ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0120/2563       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 16:27
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และตัดถ่ายเลขหมายพร้อมรื้อถอนเคเบิลทองแดง (Replace SPC) ชุมสาย สวทช.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.007/2563       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 16:17
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT จำนวน 23 ตัว และ Card GPON จำนวน 12 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 14:00
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินและบ่อพัก โครงการการสร้างทางรถไฟรางคู่ เส้นทางหัวหิน-บางสะพาน จำนวน 27 จุด จ.ประจวบคีรีขันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/728       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 13:48
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย ADSL และรื้อถอนข่ายสายทองแดง จำนวน 25 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0091/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 18:00
งานซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ FTTx จำนวน 8 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/105       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:16
จัดซื้ออุปกรณ์ Access switch รุ่น NCS5501 จำนวน 1 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0116/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:07
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN พร้อมสร้างข่ายสาย เพื่อทดแทนชุมสาย SPC ยี่ห้อ SIEMENS ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 52 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0121/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 14:55
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI งานตัดถ่ายเลขหมายเพื่อ Replace ชุมสาย SPC พื้นที่ บน.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0118/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 14:46
ซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ ZTE งานตัดถ่ายเลขหมายเพื่อ Replace ชุมสาย SPC พื้นที่ บน.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0022/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 11:14
จ้างเหมาติดตามหนี้ จัดทำสำนวนคดีและดำเนินคดี รวมถึงการบังคับคดี ของ กภพ.2 จำนวน 1 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0018/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 09:50
จ้างเหมาติดตามหนี้ จัดทำสำนวนคดีและดำเนินคดี รวมถึงการบังคับคดี ของ กภพ.5 จำนวน 4 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/016/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 09:11
จัดซื้อ SWITCH ASR-920-12SZ-D SFP 10GBASE-ZR       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/015/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 09:09
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านร่องช้าง ม.5 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./7       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 09:58
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 30 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่ บริษัท Amway (Thailand) Ltd.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/014/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 16:46
จัดซื้อ SWITCH ASR-920-12SZ-D SFP 10GBASE-ZR       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/013/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 16:42
จัดซื้อ SWITCH ASR-920-12SZ-D SFP 10GBASE-ER       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ค.0003/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 15:27
จ้างรื้อถอนอุปกรณ์สถานีฐานและสายอากาศภายในอาคาร จำนวน 81 สถานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0114/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 14:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง LOOP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0090/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 14:39
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เส้นทางถนนหลวงพ่อ ถนนอุตรกิจตั้งแต่แยกเขี้ยวดาบ ถึง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ชส.กระบี่ จ.กระบี่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02./ฉ.0027/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 13:57
จ้างบำรุงรักษา SAAM       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0020/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 12:37
งานจ้างเหมาติดตามหนี้ จัดทำสำนวนคดีและดำเนินคดีรวมถึงการบังคับคดี ของ กภพ.1 จำนวน 1 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/012//2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:39
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านผาลาด ม.3 ต.นาทราย อ.ลี้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0089/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:33
งานจ้างจัดทำอุปกรณ์ป้องกัน Surge สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร รองรับมาตรฐาน IEC 61643-11(Class I+II)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/01062563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 10:20
ราคากลาง ซื้อสาย Cable Armored 1 F       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0021/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 14:12
งานจ้างเหมาติดตามหนี้จัดทำสำนวนคดีและดำเนินคดี รวมถึงการบังคับคดี ของ กภพ.3 จำนวน 3 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0088/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 11:58
งานซื้ออุปกรณ์ IP PACKET MICROWAVE RADIO จำนวน 5 HOP       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0112/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 10:51
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ FTTX จำนวน 6 ชุมสาย เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./9       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:21
จ้างปรับปรุง ofc 216f และ OFC 312 F NEW LINK เส้นทางชุมสายบางนา - ชุมสายบางพลี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./8       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 16:18
งานจ้างปรับปรุง OFC 216F เส้นทางชุมสายหลักสี่ - ชุมสายกรุงเกษม และ OFC 48F เส้นทางชุมสายหลักสี่ - นิคมรถไฟ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0087/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 15:40
งานเช่าใช้บริการเส้นใยแก้วนำแสง (OFC) เส้นทางเพชรบุรี - บางสะพาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0086/2563       ลงประกาศ 29 มิ.ย.2563 15:37
งานจ้างเหมาติดตั้งทดแทนระบบ Backup Site Interconnection (CDR)       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020