ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/570/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:36
งานจ้างเหมานิติบุคคล (outsource)งานติดตั้งตรวจแก้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทางพร้อมยานพาหนะ ในพื้นที่ ภก.3 จำนวน 212 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.571/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:34
งานจ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสื่อสารข้อมูลและงานตอนใน จำนวน 90 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.572/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:31
งานจ้างเหมานิติบุคคลงานซ่อม/สร้างเคเบิล OFC จำนวน 78 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.588/2562       ลงประกาศ 18 ต.ค.2562 15:24
งานจ้างเหมานิติบุคคลให้บริการงาน Help desk และดูแลระบบต่างๆ จำนวน 32 อัตรา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0026/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 17:05
งานจ้างบริการ การสืบค้น และคัดกรองข่าวสารออนไลน์ (Social Monitoring)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0027/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:19
งานจ้างเหมาติดตั้งระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Software System Management) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0025/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:13
ซื้ออุปกรณ์ด้าน Cyber Security       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/115       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:09
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000011       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/114       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:08
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000010       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/113       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:04
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000009       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/112       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 10:01
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000008       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/111       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:56
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000007       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/110       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:54
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000006       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (มส.)/109       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 09:51
งานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ Fiber 2U (FTTx) พื้นที่ ชุมสายขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนงบประมาณ 2562 ตามเลขที่ใบสั่งงาน C62WBD000005       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0084/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 17:27
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม จำนวน 6 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0007/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 13:51
จ้างซ่อมอุปกรณ์ขยายสัญญาณด้านส่ง (TWTA) ยี่ห้อ CPI รุ่น VZC-5964A4 ชนิด 1:1 REDUNDANT       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1321       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 09:55
งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตรวจแก้และบำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกส่วนบริการลูกค้าจังหวัด ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 จำนวน 13 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0129/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 08:17
จ้างปฏิบัติงานด้านช่างดูแลระบบ Network Management System (NMS) บริการสื่อสารข้อมูลและสื่อสัญญาณ จำนวน 3 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(อต.)/38       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:56
จ้างเหมาติดตั้งสาย DW FTTx จำนวน 100 Port. และปรับปรุงสาย DW FTTx จำนวน 100 Port.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 712/ท.022/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 16:11
ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 990,000 เมตรเข้าคลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1320       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:25
เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้า บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นที่ทำการศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0006/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:07
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน3.2 จำนวน 34 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0005/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:04
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก)และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 717/ป.0004/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 15:02
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์งานบริการสอบถามที่ 3 (พิษณุโลก) จำนวน 49 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1295       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 11:13
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา เพื่อตั้งเป็นงานรับเงินย่อย สาขาเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สงขลา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/032       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 10:18
จ้างตัดชุดทำงานช่างสีกากีปักชื่อหน่วยงาน จำนวน 70 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0032/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 08:27
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ Hardware สำหรับระบบ CPE Management       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0128/2562       ลงประกาศ 15 ต.ค.2562 07:41
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายและข่ายสาย ODN ชุมสายงามวงศ์วาน ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.3 รองรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บบภ.3.2(พจ.)/031       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 16:53
จัดซื้อ ONU ZTE F670W จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0040/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:35
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึม และเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ชุมสายโทรศัพท์บางพลัด กทม. และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0006/2562       ลงประกาศ 11 ต.ค.2562 14:33
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคาร 20 (ชั้นดาดฟ้า) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019