
ประกาศแผนการจัดหา งานเช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 42 ถนนมนตรี 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจากเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อใช้ตั้งเป็นชุมสายโทรศัพท์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./151/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./150/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:40
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1572       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 10:28
ขออนุมัติแผนและอนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเตรียมการรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จำนวน 10 อ้ตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63060022149  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ พสน./2892       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 16:05
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จำนวน 2 แผน)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63060017062  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพภก.2/88       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 14:37
งานจ้างเหมาติดตั้ง Solar Cell จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63060024397  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพภก.2/89       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 13:47
งานจ้างเหมาิดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 แห่ง ในพื้นสำนักงานและบริการลูกค้าภาคใต้    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63060023843  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./149/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 14:00
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./148/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 13:58
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น. ข.) จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1443       ลงประกาศ 22 มิ.ย.2563 12:52
งานจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 ชุด ที่อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63060015613  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./144/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ส.) จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./143/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:18
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้าง OFC Main Route เส้นทาง : BJ บ้านทรายมูล - สถานีโทรคมนาคมบ้านปากทาง จ.เชียงใหม่ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./142/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:12
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้อ L3 Switch พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ CISCO จำนวน 69 แห่ง ในพื้นที่ ภน.2 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2) จำนวน 1 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./141/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:10
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1412       ลงประกาศ 16 มิ.ย.2563 13:59
งานจ้างจัดทำระบบ Robotic Process Automatic (RPA)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63060009244  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./140/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 16:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ส. ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./139/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 16:15
ประกาศแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./134/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./133/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:41
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และบ่อพัก โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1421 จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 งาน ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./132/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:40
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาบริการรับแจ้งเหตุเสียและบำรุงรักษาโครงข่ายตลอด 24 ชม. จำนวน 12 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./131/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:43
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน1ช่วง กม.9+800-กม.13+300 ตอน 2 ช่วง กม.13+300-กม.14+660 ชส.เอกชัย จ.กรุงเทพฯ ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./128/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:38
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้อพัสดุเข้าคลังอุปกรณ์ SDP FTTx(A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 800 ST ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่ A02/ท.0001/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 15:42
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 5 อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63050015344  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021