ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./16       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:34
งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ สำหรับโครงการเช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่กรมประชาสัมพันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./15       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:32
งานเช่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค สำหรับโครงการเช่าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บริการแก่กรมประชาสัมพันธ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0008/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 15:15
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล IP BROAD BAND จำนวน 10 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/88       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 13:54
จ้างเหมาปรับปรุงเสริมผาบ่อ Manhole และ Pullbox ชส.อุตรดิตถ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./28       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 11:27
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 2 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่บริษัท MCI Communication Service Inc. (Verizon)       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0007/2563       ลงประกาศ 23 มี.ค.2563 09:18
ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสำนักงานนครหลวง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.007/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:40
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 เส้นทาง (Turnkey) จังหวัดบุรีรัมย์๋เส้นทางชุมสายบุรีรัมย์ - ชุมสายห้วยราช และเส้นทางโนนสุวรรณ - ชุมสายหัวถนน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.006/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:38
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 60F เส้นทางชุมสายชัยภูมิ - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.005/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:34
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบ้านเขว้า - ชุมสายบ้านค่าย จังหวัดชัยภูมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.004/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:30
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ที่ชำรุด ขนาด 48F เส้นทางชุมสายบำเหน็จณรงค์ - ชุมสายเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภุมิ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0019/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:19
งานจ้างเหมาขยายระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบ Carrier Grade Network Address Translator ชุมสาย ทีโอที สำนักงานใหญ่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./14       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 16:16
งานจ้างแรงงานผ่านนิติบุคคล ปี 2563 เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าภาครัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์การมหาชน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0029/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 15:32
ซื้ออุปกรณ์สื่อสัญญาณ ยี่ห้อ Dowslake จำนวน 16 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.018/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 14:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.017/2563       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 14:57
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 2 แห่ง จังหวัดกาฬสินธุ์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ท.016/253       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 14:53
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 3 แห่ง จังหวัดมหาสารคาม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./13       ลงประกาศ 20 มี.ค.2563 10:52
งานเช่าอุปกรณ์และวงจรสำหรับโครงการงานเช่าสัญญาณเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่ กรมศิลปากร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0028/2563       ลงประกาศ 19 มี.ค.2563 16:16
งานจ้างเหมาติดตั้ง และรื้อถอน พร้อมตัดถ่ายอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง ตาก-แม่สอด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ฺB02/ฉ.0065/2563       ลงประกาศ 19 มี.ค.2563 15:23
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC) และรื้อถอนเคเบิลทองแดงเดิม ชุมสายสมุทรปราการ พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0064/2563       ลงประกาศ 19 มี.ค.2563 15:22
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับการ Replace SPC ชุมสายรามอินทรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./27       ลงประกาศ 19 มี.ค.2563 14:42
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน NOC IPLC/IP-VPN ณ ส่วนสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ จำนวน 3 คน       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พฐฒ.2/667       ลงประกาศ 19 มี.ค.2563 09:25
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงาน โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(Big Rock) ของกระกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/87       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 17:14
จัดซื้ออุปกรณ์ตู้ OLT Outdoor จำนวน 1 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0027/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 17:08
งานซื้อ Line Card แบบ 4x100 GE สำหรับอุปกรณ์ IIG Core Router ยี่ห้อ Cisco จำนวน 4 ST.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0060/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 15:24
ซื้ออุปกรณ์ FTTx ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการขยายลูกค้าบรอดแบนด์ ภายในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0010/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 13:40
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับบริการ Cloud Business Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0009/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 13:02
จ้างเหมาให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน จำนวน 235 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./4       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 11:55
จ้างปรับปรุง ofc 8 เส้นทาง ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการสายพัฒนาคูน้ำ ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0063/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 10:32
จ้างจัดทำและกระจาย Content กระตุ้นการขาย TOTFiber2U และ TOTWirelessNet       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วนบ./1/2563       ลงประกาศ 18 มี.ค.2563 08:44
งานจ้างบริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ(IPLC)ระดับความเร็ว155Mbpsและอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งPOP เส้นทางประเทศไทย-เขตบริหารพิเศษฮ่องกง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.2.1 (มค.)/6/2563       ลงประกาศ 17 มี.ค.2563 16:59
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670L 200PC       
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020