ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.004/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:58
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 52 คน ในพื้นที่ 043       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.003/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:32
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 33 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นบ./866       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:20
ขออนุมัติหลักการงานจ้างบริการวงจรเช่า Thailand - Singapore 100 Gbps โดยวิธิเชิญชวนเฉพาะ ส่วนงานดำเนินการจัดหาเอง ระยะเวลา 24 เดือน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/996       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 14:01
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายให้แก่โครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง ของกระทรวงการคลัง (MOF)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ป.001/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 13:15
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0007/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 10:17
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมอาคารบำรุงรักษาพุทธมณฑลสาย 3 กทม.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0001/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 10:08
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access point) และอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.002/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 16:02
จ้างบริการทำความสะอาด จำนวน 19 คน ในพื้นที่ 045 จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ท.0001/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 16:01
จ้างจัดทำกิจกรรมทางการขายเพื่อแย่งชิงลูกค้าคู่แข่งให้เปลี่ยนมาใช้บริการบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ป.001/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 15:41
จ้างบริการดูแลสวนหย่อม จำนวน 5 คน ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.2/10-63       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 09:57
จ้างเหมาแขวนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง(OFC)ชนิดแขวนอากาศขนาด120F(AA)เส้นทาง ขอนแก่น-ชุมแพ และ ชุมแพ-ภูค้อ ระยะทาง 19,750เมตร พร้อมรื้อถอนสาย OFC เก่าระยะทาง 13,500 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.003/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2563 09:09
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 28 คน ในพื้นที่ 042       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/1/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 16:27
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1Fซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 160,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.002/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:40
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.001/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:26
งานจ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 043       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0001/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 14:16
งานจ้างทำ SAP Archiving       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0005/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 14:15
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.1.3 จำนวน 21,700 เลขหมาย/พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ป.0002/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 14:14
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารชุมสายโทรศัพท์ในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 5 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0004/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 14:09
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 15,500 เลขหมาย/พอร์ต       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0147/2562       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 12:45
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Core Swtich พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการให้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/77       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 12:12
จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx จำนวน 375 Prot       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/76       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 12:09
จ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx จำนวน 525 Prot และปรับปรุง/ย้าย จำนวน 100 เลขหมาย       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ท.001/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 09:49
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย Ring Loop จำนวน 4 แห่ง บภก.3.1(ฉช.)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ป.0001/2563       ลงประกาศ 13 ม.ค.2563 14:51
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายโทรศัพท์ 7 แห่ง จำนวน 14 คน ในพื้นที่ บน.3.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0010/2562       ลงประกาศ 5 มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Cloud Business Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0009/2562       ลงประกาศ 24 มิ.ย. 2562
ซื้อระบบอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Application & Software       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0017/2562       ลงประกาศ 9 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Application & Sovtware       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0011/2562       ลงประกาศ 4 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งระบบความปลอดภัย เฟส 1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0012/2562       ลงประกาศ 11 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งระบบ Precision Air และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0016/2562       ลงประกาศ 9 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการ Contact Center       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0015/2562       ลงประกาศ 7 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาบริการ Cloud Business Solution       
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019