ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0006/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 11:55
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาสินค้า บริการ/กิจกรรมส่งเสริมการขาย/Privilege ผ่าน Line@TOT       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 733/ท.009/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 10:31
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อทำเป็น Ring Loop (ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี) จำนวน 17 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 733/ท.008/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 10:20
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC (ฉะเชิงเทรา) จำนวน 8 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 733/ท.007/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 10:08
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC (พัทยา,แหลมฉบัง) จำนวน 10 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0012/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 09:27
ซื้อรถยนต์จำนวน 4 ประเภท รวมรถ 5 คัน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0075/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 08:15
จ้างเหมาสร้างขยายข่ายสาย ODN เพื่อให้บริการ FTTx พื้นที่ บน.3.1 ชุมสายหนองแขม N09 (ทรู)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0067/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 07:01
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) โครงการย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.3.3 เฟส 2 จำนวน 9 ชุมสาย ปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0012/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 16:08
ซื้ออุปกรณ์ Siem Storage พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0011/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 16:03
ซื้ออุปกรณ์ Analyze Service Storage พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0037/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 15:54
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงถนนเสรีไทย ซอย 5เส้นทางถนนเสรีไทย ช่วงถนนเสรีไทย ถึง ถนนนวมินทร์ ชส.คลองจั่น กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0001/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 14:46
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร 1, 4, 6, 10, 20, 21 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0035/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 15:00
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน NOC IPLC/IP-VPN ณ ส่วนสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0034/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 14:32
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Local Network พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่นครหลวงและภูมิภาค       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0070/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 13:37
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ SDH MULTIPLEXER เพื่อให้บริการ LEASED LINE ANALOG รองรับการรื้อย้ายชุมสายเพลินจิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0002/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 11:01
จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร 3, 5, 9, 11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 22 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0008/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 10:10
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนจัดการข้อมูลการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0069/2563       ลงประกาศ 2 เม.ย.2563 07:49
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC และเคเบิลทองแดง โครงการย้ายชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต พื้นที่ บน.3.3 เฟส 2 จำนวน 9 ชุมสาย ปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 17:21
ซื้อOUTDOOR ZTE OLT 8GPON ยี่ห้อ ZTE จำนวน 3 ST ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0012/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 14:07
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้างถนนสาย ง.2, ง.3, ค.1 และ ค.2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก เส้นทางหลวงหมายเลข 130 , 109, ทางหลวงชนบท ง.2, ง.3 และ ค.2 ชุมสายแม่สอด จ.ตาก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0013/2563       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 13:59
ซื้อสิทธิการเข้าใช้งาน Windows Client Access License       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/91       ลงประกาศ 1 เม.ย.2563 11:00
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/212       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 16:28
ค่าแรงงานติดตั้งOFC1Fจำนวน150เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/211       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 16:27
ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670L OFTK จำนวน200ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/391       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 16:11
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx สงขลา จำนวน 23 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0033/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 15:58
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินเส้นทางถนนราชดำเนิน ชส.นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0032/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 15:54
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการสร้างท่อร้อยสายรองรับสายสื่อสารลงใต้ดินถนนนางงาม เส้นทางถนนนางงาม เทศบาลนครสงขลา ชส.สงขลา จ.สงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0068/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 14:53
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 8 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ปจ.0002/2563       ลงประกาศ 31 มี.ค.2563 08:11
งานจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0031/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 14:58
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0011/2563       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 14:49
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเซ็นทรัลเชียงราย จังหวัดเชียงราย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.1/149       ลงประกาศ 30 มี.ค.2563 11:35
งานจ้างติดตั้งวงจร Fiber 2U (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่ บบบน.2.2.1(ชพ) จำนวน 250 ports       
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020