ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 15:54
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการลูกค้า ขายสินค้า และลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 77 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 15:52
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการด้านช่าง (Out Source) จำนวน 159 คน ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 15:49
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างสายกระจาย (Out Source) จำนวน 134 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 15:46
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริการด้านช่าง (Out Source) จำนวน 190 คน ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./92       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 10:50
งานเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่กรมประมง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./3       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 10:00
ซื้อเครื่องมือช่าง MINI OTDR จำนวน 3 เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0026/2562       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 09:20
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายภายในและอุปกรณ์ต่อร่วม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0038/2562       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 08:59
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการภายใต้หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล จำนวน 31 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.3/1       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 16:23
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Switch ยี่ห้อ Raisecom รุ่น RAX711 บริการแก่ บริษัท Verizon Business (รหัสโครงการ GND00-62-0003) บริษัท KDDI (รหัส โครงการ GND00-62-0004) โดยวิธีตกลงราคา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0162/2562       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 16:11
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.2 จำนวน 28,000 เลขหมาย/Port       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0009/2562       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 09:57
งานซื้อยาลดความดัน (azilsartan medoxomil 40 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 2,500 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0154/2562       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 09:37
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ชส.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (นศ.)/       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 09:13
จ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2Uจ้างเหมาค่าแรงTOT Fiber 2ม.ค.63-28ก.พ.63       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.025/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 17:48
จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (OUT TASK) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712 /ฉ.027/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 17:35
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการรองรับเคเบิลข้ามถนนและบริเวณสี่แยกจำนวน 10 เส้นทาง จังหวัดสุรินทร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/974       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 16:47
ซื้อONU ZTE F670L จำนวน 200เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0029/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 15:13
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ Video Wall Controller       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0008/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 10:52
ซื้อยาลดไขมัน (pravastatin sodium 20 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 3,600 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (ชภ.)/13/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 10:49
จ้างเหมาสร้างข่ายสายสือสัญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX พื้นที่ชายขอบ Zone C+ (USO) บ.หลังสัน ม.9 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยยภูมิ 1216       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.2/31       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 10:40
งานจัดซื้ออุปกรณ์ SFP สำหรับให้บริการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือSCG       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0004/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 10:38
ซื้อยาเบาหวาน (alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet, 1 tablet) จำนวน 800 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด       
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0007/2562       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 10:22
ซื้อยาเบาหวาน (linagliptin 5 mg film-coated tablet,1 tablet) จำนวน 1,000 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./90       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2562 08:59
งานจ้างเหมาแรงงานผ่านนิติบุคคล ปี 2563 เพื่อปฏิบัติงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ณ ส่วนพัฒนาและบริการลูกค้าภาคเอกชนที่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0051/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 16:42
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ชั้นใต้ดิน อาคาร 20 สนญ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0052/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 15:39
ซื้อ DIGITAL HYDROMETER จำนวน 6 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (ชภ.)/12/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 15:14
จ้างเหมาสร้างข่ายสายสือสัญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX พื้นที่ชายขอบ Zone C+ (USO) หมู่ 11 บ.ปากดง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 1201       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0050/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 14:27
จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักโรงแรม อาคาร 36 สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0006/2562       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 11:43
ซื้อยาเบาหวาน (gemigliptin 50 mg film-coated tablet, 1 tablet) จำนวน 1,500 กล่อง กล่องละ 28 เม็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 10:47
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและบ่อพัก ชุมสายพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 10:33
งานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 4 คน ให้กับส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 16 ธ.ค.2562 10:31
จ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ จำนวน 4 คน ให้กับส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019