ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./107       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 16:13
งานจ้างบริการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) สำหรับโครงการให้บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ (IPLC) แก่บริษัท PCCW Global ประเทศสิงค์โปร์ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./106       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 16:07
: งานจัดซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ Cisco เพื่อให้บริการ MPLS VPN แก่ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/250       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 15:16
ซื้อONU ZTE F670L oftk จำนวน 200เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.011/2563       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 14:40
งานซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวน 13,262 ตัว สำหรับให้บริการงานเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.010/2563       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 14:37
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE จำนวน 6,925 ตัว สำหรับให้บริการงานเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0005/2563       ลงประกาศ 15 เม.ย.2563 13:38
ซื้อ Software สำนักงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0076/2563       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 15:45
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ FTTx พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ ภายในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/978       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 15:21
งานจัดซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ IP PHONE สำหรับบริการตู้สาขาโทรศัพท์เสมือนจริง V-PBX เพื่อให้บริการกับ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/92       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 10:39
จ้างเหมาตัดหญ้าและวัชพืชในแนวข่ายสายโทรศัพท์เพื่อป้องกันไฟไหม้สายโทรศัพท์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0039/2563       ลงประกาศ 14 เม.ย.2563 09:52
จ้างเหมาติดตั้ง Broadband Aggregate Router โครงข่าย R-ISP จำนวน 46 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./105       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 17:59
งานจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Router และ Switch เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0072/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 15:47
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) เพื่อรองรับการย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.3.2 เฟส 2 จำนวน 23 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0074/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 15:12
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/MDU/OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Replace SPC) ชส.พหลโยธิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./4       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 14:56
งานจ้างบริการ IP Transit ระดับความเร็ว 30 Gbps เชื่อมต่อที่ประเทศสิงคโปร์ (Hurricane 20 G , Singtel 10 G)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./3       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 14:39
จ้างบริการ IP Transit (NTT) ระดับความเร็ว 10 Gbps เชื่อมต่อที่ประเทศสิงคโปร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0010/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 14:38
จ้างการตลาดออนไลน์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./2       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 14:09
จ้างบริการ IP Transit (NTT) ระดับความเร็ว 10 Gbps เชื่อมต่อที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ0038/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 13:54
จ้างบริการ IP-Transit ระดับความเร็ว 20 Gbps เชื่อมต่อสิงคโปร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ท.0006/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 10:27
จ้างออกแบบพร้อมจัดทำ Digital Content และกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการเสริมเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ Bundle ของลูกค้า TOTFiber2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0077/2563       ลงประกาศ 10 เม.ย.2563 10:03
ซื้ออุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบยี่ห้อ Huawei งานทดแทนชุมสาย SPC พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/007       ลงประกาศ 9 เม.ย.2563 15:25
ซื้อเครื่องมือช่าง หมวด 12 งบปี 2563 (1)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0036/2563       ลงประกาศ 9 เม.ย.2563 15:04
จ้างบริการวงจรอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ระดับความเร็ว 60 Gbps จาก บมจ.กสท โทรคมนาคม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/006       ลงประกาศ 9 เม.ย.2563 15:01
ซื้อเครื่องสำรองไฟ UPS (กล้องวงจรปิดศูนย์บริการฯ)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0008/2563       ลงประกาศ 9 เม.ย.2563 09:24
จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์ ทีโอที       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.008/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:22
ซื้อ Node OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อรองรับการเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC จำนวน 20 Node 20 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ชท.0003/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:05
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบบริการลูกค้า จำนวน 330 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./5       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 13:58
จ้างปรับปรุง ofc 216f เส้นทางชุมสายหลักสี่ - ชุมสายลาดหญ้า บริเวณ ถนนราชพฤกษ์ จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึงแยกบางแวก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0073/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 16:15
จ้างเหมาสร้างขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับงาน Replace ชุมสาย SPC พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ปี 2563 จำนวน 7 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0009/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 16:11
จ้างติดตั้งระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/419       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 14:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และ ODN เพื่อรองรับการให้บริการสื่อสารข้อมูลและบริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 16 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0009/2563       ลงประกาศ 7 เม.ย.2563 13:03
จ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร       
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020