ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:07
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:45
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน1,350 ม้วน (บมจ. ทีโอที) วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.001/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:11
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 6,000,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:01
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:59
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:55
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.006/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:49
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ป.005/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:54
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.003/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:39
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ป.004/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:33
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ป.001/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 13:22
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.002/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 16:05
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 19 คน ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.001/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 15:50
จ้างบริการดูแลสวนหย่อม จำนวน 5 คน ในพื้นที่ ภน.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม jitran@tot.co.th /โทร. 0-4323-5041  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.003/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2563 09:05
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 28 คน ในพื้นที่ 042 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม matuvale@tot.co.th /โทร. 0-4323-5042  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:38
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045 วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.001/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:23
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 043 วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0001/2563       ลงประกาศ 13 ม.ค.2563 14:55
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ 7 แห่ง จำนวน 14 คน ในพื้นที่ บน.3.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 16 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.002/2562       ลงประกาศ 2 ม.ค.2563 14:55
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ป.001/2562       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 20:29
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:30
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ธ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/วภก.1/cable-5/2562       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2562 15:36
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ธ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 14:29
งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 36 แห้ว วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 ธ.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 10:50
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 26 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.009/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 14:13
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 042 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และ นครพนม)  ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.010/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 16:31
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 9,450,000 เมตร (คลังพัสดุขอนแก่น) วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0044/2562       ลงประกาศ 11 พ.ย.2562 14:06
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม paitochi@tot.co.th /โทร. 0-2505-2858  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0006/2562       ลงประกาศ 7 พ.ย.2562 13:11
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม siriluck@tot.co.th /โทร. 0-2505-2874  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ภก.3.1/469       ลงประกาศ 6 พ.ย.2562 10:32
จัดซื้อสายเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.009/2562       ลงประกาศ 6 พ.ย.2562 08:49
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 042 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และ นครพนม) วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/วภก.1/cable-5/2562       ลงประกาศ 1 พ.ย.2562 09:25
ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 6 พ.ย. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020