ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.010/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:59
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.026/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.025/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:51
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.024/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0012/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 15:51
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 9 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0011/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 13:52
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.012/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 10:02
งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงท่อร้อยสายใต้ดิน ตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงวงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563     ชั้น6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.011/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:36
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.008/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:32
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/001/2563 ครั้งที่ 2       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:07
จ้างเหมาปรับปรุง และทาสีอาคารชุมสายกาญจนบุรี และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0014/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 15:10
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 9 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.009/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:35
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 500,000 PC กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.007/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:33
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง (Turnkey) จังหวัดบุรีรัมย์๋ กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.006/2562       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสาน OFC ขนาด 60F เส้นทางชุมสายชัยภูมิ - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.005/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:28
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบ้านเขว้า - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.004/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:25
จ้างเหมาเปลี่ยนข่ายสาย OFC ที่ชำรุด ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบำเหน็จณรงค์ - ชุมสายเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.029/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:08
ซื้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฎิบัติการ (OS) จำนวน 35 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.011/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 13:53
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.1(ปจ.) กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ค. 2563   ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลข 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0008/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 09:49
งานซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,880,000 เมตร กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 725/11/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 17:57
งานจ้างเหมาปฎิบัติงานตรวจแก้บำรุงรักษา TOT Fiber 2U ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 725/10/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 17:54
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.028/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 15:54
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.027/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 15:52
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมเขา 443 อ.เอราวัณ จ.เลย และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 27 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 11:08
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภทซ่อมสร้างข่ายสาย จำนวน 24 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 22 พ.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 11:48
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริการ TOT eService และ TOT ePayment กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.018/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 16:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.017/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 16:57
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.016/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 16:49
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.023/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 14:54
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.022/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 14:52
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020