ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ.ช.0037/2562       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2562 09:57
จ้างจัดกิจการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบริการ Cloud & Digital Business Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0150/2562       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2562 09:45
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เส้นทาง ถ.เจริญราษฎร์-ถ.เจริญราษฎร์(ถ.พระราม 3 - ถ.สาทร) ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0152/2562       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 18:21
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร พร้อมย้ายเคเบิลอากาศลงใต้ดิน บริเวณตั้งแต่สะพานเจริญราษฎร์ - อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1ถนนจักรเพชร ชส.สำราญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0153/2562       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 18:19
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เส้นทางถนนรัชดาภิเษก และถนนสุนทรโกษา ชส.คลองเตย กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0039/2562       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 15:47
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 13 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0151/2562       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 14:46
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน, งานสร้างเคเบิลทองแดง, เคเบิล OFC พร้อมงานรื้อถอน เพื่อหลบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง บริเวณสถานี G1 (กรุงธนบุรี) และ G2 (ICON SIAM)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 14:24
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 36 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./83       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 14:12
งานจ้างเหมาแรงงานผ่านนิติบุคคลปี 2563 เพื่อปฏิบัติงานรองรับกรให้บริกรแก่ลูกค้ ณ ฝ่ายพัฒนาและบริการลูกค้าภาครัฐ (ฐฒ.) จำนวน 9 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.3.2.2/233.01 ลว.18พ.ย.2562       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2562 12:35
งานปรับปรุงเครือข่ายและโครงข่ายไร้สายภายในอาคารจำนวน 4 อาคาร (2.3.4.5)ของโรงเรียนวัดอินทราราม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/943       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 15:42
ซื้อ Opical Drop Cable Round type 1 corn จำนวน 40000เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0149/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 13:00
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลทองแดง, เคเบิล OFC พร้อมงานรื้อถอน เพื่อหลบโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)ตอนแยกทางต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 1 และ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+800 ถึง กม.14+660       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.047/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:24
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.046/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:23
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดยโสธร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.045/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:17
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.044/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:15
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0017/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:15
จ้างเหมาขนย้ายและจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการ จำนวน 8 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.043/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:14
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.042/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:11
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.041/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 11:01
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0095/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 10:46
งานจ้างเหมาติดตั้ง Battery จำนวน 6 แห่ง และจ้างเหมาติดตั้ง Rectifier จำนวน 7 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./82       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 09:57
งานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าภาครัฐ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0037/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 08:42
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 ส่วนงานในสังกัด ภน.3.2 จำนวน 9 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ค.0001/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 15:40
จ้างรื้อถอนอุปกรณ์สถานีฐาน จำนวน 150 สถานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0049/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 13:26
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์ชุมสาย จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0146/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 12:50
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.อโศกดินแดง จำนวน 3 เส้นทาง เพื่อรองรับงานย้าย ชส.เพลินจิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0094/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 09:47
จ้างบำรุงรักษา (Maintenance) อุปกรณ์ Storage Server ยี่ห้อ HP       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.040/2562       ลงประกาศ 2 ธ.ค.2562 09:44
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการรองรับเคเบิลที่พาดบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5 เส้นทาง จังหวัดบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0036/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 17:20
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรับชำระเงินประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2 จำนวน 22 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 16:42
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินบริเวณแยกเข้าอำเภอนครหลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 16:40
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณหน้าสำนักงานภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบ./887       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 14:34
งานจ้างบำรุงรักษาเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ IRU เส้นทางประเทศสิงคโปร์-ญี่ปุ่น ผ่านเคเบิลใต้น้ำระบบ EAC ระดับ STM-4 จำนวน 2 วงจร       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019