ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0143/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 15:05
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน บริเวณถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิต-ถนนประชาสงเคราะห์ ชส.อโศกดินแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1482       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:59
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา จำนวน 38 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.2.2 (กบ.)/525/1       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:57
ประกาศราคากลาง ชื่อโครงการจัดซื้อ อุปกรณ์สร้างข่ายสาย ODN ชุมสายห้วยพลู       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1481       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:32
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร จำนวน 19 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1480       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:31
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา จำนวน 20 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1479       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:28
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1484       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:02
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง จำนวน 24 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1483       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 13:56
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนราธิวาส จำนวน 19 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0015/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 12:15
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสารภายนอกบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ในเขตนครหลวง โดยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/115/รย       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 11:39
จ้างปรับปรุงพื้นที่ และ ห้องน้ำ ศูนย์บริการลูกค้าระยอง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1473       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 17:18
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต จำนวน 15 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1475       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 17:08
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ จำนวน 16 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1474       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 17:01
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 16 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1487       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 16:57
งานจ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 (ภก.2.2) จำนวน 4 ส่วนงาน (นครศรีธรรมราช,กระบี่,ภูเก็ต,ระนอง)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0046/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:40
งานซื้อเครื่องมือ Dust Test Chamber จำนวน 1 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0089/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 15:08
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifierและ Battery จำนวน81 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1466       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 10:42
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN บริเวณถนนเจิมปัญญา-ถนนรัษฎา ชุมสายตรัง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1451       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 10:38
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดปัตตานี จำนวน 13 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1452       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 10:35
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา จำนวน 12 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1447       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 10:29
งานจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ พื้นที่ทั้งหมดของบ้านเลขที่ 2112 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้จำนวน 9 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.1(ชร.)/04/2562       ลงประกาศ 15 พ.ย.2562 09:42
อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานขยายโครงข่ายปรับปรุงข่ายสาย FTTx พื้นที่ จังหวัดเชียงรายบจก.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0142/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 17:09
จ้างเหมาติดตั้ง MDU เพื่อทดแทนชุมสาย SPC ในพื้นที่ บน.2.1 พร้อมตัดถ่าย รื้อถอน Cable       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.012/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 16:34
จ้างบริการงานช่วยปฏิบัติงานด้านรับชำระเงิน จำนวน 7 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.011/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 16:31
จ้างบริการงานช่วยปฏิบัติงานด้านพาณิชย์ จำนวน 28 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.010/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 16:29
จ้างบริการงานช่วยปฏิบัติงานด้านรับแจ้งเหตุขัดข้อง 1177 จำนวน 6 คน ในพื้นที่ ภน.1.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.3.1/1851/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 16:18
งานเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาไอทีสแควร์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1477       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 15:20
จ้างเหมาขายสินค้า บริการและกิจกรรมการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อผลความสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่ ภก.2.2 จำนวน 7 ส่วนงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1476       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 15:07
จ้างเหมาขายสินค้า บริการและกิจกรรมการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อผลความสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่ ภก.2.1 จำนวน 6 ส่วนงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ภญบ.1/       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 14:24
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลของ TT&T เส้นเก่าที่ชำรุด และไม่ใช่งาน เส้นทาง ชุมสายเชียงราย-ชุมสายแม่จัน-ชุมเชียงแสนจ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลของ TT&T เส้นเก่าที่ชำรุด และไม่ใช่งาน เส้นทาง ชุมสายเชียงราย-ชุมสายแม่จัน-ชุมเชียงแสน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0127/2562       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 14:17
จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ จำนวน 10 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1419       ลงประกาศ 14 พ.ย.2562 11:24
จ้างเหมาให้บริการดูแลลูกค้า รับแจ้งเหตุเสีย ให้บริการตรวจสอบบริการโทรศัพท์ สนับสนุนการให้บริการสื่อสารข้อมูล และบริการบรอดแบนด์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลความสำเร็จของงาน (Out Task) ณ ศูนย์ Call Center หาดใหญ่ (ภก.2)       
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019