ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.032/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:19
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่างโดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out Task) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 11:01
งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ป.0002/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 08:13
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 12 คน ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ปทุมธานี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0053/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ MSAN, OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ช.001/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 15:01
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0041/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก เส้นทางถนนพระสุเมรุและถนนตะนาวชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0042/2562       ลงประกาศ 4 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ MSAN/OLT พร้อมสร้างข่ายสาย Optical fiber Cableชุมสายเพลินจิต ระยะที่ 2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0043/2562       ลงประกาศ 11 มิ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน โครงการงานรื้อย้ายท่อร้อยสายโทรศัพท์ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางคอแหลม เส้นทางถนนเจริญกรุง ซอย 107 แยก 7 ชส.ตรอกจันทน์ จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0090/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 14:28
งานจ้างบำรุงรักษาระบบ DNS ยี่ห้อ Infoblox       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0051/2562       ลงประกาศ 1 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU รองรับตู้ RCU 2.6 ล้านเลขหมาย True       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0052/2562       ลงประกาศ 3 ก.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้ง MDU ทดแทน DLC ที่เสื่อมสภาพ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0061/2562       ลงประกาศ 22 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อทดแทนชุมสายเสื่อมสภาพ (Replace SPC)และรื้อถอนเคเบิลทองแดงเดิม ชุมสายพระโขนง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0064/2562       ลงประกาศ 24 ก.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI พื้นที่ บน.2.3รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTx       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0065/2562       ลงประกาศ 26 ก.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการปรับเปลี่ยน ADSL เป็น FTTxชุมสายโทรศัพท์คลองเตย และชุมสายโทรศัพท์ถนนตก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0067/2562       ลงประกาศ 6 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ FTTXจำนวน 9 ชุมสาย เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0070/2562       ลงประกาศ 1 ส.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/GPON พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อ Huawei รองรับการปรับเปลี่ยนADSL เป็น FTTx พื้นที่ บน.3.2 เฟส 2 จำนวน 20 ชุมสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0075/2562       ลงประกาศ 15 ส.ค. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว LOOP พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบจำนวน 7 เส้นทาง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0077/2562       ลงประกาศ 15 ส.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พื้นที่ บน.2.1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0088/2562       ลงประกาศ 4 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับงานเปลี่ยนทดแทนชุมสาย SPCพร้อมงานรื้อถอน ชุมสายบางพลัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0092/2562       ลงประกาศ 11 ก.ย. 2562
จ้างเหมาสร้าง OFC LOOP ชส.รามอินทรา-ถนนเลียบทางด่วน-ชส.หัวหมาก-ถนนรามคำแหง-ชส.คลองจั่น       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ชร.)/05/2562       ลงประกาศ 20 พ.ย.2562 10:22
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิล ที่เสื่อมสภาพและเลิกใช้งานของ ชุมสาย บุญเรือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0091/2562       ลงประกาศ 3 ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI โครงการ REPLACE ชุมสาย SPC บางพลัด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0094/2562       ลงประกาศ 5 ก.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ HUAWEI ชุมสายภาษีเจริญ เพื่อขยายการให้บริการบรอดแบนด์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1450       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 16:19
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการลูกค้าและงานรับชำระเงิน สังกัดศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด ในพื้นที่ ภก2.2 จำนวน 76 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0009/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:21
จ้างเหมาติดตั้งหลังคา Skylight ชั้นดาดฟ้า อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.2/30       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:16
งานจ้างเหมาปฎิบัติงานนิติบุคคล เพื่อดูแลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฟส 1       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.693/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:11
งานจัดซื้ออุปกรณ์ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0008/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:10
จ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จำนวน 3 พื้นที่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0144/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 13:54
จ้างเหมาติดตั้งเครื่ีองปรับอากาศทดแทนของเดิม จำนวน 9 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0036/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 11:12
งานซื้ออุปกรณ์เพื่อให้ลูกค้า เพื่อพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลระบบจดแจ้งองค์กรผู้บริโภค       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1423       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 09:35
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงและบริการบำรุงรักษา TOT Fiber 2U พื้นที่ ภก.2.1 จำนวน7 ส่วนงาน       
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019