ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0009/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 11:23
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.026/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.025/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.024/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:10
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0012/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:12
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0011/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:10
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม thubthim@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0014/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 08:33
งานซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siriluck@tot.co.th /โทร. 0-2574-9095  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ท.011/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:33
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:31
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (2)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.008/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:28
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/733/ท.012/2563       ลงประกาศ 13 พ.ค.2563 16:00
งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงท่อร้อยสายใต้ดิน ตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิทถึงวงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.029/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 16:19
ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (OS) จำนวน 34 ST. วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4326-562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0008/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 09:57
ซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,880,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม tipparat.u@tot.co.th /โทร. 0-2575-7352  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.009/2563       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 16:13
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 500,000 PC วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0006/2563       ลงประกาศ 29 เม.ย.2563 15:10
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภทซ่อมสร้างข่ายสาย จำนวน 24 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม paramee.k@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 733/ท.011/2563       ลงประกาศ 28 เม.ย.2563 15:19
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย SPC ในพื้นที่ บภก.3.1(ปจ.) วันปิดรับข้อคิดเห็น 5 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 733/ท.010/2563       ลงประกาศ 24 เม.ย.2563 13:57
งานจัดซื้อสาย OPTIC FIBER CABLE (FRSS) จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (3)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.027/2563       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 16:46
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนขึ้นสถานีโทรคมนาคมเขา 443 อ.เอราวัณ จ.เลย และงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.028/2563       ลงประกาศ 23 เม.ย.2563 16:19
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0015/2563       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 15:01
จ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุคนได้ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (ประเภทที่ 2) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 14 คัน (14 เส้นทาง) วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/10/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 14:51
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 16 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.023/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:27
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.022/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:25
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.021/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:20
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.020/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:16
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดสกลนคร วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.019/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดหนองคาย วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0014/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 09:05
งานจ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม tipparat.u@tot.co.th /โทร. 0-2575-7352  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0005/2563       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 13:42
ซื้อ Software สำนักงาน วันปิดรับข้อคิดเห็น 20 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/อนซ./ชท.0003/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 14:32
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบบริการลูกค้า จำนวน 330 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 16 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanjanac@tot.co.th /โทร. 0-2574-8299  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/6/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 14:52
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 16 เส้นทาง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 เม.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020