ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/733/ท.003/2563       ลงประกาศ 19 ก.พ.2563 14:04
งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 18 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (2)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 717/ท.0001/2563       ลงประกาศ 19 ก.พ.2563 09:34
ซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลใยแก้ว จำนวน 3 รายการ สำรองคลังพัสดุ ภน.3 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 717/ท.0002/2563       ลงประกาศ 18 ก.พ.2563 15:25
ซื้อพัสดุอุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 1 รายการ สำรองคลัง ภน.3 วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม jidapt@tot.co.th /โทร. 0-5396-3114  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0005/2563       ลงประกาศ 13 ก.พ.2563 15:15
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารชุมสายโทรศัพท์ และชุมสาย RSU พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 8 แห่ง จำนวน 18 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 0-2-575-5818  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ท.0002/2563       ลงประกาศ 12 ก.พ.2563 16:54
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งโทรศัพท์ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 270,000 PC วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/3/2563       ลงประกาศ 12 ก.พ.2563 09:36
ซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 19 รายการ สำรองคลัง ภก.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/733/ท.002/2563       ลงประกาศ 11 ก.พ.2563 08:54
งานจัดซื้อพัสดุเข้าคลัง(สาย OPTIC DROP WIRE) จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0002/2563       ลงประกาศ 6 ก.พ.2563 14:54
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคม ที่ สถานีโทรคมนาคมเขาแผงม้า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม ratchanw@tot.co.th /โทร. 0-2505-2838  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 4 ก.พ.2563 13:19
จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 จำนวน 50 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (6)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 4 ก.พ.2563 13:17
จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 จำนวน 40 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (4)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/2/2563       ลงประกาศ 31 ม.ค.2563 13:43
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ADSL และรื้อถอนข่ายสายทองแดง จำนวน 10 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.007/2563       ลงประกาศ 31 ม.ค.2563 09:32
งานซื้ออุปกรณ์ตอนนอก กลุ่มอุปกรณ์ซ่อมสร้าง จำนวน 18 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0002/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 15:54
ซื้อซองไปรษณีย์ภัณฑ์รูปแบบ 4 สี (แบบที่ 1) ขนาด 115 X 240 มม. จำนวน 39,600,000 ซอง (บมจ.ทีโอที) วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.004/2563       ลงประกาศ 29 ม.ค.2563 13:57
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 10,213,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.006/2563       ลงประกาศ 29 ม.ค.2563 11:47
ซื้อ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 500,000 PC วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม matuvale@tot.co.th /โทร. 0-4323-5042  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.005/2563       ลงประกาศ 29 ม.ค.2563 11:44
ซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ก.พ. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม matuvale@tot.co.th /โทร. 0-4323-5042  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:07
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:45
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน1,350 ม้วน (บมจ. ทีโอที) วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.001/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 13:11
ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 6,000,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันปิดรับข้อคิดเห็น 27 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:01
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:59
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 26 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 53 คน ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ป.002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:55
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 35 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 24 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.006/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:49
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ 043 จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 23 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ป.005/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:54
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 38 คน ในพื้นที่ 045 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.003/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:39
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ป.004/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:33
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ป.001/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 13:22
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.002/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 16:05
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 19 คน ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ป.001/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 15:50
จ้างบริการดูแลสวนหย่อม จำนวน 5 คน ในพื้นที่ ภน.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม jitran@tot.co.th /โทร. 0-4323-5041  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.003/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2563 09:05
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 28 คน ในพื้นที่ 042 วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม matuvale@tot.co.th /โทร. 0-4323-5042  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่  [1] 2  3  4  5 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020