ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0053/2563       ลงประกาศ 13 พ.ค.2563 15:47
จ้างเหมาขยายวงจรเชื่อมโยง R-ISP ขนาด 100G พื้นที่นครหลวงและภาคกลาง จำนวน 18 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0014/2563       ลงประกาศ 13 พ.ค.2563 07:41
จ้างเหมาพิมพ์ดีดและจัดเก็บข้อมูลและงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/522       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 16:55
งานจ้างเหมาปฎิบัติงานตรวจแก้บำรุงรักษา TOT Fiber 2U ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/521       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 16:50
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 เส้นทาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0015/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 14:54
จ้างปฏิบัติงานให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายอุปกรณ์ชุมสาย ประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 19 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0014/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 14:48
จ้างปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุเสียและให้บริการดูแลลูกค้าสำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ และบริการอินเตอร์เน็ต ประจำส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ จำนวน 46 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0011/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 14:42
จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อบริการ/ส่งเสริมการขายทางสื่อดิจิทัล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/005/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 14:28
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านทาปลาดุก ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0085/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 11:31
งานจ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (ชุมสาย ทีโอที) จำนวน 7 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0013/2563       ลงประกาศ 12 พ.ค.2563 10:14
งานจ้างจัดทำสร้อยคอทองคำ จี้ทองคำ พร้อมกล่องกำมะหยี่สำหรับผู้เกษียณอายุปี 2563 จำนวน 428 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0050/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 16:41
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เส้นทางถนนสุขุมวิท ฝั่งทะเล(ฝั่งเดียว)ตั้งแต่แยกพัทยากลาง - แยกพัทยาใต้ Lot 3 ชส.พัทยา จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0049/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 16:33
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 เส้นทางถนนพัทยาสาย 3ตั้งแต่แยกบาลีฮาย-แยกพัทยากลาง Lot 5 ชส.พัทยา จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.029/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 16:15
ซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ (OS) จำนวน 34 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 15:30
จ้างบำรุงรักษาระบบ Billing Mediation Device (MD) และปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 15:12
จ้างผลิตต้นแบบชุดอุปกรณ์ Smart Power Monitorig System       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/517       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 13:36
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN ในท่อร้อยสายรองรับการให้บริการ Fttx. งานUnderground ถนนเลียบหาดเฉวง ชุมสายบ่อผุด ของส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.00087/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 10:58
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง จำนวน 117,174 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0012/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 09:42
จ้างบำรุงรักษา SMSC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0008/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 08:08
ซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 5,880,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0012/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 06:54
จ้างจัดกิจกรรม ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/478       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 15:50
ซื้ออุปกรณ์ชุมสาย OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 69 ชุมสาย ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/004/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 09:57
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านสะแล่ง ม.2 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.013/2563       ลงประกาศ 7 พ.ค.2563 09:46
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN จำนวน 36 แห่ง จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.009/2563       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 16:15
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP (TOT-TYPE) จำนวน 500,000 PC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0014/2563       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 16:12
จ้างบริการ การสืบค้น คัดกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (Social Monitoring) และบริหารจัดการช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Social Media Media Management)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0005/2563       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 15:08
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับบริการ TOT eService และ TOT ePayment       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ กนบ./5       ลงประกาศ 5 พ.ค.2563 14:51
งานจ้างบริการ IP Transit (Hurricane Electric) ระดับความเร็ว 10 Gbps เชื่อมต่อที่ประเทศสิงคโปร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/003/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 14:54
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านป่ารกฟ้า ม.9 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0088/2563       ลงประกาศ 30 เม.ย.2563 13:10
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน Sale Engineer       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0086/2563       ลงประกาศ 29 เม.ย.2563 15:34
จ้างเหมาสร้าง Loop Optical Cable 312 Core ชส.พหลโยธิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2563       ลงประกาศ 29 เม.ย.2563 15:17
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภทซ่อมสร้างข่ายสาย จำนวน 24 รายการ       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020