ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0019/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 11:54
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จำนวน 133 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ส.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/14/2563       ลงประกาศ 4 ส.ค.2563 14:18
งานซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 10 รายการ สำรองคลัง ภก.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 7 ส.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.031/2563       ลงประกาศ 3 ส.ค.2563 10:28
จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น วันปิดรับข้อคิดเห็น 6 ส.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.017/2563       ลงประกาศ 29 ก.ค.2563 11:44
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 เส้นทาง จังหวัดนครสวรรค์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ส.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.030/2563       ลงประกาศ 23 ก.ค.2563 16:41
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารพร้อมทาสีห้องน้ำ อาคารชุมสายโทรศัพท์เลย พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ก.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/13/2563       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 13:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ADSL และรื้อถอนข่ายสายทองแดง จำนวน 25 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ก.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (1)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.016/2563       ลงประกาศ 24 มิ.ย.2563 12:56
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1.2 วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/พสฐ./ชท.0010/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 15:20
จ้างเหมาติดตั้ง Server (Rack Type) สำหรับระบบบริหารจัดการโครงข่าย R-ISP ห้อง NOC อาคาร 20 ชั้น 7 วันปิดรับข้อคิดเห็น 22 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม narrintrorn@tot.co.th /โทร. 0-2505-7015  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0010/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 15:37
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท SDP/ODP AERIAL IN-LINE TERMINAL FOR FTTx จำนวน 3 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม namfon.k@tot.co.th /โทร. 0-2505-2865  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0018/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 15:07
จ้างเหมาทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ห้องอาหาร อาคาร 5 (จำนวน 28 คน) วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0013/2563       ลงประกาศ 12 มิ.ย.2563 10:38
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท STRAIGHT JOINT CLOSURE จำนวน 7 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม namthip.k@tot.co.th /โทร. 0-2505-2866  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0007/2563       ลงประกาศ 10 มิ.ย.2563 14:58
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท DROP WIRE CLAMP จำนวน 2,602,000 PC วันปิดรับข้อคิดเห็น 15 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.015/2563       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2563 18:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 8 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN , งานรื้อถอนข่ายสายทองแดง จ.สุรินทร์) วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.014/2563       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2563 18:04
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 12 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN และงานรื้อถอนข่ายสายทองแดง) จ.สุรินทร์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.013/2563       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2563 18:02
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 25 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN และงานรื้อถอนข่ายสายทองแดง ) จ.สุรินทร์ วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.012/2563       ลงประกาศ 5 มิ.ย.2563 17:47
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 31 เส้นทาง (งานสร้างข่ายสาย ODN , งานรื้อถอนข่ายสายทองแดง จ.สุรินทร์) วันปิดรับข้อคิดเห็น 9 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0009/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 11:23
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 มิ.ย. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.026/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:14
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.025/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:12
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.024/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:10
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0012/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:12
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 2 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0011/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:10
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม thubthim@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0014/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 08:33
งานซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 5 รายการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 21 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siriluck@tot.co.th /โทร. 0-2574-9095  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ท.011/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:33
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.010/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:31
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (2)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/712/ท.008/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:28
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 19 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/733/ท.012/2563       ลงประกาศ 13 พ.ค.2563 16:00
งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงท่อร้อยสายใต้ดิน ตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิทถึงวงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา วันปิดรับข้อคิดเห็น 18 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/711/ท.029/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 16:19
ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (OS) จำนวน 34 ST. วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม napapo@tot.co.th /โทร. 0-4326-562  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0008/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 09:57
ซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,880,000 เมตร วันปิดรับข้อคิดเห็น 14 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม tipparat.u@tot.co.th /โทร. 0-2575-7352  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 712/ท.009/2563       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 16:13
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 500,000 PC วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 พ.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020