ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./141/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 16:10
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 9 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1412       ลงประกาศ 16 มิ.ย.2563 13:59
งานจ้างจัดทำระบบ Robotic Process Automatic (RPA)    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63060009244  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./140/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 16:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ส. ซ.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./139/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 16:15
ประกาศแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./134/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:42
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. น.) จำนวน 6 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./133/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:41
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน และบ่อพัก โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 1421 จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 งาน ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./132/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:40
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาบริการรับแจ้งเหตุเสียและบำรุงรักษาโครงข่ายตลอด 24 ชม. จำนวน 12 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./131/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:43
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 เส้นทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน1ช่วง กม.9+800-กม.13+300 ตอน 2 ช่วง กม.13+300-กม.14+660 ชส.เอกชัย จ.กรุงเทพฯ ของส่วนงานในส่วนกลาง   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./128/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 17:38
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้อพัสดุเข้าคลังอุปกรณ์ SDP FTTx(A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 จำนวน 800 ST ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่ A02/ท.0001/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 15:42
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนพัสดุ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย จำนวน 5 อัตรา    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63050015344  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./126/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:23
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ส. ซ. น.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./125/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:22
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมอาคารชุมสายโทรศัพท์ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี และงานรื้อถอน ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาค (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./124/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:21
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมารื้อถอนพร้อมซ่อมรั้วทางด้านทิศเหนือบริเวณที่ทำการ ภน.3 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./123/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 18:19
ประกาศแผนการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 6 รายการ   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./121/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:09
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./120/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:00
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ส. ซ. น.) จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./117/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:19
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ซ. น. ข.) จำนวน 3 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./116/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:18
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ADSL และรื้อถอนข่ายสายทองแดง จำนวน 25 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลาสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./115/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:17
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำ ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1) จำนวน 7 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./114/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 19:17
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาซ่อมแซมกำแพงกันดิน(Gabion) ชุมสายแม่สลอง 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ส่วนเพิ่มเติม ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./1030       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 11:59
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสายงาน ถ.    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP M63040033926  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./108/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 15:53
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (OS) จำนวน 34 ST. ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./107/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 15:44
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้าง ทางรถไฟรางคู่เส้นทางหัวหิน-บางสะพาน ชส.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 27 จุดของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง (ภก.1)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./106/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 15:43
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ. ซ. น.) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ ทีโอที พภน.1/453       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 14:47
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 แผนงาน    รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP P63040029712  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./104/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:23
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ถ. ฐ. น.) จำนวน 5 แผน)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./103/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:22
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ภก.2) จำนวน 4 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./102/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:21
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2563 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ภน.1) จำนวน 5 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./101/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 15:20
ประกาศแผนการจัดหา งานซื้ออุปกรณ์ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE จำนวน 14,015 ตัว เพื่อรองรับ การให้บริการ FTTx ในพื้นที่ ภน.3 ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ (ภน.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./100/2563       ลงประกาศ 24 เม.ย.2563 16:41
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายเคเบิลอากาศลงดิน เส้นทาง หน้าสถานีรถไฟจอมเทียน ถ.ห้วยใหญ่ทั้ง 2 ฝั่ง ชส.ห้วยใหญ่ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./099/2563       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 12:34
ประกาศแผนการจัดหา งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงดินตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่ถนนสุขุมวิท ถึง วงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)   
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020