ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 733/ท.009/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 10:24
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อทำเป็น Ring Loop (ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี) จำนวน 17 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 733/ท.008/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 10:15
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0012/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 09:29
ซื้อรถยนต์จำนวน 4 ประเภท รวมรถ 5 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/9/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 16:15
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx สงขลา 23 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0011/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 14:09
ซื้อ Software สำนักงาน เพื่อครอบคลุมสิทธิ์การใช้งาน วันปิดรับข้อคิดเห็น 30 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม tipparat.u@tot.co.th /โทร. 0-2575-7352  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/5/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 13:45
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 30 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0004/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 11:48
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CRM & Billing Mirror Servers วันปิดรับข้อคิดเห็น 30 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0010/2563       ลงประกาศ 24 มี.ค.2563 10:58
จ้างติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉินของระบบ Intranet (Intranet Disaster Recovery Project : iDRP) วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม somwungl@tot.co.th /โทร. 0-2505-2867  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0007/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 10:12
ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสำนักงานนครหลวง วันปิดรับข้อคิดเห็น 26 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม namthip.k@tot.co.th /โทร. 0-2505-2866  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.007/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง (Turnkey) จังหวัดบุรีรัมย์เส้นทางชุมสายบุรีรัมย์ - ชุมสายห้วยราช และเส้นทางโนนสุวรรณ - ชุมสายหัวถนน วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.006/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:33
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 60F เส้นทางชุมสายชัยภูมิ - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.005/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:30
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบ้านเขว้า - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.004/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 17:26
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ที่ชำรุด ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบำเหน็จณรงค์ - ชุมสายเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.018/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 15:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.017/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 15:05
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.016/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 15:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.015/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 15:27
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดนครพนม วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0004/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 11:34
ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Core Metro และ Campus วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/733/ท.006/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 09:42
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.010/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 16:02
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0005/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:54
ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.009/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:47
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.008/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:17
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 38 แห่ง 57 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.014/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:28
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเลย วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.013/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:18
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.012/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:13
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.011/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 13:52
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/7/2563       ลงประกาศ 11 มี.ค.2563 09:48
ซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 12 รายการ สำรองคลัง ภก.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/ท.0004/2563       ลงประกาศ 5 มี.ค.2563 16:09
ซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว รองรับแผนงานขยายและปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่าย ODN , OLT (9101) จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม charinth@tot.co.th /โทร. 0-5396-3368  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.003/2563       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 14:13
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก กลุ่มอุปกรณ์ซ่อมสร้าง จำนวน 11 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.002/2563       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 14:09
จัดซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มี.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020