ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0004/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 08:48
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 3 ชั้นดาดฟ้า บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./22       ลงประกาศ 19 พ.ค.2563 17:18
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Router Cisco โครงการวงจรสื่อสารความเร็วสูง IP VPN MPLS เพื่อให้บริการแก่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/03/2563       ลงประกาศ 19 พ.ค.2563 10:18
ซื้อ Optic DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 180,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0015/2563       ลงประกาศ 19 พ.ค.2563 09:49
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Radio Planning       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0015/2563       ลงประกาศ 19 พ.ค.2563 09:39
งานจ้างบำรุงรักษา MNP       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./22       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:35
งานซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเพื่อให้บริการแก่กรมทรัพยากรธรณี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0003/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 16:06
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 1 และอาคาร 2 บมจ.ทีโอที คลองเตย และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0057/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 15:47
จ้างเหมาปรับปรุงและขยายโครงข่ายสื่อสัญญาณระดับ Backbone Network ปรับปรุงให้เป็นแบบ P+R       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0002/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 15:31
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 1 ชั้นดาดฟ้า บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.1 (สก.)/006/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 14:51
จัดซื้ออุปกรณ์ SFP-10G-SR, 400M. จำนวน 4 PC, SFP-10G-ER, 40KM. จำนวน 8 PC และ SFP-10G-ZR, 80KM. จำนวน 4 PC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.1 (สก.)/005/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 14:49
จัดซื้ออุปกรณ์ OLT แบบ OUTDOOR ZTE-ZXA10 C320 จำนวน 2 SETเพื่อรองรับการขยายการให้บริการติดตั้ง FTTx ในพื้นที่ชุมสายท่าแยก และชุมสายสระขวัญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0090/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 14:19
จ้างปฏิบัติงานบริหารธุรกิจ (นครหลวง) ปี 2563 - 2564       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0016/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 09:56
งานซื้อระบบอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบบริการลูกค้า       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0014/2563       ลงประกาศ 18 พ.ค.2563 08:30
งานซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.011/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:42
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery จำนวน 29 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.010/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:40
จ้างเหมาติดตั้ง switchmode Rectifier จำนวน 19 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.008/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 16:37
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/006/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 15:43
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านทาทุ่งไผ่ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0089/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 15:20
จ้างเหมาสร้างโครงข่าย ODN เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPC พร้อมงานตัดถ่ายและรื้อถอน ชุมสายธนบุรี ในพื้นที่ บน.3.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0056/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 12:23
งานจ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ DDoS mitigation       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0055/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 12:19
ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 25 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/451       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 11:13
งานเช่าอุปกรณ์ WiFi พร้อมระบบเกี่ยวเนื่อง สำหรับโครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0015/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 10:28
จ้างจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0091/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 10:22
จ้างเหมาติดตั้ง MDU เพื่อทดแทนชุมสาย SPC จำนวน 3 ชุมสาย ในพื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0092/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 09:18
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 4 ชุมสาย เพื่อขยายการให้บริการ รองรับการให้บริการ FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0017/2563       ลงประกาศ 14 พ.ค.2563 16:16
ซื้อซอฟต์แวร์ Web Vulnerability Scanner ใหม่ทอแทนของใหม่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0054/2563       ลงประกาศ 14 พ.ค.2563 15:23
จ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ IPLC ระดับความเร็ว 10 Gbps เส้นทาง ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถึง ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่บริษัท Verizon       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0052/2563       ลงประกาศ 14 พ.ค.2563 14:13
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ BNG โครงข่าย R-ISP ระดับ NSC จำนวน 9 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/97       ลงประกาศ 14 พ.ค.2563 10:39
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.ห้วยมุ่น ม.2 - บ้านห้วยเดื่อ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0051/2563       ลงประกาศ 14 พ.ค.2563 09:34
ซื้ออุปกรณ์ AIR DEHYDRATOR FOR WAVEGUIDE จำนวน 16 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 733/ท.012/2563       ลงประกาศ 13 พ.ค.2563 15:58
งานจ้างเหมาสร้างเคเบิลใยแก้วนำแสงลงท่อร้อยสายใต้ดิน ตามแนวถนนพัทยาเหนือตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิทถึงวงเวียนปลาโลมา ชุมสายพัทยา       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020