ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0024/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:00
งานจ้างบริการพยาบาลและปฏิบัติการในห้องพยาบาล จำนวน 16 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/08012563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 15:53
ซื้อ AC 1200 Archer C5 TP LINK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0167/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 15:00
ซื้อ Switch ยี่ห้อ CISCO และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อให้บริการในพื้นที่ บน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/ 003 /2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ แก้ไขเหตุเสีย เร่งด่วน งานซ่อมสายเคเบิล พร้อมปรับปรุง เนื่องจากเคเบิลเป็นแผลน้ำเข้าทำให้คู่สายเสียหาย บริเวณเส้นทาง 15 : 1 - 3000ชุมสายปู่เจ้าฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอเอ็ม เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พช.)/002/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:50
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F-612 จำนวน 80 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/06/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:42
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณชุมสายกฤษดานคร ถึง ปากทางวัดศรีเรืองบุญ ชส.กฤษดานคร C.62.10062.7549     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/05/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:41
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณวัดต้นเชือก ถึง ชุมสายบ้านใหม่ ชส.บ้านใหม่C.62.10062.7546     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/04/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:40
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณวัดป่ามณีกาญจน์ ถึง วัดต้นเชือก ชุมสายบ้านใหม่ C.62.10062.7547     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/03/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:39
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานงานสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อรองรับการให้บริการ UP LINK บริเวณปากทางวัดศรีเรืองบุญ ถึง วัดป่ามณีกาญจน์ ชุมสายกฤษดานคร C.62.10062.7548     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เอ มินิเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/993       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:24
งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(Big Rock) จำนวน 1 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อีเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 14:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น 2820 ของส่วนอำนวยการสายงานการเงิน (อนง.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/7/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:55
จ้างสร้างข่ายสาย ODN ตามใบสั่งงานเลขที่ C.62.XBK00.0036 ชุมสายบางสัก (บ้านบางสัก)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอพี เน็ทเวิร์คคอร์ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/9/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:52
ซื้ออุปกรณ์หลอดนีออน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บมจ.ดูโฮม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/02/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:49
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างสร้างข่ายสายเคเบิล OFC OFCCC#152,#161 เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX บริเวณภายใน พระรามหกแมนชั่น ตึกB ถ.จรัญฯ ชส.บางพลัด C.62.10062.7563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีเอ็นเอส การสื่อสาร จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/8/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:48
จัดซื้อไม้ประดับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านป้าไฉลพันธุ์ไม้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/006/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งและปรับปรุง DW     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/007       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 13:37
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 245 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./005/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:57
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ HP Office jet Pro ให้ส่วนงาน ลปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./004/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:56
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ปบส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./003/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:54
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดซื้อ Hardisk HP ให้ส่วนงาน รจญ.ส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/153/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:44
งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ บบน.1.2.2 จำนวน 16 คู่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้น - โปร เซฟตี้ชูส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/63/1.001       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:28
งานจัดซื้อโทรศัพท์รุ่น IP400 จำนวน 200Set@1980 เพื่อใช้กับสื่อ TOT Mobileโดยตัดถ่ายเลขหมายให้ลูกค้า เพื่อลดภาระค่าพาดสาย และค่าละเมิดกับการไฟฟ้าฯ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (ชน.)/2/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 11:22
จัดซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F 50,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิบเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/63/019       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ เชื่อมต่อวงจรสื่อสัญญาณ ของ ขวบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก NEXTHECH ASIA CO.,LTD  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/63/018       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรสื่อสัญญาณ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัลฟา เบส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/63/017       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการฏิบัติงานด้านช่าง จำนวน 10 อัตรา ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/02/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:25
ซื้อหัว SFP     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/12/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:24
จัดซื้ออุปกรณ์ Deco M4 จำนวน 150 ตัว ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/152/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:10
งานจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 2 พอร์ต ,เดินสาย Drop Wire จำนวน 1 เลขหมาย และติดตั้งFTTxภายในอาคารไม่ใช่สาย จำนวน 13 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/151/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:02
งานจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 33 พอร์ต และย้าย FTTx จำนวน 1 เลขหมาย พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพบูลย์ เทเลคอม แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/150/2562       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 10:01
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019