ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.1/56/5 ลว. 1 ก.ค.63       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 11:14
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด Split Type ขนาด 30,000BTU จำนวน 2 แห่ง ที่ชุมสายอาคารบำรุงรักษาพุทธมลฑลชั้น 3 และชั้น 4     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ดับบลิว. เอนจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/031-2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:47
ซื้อ ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์โฮม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/651/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:45
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดสายสื่อสารโทรคมนาคม ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ชุมสายคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/650/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:43
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดสายสื่อสารโทรคมนาคม และติดตั้ง CROSS ARM ใหม่ เส้นทางพัทลุง-ลำปำ ถนนอภัยบริรักษ์ ชุมสายพัทลุงอ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/268       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:39
จ้างเดินสาย Optic Drop Wire 1 F และสายภายในอาคาร งานบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต FTTX ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุรซี อิเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/263       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:37
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างศิริชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8106       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8105       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8104       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เปลี่ยน IP Phone ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)8103       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็นพร้อมระบบ WIFI ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ต วิชชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8103       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:23
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ่ายค่าพาหนะเดินทาง พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8102       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:21
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตพร้อมระบบ WiFi ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ต วิชชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8101       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:20
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างหุ้มเบาะของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก เมืองแพร่การเบาะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-888       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:20
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก Preformed 11M. จำนวน 500 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.พี.ยู.บี แอดเซสซอรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/649/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:20
จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/648/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:19
การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน โดยจัดซื้อเครื่องเขียน จำนวน 9 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เที่ยงธรรมเครื่องเขียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/647/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:16
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ดำเนินการจัดสายสื่อสารโทรคมนาคม ย้ายแนวเสาไฟฟ้า ชุมสายพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง และชุมสายควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-887       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:16
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก Support 14" 1000 Pcs. , PREFORMED DE. 11.0 MM 300 Pcs. , Cable Guard 200 M. , แหวน 5/8" 1000 Pcs.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.พี.ยู.บี แอดเซสซอรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/646/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:14
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ทำการย้ายแนวเสาไฟฟ้าใหม่ บริเวณสามแยกตรงข้าม อบต.ชะมวง ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/114/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:14
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ TOTO LINK AC1200 รุ่น A3200RU     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.คิงส์ อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/645/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:14
จ้างซ่อมรถเครน หมายเลขทะเบียน พัทลุง 80-9602     ผู้ได้รับการคัดเลือก อู่บุญเสริม ช่างยนต์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/113/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 10:12
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบ Network เทศบาลต.โพธิ์ทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.คิงส์ อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/51/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 09:03
งานจัดซื้อตู้Outdoor OLT 8GPON     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/472/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 08:40
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/2598/2       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 08:36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU , ROUTER , ATA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก. , บ.เอ็นเอสไอ จก. และ บ.เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/471/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 08:35
ซิ้อ Switch 24 Port Manage และ Access Point AC LR     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดป เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-886       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 08:19
จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 12 สิงหาคม ขนาด 160x400 cm. จำนวน 1 ชิ้น     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไอเดีย ไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/188/2563       ลงประกาศ 8 ส.ค.2563 12:48
ซื้ออุปกรณ์ 1848 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/187/2563       ลงประกาศ 8 ส.ค.2563 12:47
ซื้ออุปกรณ์ 1787 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.ดูโฮม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/186/2563       ลงประกาศ 8 ส.ค.2563 12:47
ซื้ออุปกรณ์ 140 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อุดรศิริธรรมไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/185/2563       ลงประกาศ 8 ส.ค.2563 12:46
ซื้อหลอดไฟ 875 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อุดรศิริธรรมไฟฟ้า  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020