ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศแก้ไขสัญญา

หน้าที่   1  2  3 [4]
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 200/3160021085/2561 ลว. 20 ก.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2561 14:54
จ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาภาพลักษณ์/บริการ
เปลี่ยนรายการและเวลาออกอากาศ เปลื่ยนชื่อรายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020639/2561 ลว. 11 พฤษภาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2561 16:30
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมเคเบิลนอกเขตทางหลวงและทางหลวงชนบท ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020437/2561 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:30
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนราชปรารภ (ตั้งแต่แยกถนน ศรีอยุธยา ถึงแยกประตูน้ำ) ชส.เพลินจิต
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160019034/2560 ลว. 31 มีนาคม 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:28
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างในภาพรวม บน.4.1 จำนวน 31 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดพนักงานลง 2 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021090/2561 ลว. 25 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 15:25
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการ จำนวน 3 แห่ง จำนวน 8 คน ภายใต้ บน.3.1
แก้ไขวงเงิน ปรับลดผู้ปฏิบัติงานลง 1 คน และวันปฏิบัติงาน/สัปดาห์       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160021106/2561 ลว. 28 กันยายน 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2561 13:44
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและสร้างข่ายสายเคเบิลพร้อมรื้อถอนเคเบิล เนื่องจาก แนวท่อร้อยสายเดิมกีดขวางงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ ตามแผนการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต คลองเปรมประชากรของกรมทางหลวงฯ
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160020881/2561 ลว. 5 กรกฎาคม 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 10:16
จ้างเหมาสร้าง OFC รองรับบริการ FTTx อาคารพักอาศัย โครงการเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44 (จำนวน 168 อาคาร) ชุมสายโทรศัพท์นวนคร
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน แก้ไขวงเงิน        

 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018890/2560 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2560  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 15:52
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery แบบ Sealed Lead Acid ขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 Ah 2V/Cell 24 Cell จำนวน 1 กอง และจ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 Amp จำนวน 1 ST ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ 711/3160018049/2559 ลว. 26 เมษายน 2559  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 14 พ.ย.2561 15:46
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi Outdoor Access Point ยี่ห้อ ARUBA ที่ชุมสายพระตำหนักสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยกเลิกสัญญา       
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ ฺB01/3160020734/2561 ลว. 7 มิ.ย. 2561  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 26 ต.ค.2561 10:08
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานภายใต้หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ จำนวน 20 คน
แก้ไขวงเงิน ปรับลดจำนวนพนักงานในสัญญาฯ       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4]

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020