ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.004/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:10
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการเชื่อมต่อถนนหมายเลข 6 (บางปะอิน - นครราชสีมา) เส้นทางหลวงชนบท นม.1120ชส.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ฉ.0017/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:43
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในส่วนบริหารโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 16 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ฉ.003/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:40
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก จำนวน 14 จุด ชส.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0023/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:29
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข Antivirus Software และ Patch Management       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0097/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:26
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วำนแสงพร้อมงานรื้อถอนเคเบิล ที่กีดขวางการก่อสร้างโครงการพัฒนาคูน้ำถนนวิภาวดี ตอน 3 ชส.ดอนเมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./4       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:03
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 30 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่ บริษัท Amway (Thailand) Ltd.       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0072/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:27
งานจ้างบริการ Backhaul ประเทศฝรั่งเศส-อังกฤษ และเชื่อมต่อ London Internet Exchange (LINX) ระดับความเร็ว 10 Gbps       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.018/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:21
งานจ้างบริการงานรับแจ้งเหตุเสียและบำรุงรักษาโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 48 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/008/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:05
งานจัดซื้อสาย OFC 2 F จำนวน 30,000 เมตร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0009/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 11:20
ซื้อ S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 4 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.015/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 11:18
จ้างบริการงานรับแจ้งเหตุเสีย จำนวน 13 คน ในพื้นที่ 043       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0071/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 12:12
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 5 เส้นทาง ถ.สรรพสิทธิ์ ถ.มนัสถ.มหาดไทย ถ.จอมพล ถ.อัษฎางค์ ถ.ยมราช และ ถ.พลแสน ชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0070/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 12:05
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 1 เส้นทาง ถนนชุมพลชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/614       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 11:40
งานเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมพื้นที่ว่างข้างอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอ่าวลึก จังหวัดกระบี่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.014/2563       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:50
งานจ้างบริการรับแจ้งเหตุเสีย จำนวน 6 คน ในพื้นที่ 045       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/514/63       ลงประกาศ 29 พ.ค.2563 10:49
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตัดต่อเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายบ้านค่าย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 15:21
จ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการเพื่อให้บริการแก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/009       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:43
ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย งบทำการปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบน.2.2.3/008       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 13:41
ซื้อเครื่องมือช่าง หมวด 12 งบลงทุนปี 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0069/2563       ลงประกาศ 28 พ.ค.2563 12:07
งานจ้างบริการ Equinix IX ที่ประเทศสิงคโปร์ ระดับความเร็ว 40 Gbps       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 15:24
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานรองรับโครงการธนาคารออมสิน (สาขา)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.401/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:36
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายเคเบิลอากาศลงดินเส้นทางหน้าสถานีรถไฟจอมเทียน ถ.ห้วยใหญ่ ทั้ง 2 ฝั่ง ชส.ห้วยใหญ่       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ. 0068/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 14:00
จ้างบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Hong Kong Local Loop ขนาด Bandwidth 100 Gbps และ       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./3       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 11:37
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ X Connect ระดับความเร็ว 1 Gbps เส้นทาง Singapore NNI ประเทศสิงคโปร์ จากบริษัท Epsilon เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า Amway และ/หรือ ลูกค้ารายอื่น (ถ้ามี)       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0022/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:44
ซื้ออุปกรณ์ Data Analytic Storage       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0021/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 10:10
งานซื้ออุปกรณ์เพื่อให้บริการ Security Solution แก่ลูกค้าองค์กร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/007/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:25
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสส./ฉ.0016/2563       ลงประกาศ 27 พ.ค.2563 09:11
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการในส่วนบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 5 อัตรา       

 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0020/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 15:49
ซื้ออุปกรณ์ Cloud Server & Storage รองรับ Digital Service       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/จ.0003/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 13:40
จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นระบบ Chiller แบบไม่รวมอะไหล่ อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 5 ชุด       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/พภน.3_611/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 12:08
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาบิ๊กซีลำพูน จังหวัดลำพูน       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020