ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศราคากลาง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/032/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:47
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0110/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:17
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำเคเบิลอากาศลงดินตามเส้นทางวิกฤต เส้นทางถนนบรมราชชนนี (สะพานพระปิ่นเกล้า - คลองบางกอกน้อย) ชส.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0134/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 11:23
ซื้ออุปกรณ์ OLT/XGPON/GPON ยี่ห้อ HUAWEI       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/031/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:30
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ป่าตึง ม.3 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/030/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:29
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/029/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:25
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ต.หนองหนาม อ.เมือง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/028/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:24
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ วบน.1.1/213       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:30
งานเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อที่ 465 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 3 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์คลองเตย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชน.1/222       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:28
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 770.99 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์สามเสน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ งชน.1/220       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:26
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 512.15 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์พหลโยธิน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ ชน.1/171       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:23
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 7,197.74 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต ระยะเวลาเช่า 1 ปี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/02082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:35
ซื้อ GTGO 8 Port GPON OLT Line Card ชส. โพธิ์ทอง , ชส.รำมะสัก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.1.1 (อท.)/01082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:34
ซื้อ ZTE OLT PON ZX10 C320 10G ชส.ไผ่ดำพัฒนา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.632/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:24
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ลำดับที่ 2 เส้นทาง ถ.332 ช่วงหน้าหมู่บ้านวิรันดา ชุมสายสัตหีบ 1 อ.สัตหีีบ จ.ชลบุรี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.3/ฉ.616/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:48
งานจัดซื้ออุปกรณ์ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE สำรอง จำนวน 3 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0132/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:53
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ OLT/GPON/XPON รองรับงานตัดถ่ายชุมสาย TRUE พร้อมข่ายสาย       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ท.0015/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:38
จ้างปรับปรุงโครงข่ายอินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต สำหรับพื้นที่อาคารหอพัก       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ นญบ./12       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:52
จ้างซ่อม ofc312F เส้นทางชุมสายบางนา - ชุมสายบางพลี       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พอฒ.1/754 ลว. 6 ส.ค.63       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:21
งานเช่าใช้บริการคู่สายภายในอาคาร เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อ (Cross Connect) เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/115       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:44
ซื้ออุปกรณ์ตู้ OLT Outdoor 8 GPON จำนวน 1 SET ใบสั่งงาน C.63.WBL000025       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/114       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:30
จัดซื้ออุปกรณ์ Access switch รุ่น ASR920 ใบสั่งงาน C.63.WBL00.0035-36       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/113       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:28
จัดซื้อ ONU ZXHN F-612 ยี่ห้อ ZXHN จำนวน 200 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/112       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:25
จัดซื้อ Router Wireless AC1200 A3002RU-V2 จำนวน 200 SET       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (รย.)/666/63       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:54
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทร์ C62YBF000250       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0133/2563       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 15:04
ซื้ออุปกรณ์ ONT/ONU ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 44,250 ST       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ อนซ./ช.0029/2563       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 13:19
ซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ A02/ท.0002/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 14:32
งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน ๕ คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภญบ.2/327       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 14:14
จ้างเหมาปรับปรุง BOX ODF ณ ชุมสายด่านคลองลึก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด และปรับปรุงการเชื่อมต่อวงจรใช้งานเส้นทางชุมสายอรัญประเทศ – ด่านคลองลึก -ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ สนบ./9       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 13:39
งานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ ระดับความเร็ว 30 Mbps จากบริษัท Epsilon ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บริการแก่ บริษัท Amway (Thailand) Ltd.       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0019/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 11:57
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จำนวน 133 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 711/ฉ.024/2563       ลงประกาศ 5 ส.ค.2563 11:51
ซื้อ Card Uplink ยี่ห้อ ZTE จำนวน 34 Card พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในพื้นที่ ภน.2       
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020