ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/93       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 14:46
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อให้บริการ FTTx ตามแผนปีงบประมาณ 2563 (ชส.นายาง ม.4)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/456       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 13:37
งานซื้ออุปกรณ์ชุมสาย OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทดแทนอุปกรณ์ชุมสาย SPC เดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 23 ชุมสาย พื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 10:56
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 10:53
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 9 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.012/2563       ลงประกาศ 21 เม.ย.2563 10:43
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 13 แห่ง จังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0078/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 15:18
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมงานรื้อถอนเคเบิลทองแดง รองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC จำนวน 6 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0083/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 14:36
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รองรับงาน Replace ชุมสายธนบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/414/63       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 14:20
จ้างเหมารื้อเก็บคืนเคเบิลทองแดงแขวนอากาศ ชุมสายทุ่งควายกิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0079/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 14:20
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายMulti Service Access Node (MSAN) พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ชุมสาย RCU พื้นที่ชุมสายบางแค บางพลัด หนองแขม จำนวน 7 ชุมสาย ปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (มค.)/9/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 11:22
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670L 200PC       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (มค.)/8/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 11:21
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670L 200PC       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (มค.)/7/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 11:18
จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670L-OFTK       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0011/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 10:56
จ้างติดตั้งระบบ CDR Monotoring       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.296/2563       ลงประกาศ 20 เม.ย.2563 10:38
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT (XGPON) และ CARD GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบยี่ห้อ ZTE ในพื้นที่ ภก.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0082/2563       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 15:43
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI ทดแทนชุมสายที่เสื่อมสภาพ พื้นที่ บน.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0015/2563       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 14:58
จ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ จุคนได้ไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (ประเภทที่ 2) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 14 คัน (14 เส้นทาง)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./1       ลงประกาศ 17 เม.ย.2563 10:15
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ จากบริษัท Lao Telecommunication Public Company สปป. ลาว เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ สปป. ลาว       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/369/63       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 17:56
ค่าจ้างเหมารื้อถอนเคเบิลแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/368/63       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 17:53
ค่าจ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายทุ่งควายกิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0040/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 14:44
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี และถนนบางลา ชส.ป่าตอง จ.ภูเก็ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.023/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.022/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:36
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดศรีสะเกษ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.021/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:34
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.020/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดสกลนคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.019/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 13:29
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง จังหวัดหนองคาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.1 (สก.)/001/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 10:37
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 100,000 เมตร (100 ม้วน) เพื่อใช้งานรองรับการขยายการให้บริการ FTTx ให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/253       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 10:27
จัดซื้อสาย LAN INDOOR LAN OUTDOOr และหัวLAN       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/252       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 10:26
จัดซื้อเครื่องมือช่าง จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0081/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 10:15
จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย พร้อมงานรื้อถอน ที่ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที บางกรวย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0010/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 10:13
งานจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนและเทียบลายนิ้วมือ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0014/2563       ลงประกาศ 16 เม.ย.2563 08:07
งานจ้างเหมารถยนต์ขนส่งพัสดุพร้อมบริการยกขน จำนวน 2 รายการ รวม 3 คัน       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020