ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0036/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 15:35
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายการส่งเสริมการขายเข้าระบบ จำนวน 2 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0137/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 13:09
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN และตัดถ่ายเลขหมาย พร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชส.อินทามระ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0024/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 12:10
งานจ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล จำนวน 16 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./121.2 ลว. 27 ส.ค. 61       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 12:04
เช่าอุปกรณ์ WiFi พร้อมระบบเกี่ยวเนื่องสำหรับโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./23.1 ลว. 18 มี.ค. 62       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 11:12
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานเช่าอุปกรณ์ Router โครงการให้ใช้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่ สถาบันพลศึกษา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 11:09
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสาย จำนวน 3 แห่ง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1514       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 10:37
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานจ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ ภก.2.1 จำนวน 7 ส่วนงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1559       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 10:07
งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงและบริการบำรุงรักษา TOT Fiber 2U ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 (ภก.2.2) จำนวน8 ส่วนงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./78       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 09:30
งานเช่าอุปกรณ์ Router และส่วนควบ โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./77       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 09:29
งานเช่าระบบสื่อสารผ่านระบบดาวเทียม (IP Star) โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสาร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./76       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 09:25
งานเช่า Internet SIM Card โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./75       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 09:19
งานจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผ่านนิติบุคคล โครงการเช่าใช้บริการโครงข่ายสื่อสารสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0003/2562       ลงประกาศ 25 พ.ย.2562 15:51
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712 /ฉ.013/2562       ลงประกาศ 25 พ.ย.2562 10:28
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน โครงการปรับภูมิทัศน์ 10 เมืองเก่า อ.พิมาย จ.นครราชสีมาเส้นทางถนนวนปรางค์, ถนนอนันทจินดา, ถนนจอมสุดาเสด็จ, ถนนบูชายันต์, ถนนท่าสงกรานต์, ถนนหฤทัยรมย์ พื้นที่ชุมสายโทรศัพท์พิมาย จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 16:52
งานจ้างนิติบุคคลปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง (1177) จำนวน 67 คน ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/919       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:58
จัดซื้อONU F670Lจำนวน 200ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0145/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 15:38
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสาย พร้อมยกคอบ่อพักสายย่อย (PB#) ภายในบริเวณเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0019/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 14:03
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และงานด้านการตลาด จำนวน 4 อัตรา ของ ยล.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0027/2562       ลงประกาศ 22 พ.ย.2562 10:11
งานจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยศูนย์ข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1523       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 18:26
งานเช่าใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางสถานีไฟฟ้าขนอม - สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0048/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:32
จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ที่ ชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0047/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:14
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารชุมสายโทรศัพท์เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0043/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ซื้อเครื่องมือ Horizontal Tensile Testing Machine 100 KN จำนวน 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปสท./1424 ลว. 21 พย. 62       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 14:43
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคม ชุมสายโทรศัพท์บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.039/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:54
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.038/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:53
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.037/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:52
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.036/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:51
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.035/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:50
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดเลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.034/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:48
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.033/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:45
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019