ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0059/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 16:20
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC และเคเบิลทองแดง โครงการย้ายชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต พื้นที่ บน.3.3 เฟส 1 จำนวน 7 ชุมสาย ปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0062/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 15:34
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อเป็น UPLINK MSAN และตัดถ่ายเลขหมายทองแดง รองรับแผนงานรื้อย้ายพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต พื้นที่ บน.3.2 (เฟส 2)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.015/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 15:29
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดนครพนม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0002/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 13:55
งานจ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาภาพลักษณ์บริการ บมจ.ทีโอที       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0011/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 13:10
งานจ้างตรวจประเมินสำหรับการต่ออายุ ใบรับรอง ISO ๒๗๐๐๑ ของ Data Center II       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0006/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 13:08
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0004/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 11:43
ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Core Metro และ Campus       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ฉ.0009/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 11:19
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์OLT ยี่ห้อ ZTE เพื่อ Replace ชุมสาย SPC จำนวน 97 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/86       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 11:06
จัดซื้อสาย OPTIC Drop Wire FTTx Round Type 1F จำนวน 70,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 733/ท.006/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 09:45
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 23 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0058/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 09:28
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Multi Service Access Node (MSAN) เพื่อรองรับงานย้ายชุมสายเพลินจิตทั้งหมด (บน.1.1)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0055/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 09:26
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Multi Service Access Node (MSAN) เพื่อรองรับงานย้ายชุมสายเพลินจิตทั้งหมด (บน.1.2)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0061/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 09:04
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) พร้อมตัดถ่ายเลขหมาย โครงการย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.2.1 เฟส 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/725/7/2563       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 16:06
ซื้อพัสดุประเภทสายและเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 12 รายการ สำรองคลัง ภก.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0026/2563       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 15:05
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสาย ยี่ห้อSiemens       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0025/2563       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 14:26
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบชุมสายยี่ห้อ AT&T       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0008/2563       ลงประกาศ 16 มี.ค.2563 09:05
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดของ กนพ.3 จำนวน 1 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0054/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 16:32
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย Multi Service Access Node (MSAN) โครงการย้ายชุมสายเพลินจิต พื้นที่ บน.3.3 เฟส 1 จำนวน 7 ชุมสาย ปี 2562       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.010/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 16:03
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ผญบ./       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:55
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สีแดงพิมพ์ดำ (กันนำ้) PVC ขนาด 10x12 cm อายุการใช้งานไม่ตำกว่า 3 ปี ใชภายในอาคาร จำนวน 90,000 PC       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.009/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:44
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 22 แห่ง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.008/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 15:18
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 38 แห่ง 57 กอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.014/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:26
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดเลย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.013/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:19
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดบึงกาฬ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.012/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 14:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 6 แห่ง จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.011/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 13:55
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ัจังหวัดหนองบัวลำภู       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0024/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 13:31
จ้างบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ Bandwidth Management       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนน.3/002/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 13:20
ประกาศราคากลางงานเช่าใช้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Internet Broadband) พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3กับบริษัท สกาย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0010/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 11:07
ซื้ออุปกรณ์ระบบจัดการความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Security Gateway) และอุปกรณ์ระบบป้องกันการบุกรุก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนน.3/001/2563       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 10:54
ประกาศราคากลางงานเช่าใช้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงภายในอาคาร เพื่อให้บริการโทรคมนาคม พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3 กับบริษัท เฟิร์สไมล์ จำกัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบสก./85       ลงประกาศ 13 มี.ค.2563 10:14
งานจัดซื้อลู่วิ่งบริหารร่างกายชนิดไฟฟ้า จักรยานออกกำลังกายแบบนั่งตรง จักรยานออกกำลังกายแบบมีพนัก เครื่องเดินวงรี       
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020