ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:21
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 28 คน ในพื้นที่ 042 กำหนดยื่นเอกสาร 4 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.002/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:28
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045 กำหนดยื่นเอกสาร 4 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.001/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:26
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 043 กำหนดยื่นเอกสาร 4 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0001/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 15:58
จ้างจัดทำกิจกรรมทางการขายเพื่อแย่งชิงลูกค้าคู่แข่งให้เปลี่ยนมาใช้บริการบรอดแบนด์ กำหนดยื่นเอกสาร 24 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/ท.001/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 14:55
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย Ring Loop จำนวน 4 แห่ง บภก.3.1(ฉช.) กำหนดยื่นเอกสาร 22 ม.ค. 2563   ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลข 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนซ./ชท.0002/2563       ลงประกาศ 9 ม.ค.2563 16:13
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที จำนวน 11 คน กำหนดยื่นเอกสาร 23 ม.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนซ./ชท.0001/2563       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 15:23
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที จำนวน 4 คน กำหนดยื่นเอกสาร 17 ม.ค. 2563    ณ.ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/007/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 17:13
จ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 36 แห่งของส่วนงานภายใต้สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง กำหนดยื่นเอกสาร 10 ม.ค. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/006/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 17:12
ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 10 ม.ค. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0053/2562       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 13:42
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 9 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0051/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 16:51
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ชั้นใต้ดิน อาคาร 20 สนญ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 25 ธ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0052/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 15:42
ซื้อ DIGITAL HYDROMETER จำนวน 6 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 25 ธ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0050/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 14:32
จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักโรงแรม อาคาร 36 สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 25 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/15/2562       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 11:18
งานจัดซื้ออุปกรณ์ NOTEBOOK COMPUTER ,PERSONAL COMPUTER ,ALL-IN-ONE COMPUTER และ FILE SERVER RACK จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0049/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 13:29
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์ชุมสาย จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 17 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย. 2562
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลักภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2562       ลงประกาศ 27 พ.ย.2562 14:43
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงหนือ จำนวน 3 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 6 ธ.ค. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:35
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:17
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:53
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ A02/ช.0001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 16:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:52
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 9,450,000 เมตร กำหนดยื่นเอกสาร 26 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0044/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 17:08
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม กำหนดยื่นเอกสาร 26 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 725/14/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:51
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN บริเวณถนนเจิมปัญญา - ถนนรัษฎา ชุมสายตรัง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน- ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0046/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:42
งานซื้อเครื่องมือ Dust Test Chamber จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 28 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 14:53
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกประกาศเชิญชวนทั้วไป เลขที่ พภก.1/005/2562     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 13:35
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 25 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.012/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 11:24
งานจัดซื้อสายเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 29 พ.ย. 2562    ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0045/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 14:24
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ของเดิม ที่อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 1 จ.นครสวรรค์, อาคารชุมสายโทรศัพท์นครสวรรค์ 2 จ.นครสวรรค์ กำหนดยื่นเอกสาร 20 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0042/2562       ลงประกาศ 11 พ.ย.2562 15:06
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมงานรื้อถอน จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.เชียงราย จ.ขอนแก่น และ จ.พิจิตร กำหนดยื่นเอกสาร 19 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2562       ลงประกาศ 11 พ.ย.2562 13:15
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคใต้ จำนวน 4 เส้นทาง กำหนดยื่นเอกสาร 21 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019