ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./101       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 14:25
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ Cisco สำหรับให้บริการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่อยู่ภายใต้เครือ SCG       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./102       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 13:47
จ้างผู้ปฏิบัติงาน โครงการให้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล (MPLS) แก่บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด เพื่อให้บริการโครงการไปรษณีย์ไทย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 11:17
จ้างเหมาปฏิบัติงานตรวจแก้บำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำที่และอินเตอร์เน็ตบนโครงข่ายเคเบิลทองแดง และ Fiber2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 11:14
จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปพบ./509       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 10:53
ประกาศราคางานกลางจ้างบริการนำแฟ้มข้อมูลเลขหมายโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่ ยี่ห้อ Alcatel       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ปพบ./508       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 10:50
ประกาศราคากลาง"งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ SBC ยี่ห้อ Ribbon"       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/895       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 10:11
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงาน โครงการเน็ตประชารัฐ ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานกรร.3 จำนวน 2 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./100       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 09:20
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้สำนัก ร. จำนวน 58 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0046/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 16:51
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์พร้อมรถยนต์ประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 2 จำนวน 89 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺฺB02/ฉ.0165/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 11:29
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายฯ และบ่อพัก โครงการระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง เส้นทาง ถ.วิทยุ ตั้งแต่แยก ถ.พระราม 4 – แยกสารสิน และแยกสารสิน - ถ.เพลินจิต ชส.เพลินจิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0045/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 11:18
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน รองรับโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก(ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา-ดอนแก้ว ตอนที่2 บริเวณสี่แยกหนองจ๊อม(ลิขิตชีวัน) ชุมสายสันทราย จังหวัดเชียงใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.050/2562       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2562 09:39
จ้างเหมาบริการรับแจ้งเหตุเสียและบำรุงรักษาโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 12 คน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0167/2562       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 13:48
ซื้อ Switch ยี่ห้อ CISCO และอุปกรณ์ประกอบเพื่อให้บริการในพื้นที่ บน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0012/2562       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 10:27
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูง วังศุโขทัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.2/126       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 08:48
งานจัดซื้อหัวต่อ STRAIGHT JOINT CLOSURE จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.2/125       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 08:44
งานจ้างเหมาปรับปรุงแขวนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง OFC ขนาด 120F(A) ชนิดแขวนอากาศเส้นทางบางบ่อ - ชลบุรี ระยะทางรวม 10,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์และตัดต่อจำนวน 8หัวต่อและรื้อถอน OFC เก่า ที่เสียหายรวมระยะทาง 6,400 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0166/2562       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 17:55
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.1.1 จำนวน 21,700 เลขหมาย/พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./18       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 15:46
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 2 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่บริษัท MCI Communication Service Inc. (Verizon)       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0163/2562       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 15:01
งานจ้้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.สุขุมวิท จำนวน 6 เส้นทาง เพื่อรองรับงานย้าย ชส.เพลินจิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/พภก.2/1700       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 14:56
จัดซื้ออุปกรณ์ Switch Cisco และ SFP 10G จำนวน 45 แห่ง ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./98 ลว. 19 ธ.ค.62       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 14:41
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบอุุปกรณ์ Server & Software Network Monitoring สำหรับโครงการค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./97 ลว. 19 ธ.ค. 62       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 14:37
เช่าอุปกรณ์ Router สำหรับโครงการค่าเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้บริการแก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0164/2562       ลงประกาศ 23 ธ.ค.2562 09:38
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.1.1 จำนวน 23,659 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/292       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 14:52
โครงการเช่าบริการอินเทอร์เน็ตพร้อมวงจรสื่อสารสัญญาณ เพื่อให้บริการแก่ กรมวิชาการเกษตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0027/2562       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 14:35
งานจ้างทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กำมะหยี่) ประจำปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./96       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 14:20
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ สำหรับโครงการเช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่กรมประชาสัมพันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./95       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 14:10
งานเช่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค สำหรับโครงการเช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่กรมประชาสัมพันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0053/2562       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 13:39
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./94       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 09:49
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ โครงการจ้างเหมาบริการระบบ Call Center (สายด่วนสุขภาพจิต 1323) เพื่อให้บริการแก่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./93       ลงประกาศ 20 ธ.ค.2562 09:37
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Load Balanced Router) สำหรับโครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงกรมคุมประพฤติกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ เพื่อให้บริการแก่กรมคุมประพฤติ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.818/2562       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 16:07
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ลำดับที่ 2 เส้นทาง ถ.สาย 332 ช่วงสี่แยกเจ ชส.สัตหีบ 1 จังหวัดชลบุรี       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019