ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0005/2561       ลงประกาศ 22 ต.ค.2561 16:25
ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาส 3 ปี 2561 ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5393-3132  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ B02/ป.0019/2561       ลงประกาศ 19 ต.ค.2561 10:30
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายใต้ บน.3.2 จำนวน 20 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 0-2575-5818  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0026/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561 14:01
งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 12 ต.ค.2561 09:53
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนขายส่งและบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม kittimak@tot.co.th / 02-574-8007  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0004/2561       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561 16:17
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายดอยสะเก็ด วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0003/2561       ลงประกาศ 10 ต.ค.2561 16:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE ชุมสายตำรวจภาค 5 วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.007/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561 10:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.005/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:45
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.004/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:43
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ 712/ท.003/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:41
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.006/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.002/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/200/ท.0002/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 15:11
จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 160 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม wanchale@tot.co.th /โทร. 0-2505-2836  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.001/2561       ลงประกาศ 3 ต.ค.2561 13:57
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.016/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 12:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 15 แห่ง จังหวัดขอนแก่น วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.012/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 12:02
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.007/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 14 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.006/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:19
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.011/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:17
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.010/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:15
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.009/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:10
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 11 แห่ง จังหวัดหนองคาย วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.008/2561       ลงประกาศ 2 ต.ค.2561 11:07
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดอุดรธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.015/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:38
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 12 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.014/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 7 แห่ง จังหวัดนครพนม วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.013/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 15:34
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 10 แห่ง จังหวัดสกลนคร วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0012/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561 09:45
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 20 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/กนบ./662 ลว.21 ส.ค. 61       ลงประกาศ 27 ก.ย.2561 13:05
งานจ้างบริการวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 30 Gbps จาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ระยะเวลา 1 ปี วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ต.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม puttichc@tot.co.th /โทร. 0-2575-6930  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/6/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 16:27
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 53 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2561       ลงประกาศ 24 ก.ย.2561 10:21
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier แบบ Switch mode จำนวน 23 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/200/ท.0004/2561       ลงประกาศ 24 ก.ย.2561 08:54
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบใบแจ้งหนี้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile จำนวน 2 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม wanchale@tot.co.th /โทร. 0-2505-2836  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/4/2561       ลงประกาศ 20 ก.ย.2561 15:34
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ก.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019