ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0005/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 09:52
งานซื้อยาเบาหวาน (dapagliflozin 10 mg +metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet, 1 tablet) จำนวน 500 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0044/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:28
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจาย (Dropwire) รองรับการสิ้นสุดสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายการให้บริการโทรศัพท์บมจ.ทีทีแอนด์ที ส่วนงานบภน.3.1จำนวน23คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0043/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:09
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างประเภทอื่นที่ไม่ใช่ช่างบรอดแบนด์ ประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2 จำนวน 41 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/75       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:03
จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณเพื่อรองรับให้บริการ FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0161/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:30
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.3 จำนวน 21,700 เลขหมาย/พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:28
จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับ ส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0160/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:13
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 37,200 เลขหมาย/พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/310       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:09
เช่าบริการอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Leased Line Internet)และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายใยแก้วนำแสง (FTTx)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/299       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:07
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.049/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 12:20
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0041/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 10:45
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรับชำระเงิน ประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 จำนวน 81 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0040/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 10:42
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ บริการลูกค้า และเร่งรัดหนี้ ประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 จำนวน 47 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.026/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 10:41
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน จำนวน 2 แห่ง บริเวณวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านเหนือ (ทล.290) ตัดกับถนนสุรนารายณ์ (205) บ้านโคกสูง - โนนไทย ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมาบริเวณใกล้สถานีรถไฟบันไดม้า ถนนเทศบาล 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมสายถนนจิระ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./89       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 14:00
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้สำนัก ร. จำนวน 58 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./88       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 13:40
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้สำนัก ช. จำนวน 57 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1643       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 11:14
งานจัดซื้ออุปกรณ์ NOTEBOOK COMPUTER ,PERSONAL COMPUTER ,ALL-IN-ONE COMPUTER และ FILE SERVER RACK จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0039/2562       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 11:02
จ้างออกแบบและผลิตร่ม ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท สำหรับจำหน่าย จำนวน 4 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./87       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 09:12
งานจ้างเหมาแรงงานผ่านนิติบุคคล ปี 2563 เพื่อปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ณ ส่วนวิเคราะห์ข้อเสนอการขาย จำนวน 3 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0159/2562       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 09:04
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง พื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.3 จำนวน 22,614 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/048/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 17:24
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น บริเวณจุดตัดทางรถไฟ – ถนนหลังศูนย์ราชการ ชส.ขอนแก่น 2 จ.ขอนแก่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0158/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 16:13
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง พื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.2 จำนวน 14,177 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0157/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 16:07
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง พื้นที่ ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.1 จำนวน 20,525 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0156/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 15:49
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 22,356 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0011/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 14:39
งานจ้างเหมาปรับปรุงสะพานลอยทางเชื่อม อาคาร 1-5 และอาคาร 3-5 บมจ.ทีโอที และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0010/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 14:38
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 11 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.024/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 14:03
จ้างบริการช่วยปฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 54 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2562 14:58
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุมสาย จ.ประจวบคีรีขันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2562 14:56
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ชุมสาย จ.พระนครศรีอยุะยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0155/2562       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2562 16:12
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 40,000 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2562 15:31
จัดซื้อ ONU เพื่อสำรองคลัง ภก.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0096/2562       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2562 14:48
งานจ้างบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ระบบ Email Protection ยี่ห้อ Proofpoint       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019