ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ฉจ.0002/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 09:34
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานที่ พสฐ. จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0067/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 16:38
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0019/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 16:13
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้บริการ Customer Service Center พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0093/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 16:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสายใยแก้วนำแสงพร้อมงานรื้อถอนเคเบิล ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบนทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0201 ตอนสนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง ตอน 2 ชส.รังสิต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0015/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 14:39
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0066/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 14:14
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 4 เส้นทาง ถ.ราชดำเนิน(บางส่วน)ถ.ราชนิกูล ถ.ไชยณรงค์ ถ.พลเสน ถ.ยมราช ถ.อัษฎางค์ ถ.จอมพล ถ.มหาดไทย ถ.สรรพสิทธิ์ ถ.ประจักษ์ ชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0012/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 14:06
จ้างเหมาเปลี่ยน MCB1, MCB2, TIE และ FX อาคาร 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 4 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0065/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 14:00
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 3เส้นทาง ถ.โพธิ์กลาง ถ.สุรางค์ยาตร์ ถ.มุขมนตรี ถ.บัวรอง ถ.โยธา และ ถ.เทศบาล ชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0064/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 10:35
งานจ้างเหมาติดตั้งขยายโครงข่ายสื่อสัญญาณ ระดับ Backbone Network รองรับ TOT IIG       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0096/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 10:16
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0094/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 08:22
จ้างเหมาติดตั้ง MSAN รองรับการรื้อย้ายชุมสาย RCU HAM 06 พร้อมรื้อถอนเคเบิล       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0016/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 14:14
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสื่อสารการตลาด จำนวน 8 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/99       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 13:55
จัดซื้อ ONU ZXHN F-612 จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./2       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 10:18
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 2 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่บริษัท MCI Communication Service Inc. (Verizon)       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/348       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 09:34
จ้างเหมานิติบุุคคลรื้อถอนสายเคเบิลทองแดงและDWทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (อจ.)/347       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 09:33
ซื้อONU ZTE F670L จำนวน 200เครื่อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0063/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 16:08
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ LPE เพื่อรองรับการย้ายชุมสายเพลินจิตทั้งหมด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0061/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 11:09
จ้างเหมาติดตั้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยโครงข่ายบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0060/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 11:07
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Network Telemetry and Real-Time Monitoring โครงข่าย R-ISP ชุมสายทีโอทีสำนักงานใหญ่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0059/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 10:22
งานจ้างบริการ IP Transit ระดับความเร็ว 20 Gbps เชื่อมต่อที่ยุโรป       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0062/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 10:12
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบ Cacti Traffic Monitoring ชุมสายทีโอทีสำนักงานใหญ่ ทดแทนระบบเดิมที่ล้าสมัย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0018/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 09:46
ซื้ออุปกรณ์ Security       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.026/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 4 แห่ง จังหวัดอำนาจเจริญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.025/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดยโสธร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.024/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 17:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/98       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 15:34
จัดซื้อสาย OPTIC Drop Wire FTTx Round Type 1F จำนวน 70,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0012/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:20
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE จำนวน 2 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0011/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 14:17
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 5 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 10:32
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอกประเภท SDP/STRAIGHT JOINT CLOSURE จำนวน 6 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ. 0058/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 09:48
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ (IPLC) ระดับความเร็ว 1 Gbps จาก Fiberail เส้นทางชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปะดังเบซาร์)ถึงอาคาร Equinix, TOT POP ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า บริษัท KDDI       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0095/2563       ลงประกาศ 20 พ.ค.2563 09:13
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI เพื่อรองรับงาน Replace ชุมสาย SPC พื้นที่ บน.3.3 ปี 2563       
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020