ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0014/2562       ลงประกาศ 5 ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Cloud Network และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0013/2562       ลงประกาศ 25 ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Facility       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ชท.0002/2563       ลงประกาศ 9 ม.ค.2563 16:10
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที จำนวน 11 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0169/2562       ลงประกาศ 9 ม.ค.2563 10:42
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลและติดตั้งอุปกรณ์ Multi Service Access Node (MSAN) เพื่อรองรับงานย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.2.2 และ บน.2.3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.3/003       ลงประกาศ 8 ม.ค.2563 15:34
ขออนุมัติหลักการ ราคากลาง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งานซื้อ Renewal license IPO 9.5 AVAYA เพื่อให้บริการแก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)โครงการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รหัสโครงการ : GNA00-62-0004 โดยวิธีตกลงราคา       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.002/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2563 14:10
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0170/2562       ลงประกาศ 7 ม.ค.2563 15:36
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ Fiber2U พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ชท.0001/2563       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 15:19
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทีโอที จำนวน 4 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0001/2563       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 14:06
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดทำบริการด้าน Cloud Business Solution แก่ลูกค้า       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 10:18
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 10:15
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 10:06
ซื้อเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสงจำนวน 1 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 09:57
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 09:51
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 6 ม.ค.2563 09:38
ซื้ออุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิล ใยแก้วนำแสง จำนวน 12 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./20       ลงประกาศ 3 ม.ค.2563 17:02
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร้ว 1 Gbps เส้นทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ถึงประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการแก่ บริษัท Fastblue Communications inc.       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./19       ลงประกาศ 3 ม.ค.2563 15:07
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ขนาดความเร็ว 30 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่ บริษัท Amway (Thailand) Ltd.       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/003       ลงประกาศ 3 ม.ค.2563 10:54
งานจ้างเหมาบริการงานด้านศูนย์บริการฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/002       ลงประกาศ 3 ม.ค.2563 10:51
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมาย Fiber 2U       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/001       ลงประกาศ 3 ม.ค.2563 10:36
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0168/2562       ลงประกาศ 2 ม.ค.2563 07:08
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาความปลอดภัยผู้บริหารประเทศในระหว่างการเตรียมงานพระราชพิธี งานกิจกรรมและการถ่ายทอดสดพระราชกรณียกิจที่สำคัญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.2 (สร.)/034/2562       ลงประกาศ 28 ธ.ค.2562 17:21
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 3 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0013/2562       ลงประกาศ 27 ธ.ค.2562 17:05
งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 12A อาคาร 9 (สำนักปรับเปลี่ยนองค์กรดิจิทัล) บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0097/2562       ลงประกาศ 27 ธ.ค.2562 16:41
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเส้นทาง ถ.อุปราช, ถ.พโลรังฤทธิ์, ถ.นครบาล, ถ.ศรีณรงค์, ถ.หลวง, ถ.เขื่อนธานี และ ถ.ยุทธภัณฑ์ ชส.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อบน.2.2/01/2562       ลงประกาศ 27 ธ.ค.2562 13:49
เช่าที่ดินติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเฟื่องฟ้า (มังกร-ขันดี)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.001/2562       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 20:36
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม ในพื้นที่ ภน.1.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0047/2562       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 17:01
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์พร้อมรถยนต์ประจำส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 จำนวน 139 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ป.0011/2562       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 16:34
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ทุ่งสองห้อง จำนวน 2 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./103       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 16:10
งานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับงานให้บริการหลังการขายลูกค้าองค์กรในรูปแบบ Managed Services 24x7 (Customer Service and Operation Center: CSOC)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.1/147       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 15:20
งานจ้างติดตั้งวงจร Fiber 2U (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่ บบบน.2.2.1(ชพ) จำนวน 250 ยูนิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.1/145       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 15:18
งานจ้างติดตั้งวงจร Fiber 2U (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่ บบบน.2.2.1(บน) จำนวน 200 ยูนิต       
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019