ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0148/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 14:16
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก พร้อมงานปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนน ช่วงเส้นทางลัดซอยพหลโยธิน 2 - พหลโยธิน 8 ชส.พหลโยธิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0093/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 13:44
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0092/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 13:40
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ CERAGON จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.023/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:42
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.022/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:38
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ021/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:37
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.020/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:36
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.019/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:35
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.018/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:34
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.017/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 11:29
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0025/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 09:49
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาระบบงาน TOT Intranet จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./81       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 09:23
งานซื้อระบบ Voice Over IP สำหรับโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการกรมชลประทาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปสท./1461 ลว. 28 พย. 62       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 15:53
จ้างเหมาซ่อมแซมและทาสีเสาโทรคมนาคมชุมสายโทรศัพท์ดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0028/2562       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 14:32
งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 51 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/74       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 14:07
งานจัดซื้อ ONU ZXHN F-612 จำนวน 300 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/73       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 14:05
งานจัดซื้อ Router Wireless รุ่น A3002RU ยี่ห้อ TOTOLINK จำนวน 300 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/72       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 14:01
จ้างเหมาติดตั้งสาย DW FTTx จำนวน 300 Port. และปรับปรุงสาย DW FTTx จำนวน 150 Port.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./80       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 13:38
งานเช่าอุปกรณ์และวงจร สำหรับโครงการงานเช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่ กรมศิลปกร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./79       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 13:31
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Network สำหรับโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการกรมชลประทาน โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะโดยวิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0037/2562       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 10:31
จ้างผลิตสื่อสนับสนุนงานจัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยธุรกิจ BU2, BU4       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 10:13
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ชุมสายกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 10:11
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0038/2562       ลงประกาศ 28 พ.ย.2562 08:47
จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2562       ลงประกาศ 27 พ.ย.2562 16:07
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงหนือ จำนวน 3 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.587/2562       ลงประกาศ 27 พ.ย.2562 09:08
งานจ้างเหมานิติบุคคล งานบริการลูกค้าและงานการตลาด จำนวน 81 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.586/2562       ลงประกาศ 27 พ.ย.2562 09:03
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานเร่งรัดหนี้และงานรับเงิน จำนวน 61 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1548       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 16:22
ซื้ออุปกรณ์ ONU ระบุยี่ห้อ ZTE จำนวน 10,750 ตัว เข้าคลังพัสดุ พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ เพื่อรองรับการขยายการให้บริการ FTTx ไตรมาสที่ 1/2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0091/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 16:14
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการ Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) ของ TG เส้นทางสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ชส.สัตหีบ จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.016/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 16:12
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน หน้าสถานีจำหน่ายระบบไฟฟ้าท่าตะโก เส้นทางหมายเลข 3004 ชส.ท่าตะโก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712 / ฉ.014 / 2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 16:07
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน อุทยานสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1 ชส.นครสวรรค์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.015/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 16:05
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเส้นทางหมายเลข 3523 ชส.นครสวรรค์       
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019