ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0015/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:17
จ้างปรับปรุงโครงข่ายอินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต สำหรับพื้นที่อาคารหอพัก กำหนดยื่นเอกสาร 21 ส.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/14/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 08:51
ซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 10 รายการ สำรองคลัง ภก.2 กำหนดยื่นเอกสาร 24 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.031/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:46
จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กำหนดยื่นเอกสาร 25 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0006/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 16:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC Main Route เส้นทาง BJบ้านทรายมูล-สถานีโทรคมนาคมบ้านปากทาง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสาร 18 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/13/2563       ลงประกาศ 4 ส.ค.2563 14:38
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ADSL และรื้อถอนข่ายสายทองแดง จำนวน 25 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา กำหนดยื่นเอกสาร 14 ส.ค. 2563      
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.030/2563       ลงประกาศ 30 ก.ค.2563 15:32
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 11 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0009/2563       ลงประกาศ 16 ก.ค.2563 11:11
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.อุทัยธานี จ.อุทัยธานี และงานจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ที่ ชส.ขอนแก่น 1 จ.ขอนแก่น พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 31 ก.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.016/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 11:52
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 15 ก.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภน.3/717/ท.0005/2563       ลงประกาศ 25 มิ.ย.2563 12:56
จ้างเหมารื้อถอนพร้อมซ่อมรั้งทางด้านทิศเหนือ บริเวณที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสาร 10 ก.ค. 2563    ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ชั้น 2 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.028/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 17:42
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0010/2563       ลงประกาศ 23 มิ.ย.2563 15:37
จ้างเหมาติดตั้ง Server (Rack Type) สำหรับระบบบริหารจัดการโครงข่าย R-ISP ห้อง NOC อาคาร 20 ชั้น 7 กำหนดยื่นเอกสาร 10 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0013/2563       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2563 08:59
งานซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท STRAIGHT JOINT CLOSURE จำนวน 7 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 30 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0010/2563       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2563 08:23
งานซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท SDP/ODP AERIAL IN-LINE TERMINAL FOR FTTx จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 30 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2563       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2563 11:05
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท DROP WIRE CLAMP จำนวน 2,602,000 PC กำหนดยื่นเอกสาร 30 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.008/2563       ลงประกาศ 15 มิ.ย.2563 11:14
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 13 เครื่อง     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.015/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 14:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 8 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN , งานรื้อถอนข่ายสายทองแดง จ.สุรินทร์) กำหนดยื่นเอกสาร 26 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.014/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 14:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 12 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN , งานรื้อถอนข่ายสายทองแดง จ.สุรินทร์) กำหนดยื่นเอกสาร 26 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.013/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 14:05
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 25 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN และงานรื้อถอนข่ายสายทองแดง ) จ.สุรินทร์ กำหนดยื่นเอกสาร 26 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.012/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 13:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 31 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN และงานรื้อถอนข่ายสายทองแดง) กำหนดยื่นเอกสาร 26 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0009/2563       ลงประกาศ 9 มิ.ย.2563 15:11
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 19 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 12 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.010/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 16:59
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.026/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.025/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:51
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.024/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 16:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดยื่นเอกสาร 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0012/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 15:51
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 9 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0011/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 13:52
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 5 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.012/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 10:02
งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงท่อร้อยสายใต้ดิน ตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงวงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา กำหนดยื่นเอกสาร 11 มิ.ย. 2563     ชั้น6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.011/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:36
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 712/ท.008/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:32
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.1/001/2563 ครั้งที่ 2       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:07
จ้างเหมาปรับปรุง และทาสีอาคารชุมสายกาญจนบุรี และงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 8 มิ.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020