ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/149/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:59
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาตรี แอนด์ วุฒเมศซัพพลายส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/148/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:57
งานจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 54 พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอส อินสเปค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/147/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:55
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมเจือจิตร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/12       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ดูดน้ำ ฟุตวาล์ว ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห.จ.ก. บี.วี ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/9/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา ซื้อ ONU Type 4 Ports LAN Built in ATA , Wireless จำนวน 40 ST โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/039/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:26
งาน (TURNKEY) งานวางสายเคเบิลทองแดง บริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก 34-36 ชส.ม.ลลิลวิลล์ เนื่องจากขโมยลักตัดสาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/517 ลว. 9 กย. 62       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:09
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ.บี. ปิโตรเลียม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/534 ลว. 19 กย. 62       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:07
จ้างทำสติีกเกอร์ ONU     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ซัคซีด ดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/7/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 09:00
จัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านณรงค์ทิพย์พันธ์ไม้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 08:08
จ้างติดตั้ง FTTx บ้านลูกค้า ศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีสาขาเดชอุดม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล ไอ.ที.โซลูชั่นส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/64/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU F612 ศููนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาควนขนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/62/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless For FTTx ศููนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาควนขนุน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/60/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ IP PHONE IP400 ศููนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/28/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:30
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 6 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/27/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:26
อุปกรณืใช้งานตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเจ คอร์เปอร์เรชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/26/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:24
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสำเริง เหมือนแดง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0163/2562       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:20
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC ชส.สุขุมวิท จำนวน 6 เส้นทาง เพื่อรองรับงานย้าย ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แสงศิริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0155/2562       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 16:04
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 40,000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/2/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 15:52
จัดซื้อแบตเตอรี่ N150 ยี่ห้อ 3k เพื่อใช้กับเครื่องยนต์ห้องโทรคมนาคม ชุมสายตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ล.การช่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.2/03/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 15:33
เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์หมู่บ้านเฟื่องฟ้า (มังกร-ขันดี)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางเครือวัลย์ จอเจริญรักษ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/36       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 15:16
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมานิติบุคคล ดำเนินการสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเตอร์เดอร์เน็ต บ้านน้ำราบ ชุมสายบางสัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/34       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 15:13
ประกาผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต ชส.บางสัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/63/016       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:50
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้อพัสดุเบ็ดเตล็ด ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก แคลายเครื่องเย็น (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/2/63       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:25
ซื้อสาย OFC/SM/DW-R/FRPE 1F (ธรรมดา) จำนวน 59,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชัน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อย.)/1/63       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:23
ซื้อสาย ARMOURED FTTX 1F (1000/drum) จำนวน 67,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชัน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/49/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:17
ซื้อ ONU 4 *1000 Mbps Lan Ports +ATA 2 Ports +WiFi AC2100 Dualband จำนวน 100 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/551       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:13
จัดซื้อกระดาษA4     ผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/006       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:12
ซื้อ ONU AN5506-02B ยี่ห้อ Fiberhome จำนวน 70 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0093/2562       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 14:07
งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ Nokia จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/009       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:36
ซื้อสายLAN Cat6     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.ป๊อก แอ๊คเซ็สโซรีย์ (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภปล./88       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:32
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019