ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0007/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 11:28
จ้างวิจัยตลาดเพื่อสำรวจพฤติกรรมและความต้องการใช้บริการโทรคมนาคมของลูกค้ายุคดิจิทัล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/387       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 11:03
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/386       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 10:45
ซื้อ GPON CARD ยี่ห้อ ZTE พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 57 ชุมสาย ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./21       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 10:36
งานซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการ MPLS-A 57 สถานี เพื่อให้บริการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.263/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 08:57
งานจัดซื้อ Card GPON 8 Port ยี่ห้อ ZTE เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย TT&T จำนวน 5 ชุมสาย (บางแสน,หนองมน,อ่างศิลา,พานทอง,พนัสนิคม)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.007/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 17:11
งานซื้อ Node OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC จำนวน 44 Node 42 แห่ง จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0066/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 14:58
จ้างเหมาปรับปรุง ขยายโครงข่าย Local เพื่อรองรับงานบรอดแบนด์และวงจรเช่า ภายในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0004/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 14:53
จ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อสื่อสารการตลาดกลุ่มสื่อสารไร้สาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0071/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 14:42
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) เนื่องจาก Core เคเบิลเดิมใช้งานเต็ม จำนวน 12 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0030/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 13:44
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ภายนอกเพลิตจิต ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./1       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 10:11
จ้างบริการ HKIX ระดับความเร็ว 20 Gbps เชื่อมต่อที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0008/2563       ลงประกาศ 27 มี.ค.2563 09:29
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/90       ลงประกาศ 26 มี.ค.2563 17:09
จัดซื้ออุปกรณ์ตู้ OLT Outdoor จำนวน 1 SET ชส.ห้วยมุ่น ม.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0005/2563       ลงประกาศ 26 มี.ค.2563 16:09
จ้างออกแบบและจัดทำบูธนิทรรศการ ทีโอที ในงาน Thailand Mobile Expo 2020 จำนวน 2 ครั้ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/763       ลงประกาศ 26 มี.ค.2563 14:24
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/287.2/2563       ลงประกาศ 26 มี.ค.2563 09:20
ค่าจ้างเหมารื้อเก็บคืนเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายทุ่งควายกิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (พย.)/003       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 15:57
จ้างเหมาขุดวางท่อร้อยสาย ทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ชุมสาย พัทยา (เพิ่มเติม)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0010/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 15:29
งานซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อOPNET จำนวน 2 รายการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/751       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 15:03
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง ของกระทรวงการคลัง (MOF)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/374       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 13:50
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 15 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0011/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 12:46
ซื้อ Software สำนักงาน เพื่อครอบคลุมสิทธิ์การใช้งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0004/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 11:43
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CRM & Billing Mirror Servers       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./20       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 10:54
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการเครือข่าย โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government information Network : GIN)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./19       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 10:50
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการโครงข่าย (Network Operation Center : NOC) เพื่อให้บริการ ICT Solution และ Managed Services โครงการภาครัฐ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.1 (ยล.)/014       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 10:33
ซื้ออุปกรณ์ ONU GPON CPE (ZTE) F612 จำนวน 300 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0003/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 10:33
จ้างผลิตและเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจภาพลักษณ์องค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ของ บมจ.ทีโอที       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.1 (ยล.)/013       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 10:23
ซื้ออุปกรณ์ Safe Log J1900 (พร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า) จำนวน 13 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.006/2563       ลงประกาศ 25 มี.ค.2563 08:44
จ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 32 คน ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/89       ลงประกาศ 24 มี.ค.2563 14:31
งานจัดซื้อ Router Wireless รุ่น A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0010/2563       ลงประกาศ 24 มี.ค.2563 10:55
งานจ้างติดตั้งระบบสำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉินของระบบ Intranet (Intranet Disaster Recovery Project : iDRP)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./106 ลว. 23 มี.ค. 63       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:58
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) งานซื้ออุปกรณ์ Ethernet Switch ยี่ห้อ Cisco โครงการ MPLS-VPN 40 สถานี เพื่อให้บริการแก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด       
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020