ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (อต.)/40       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:13
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ OLT Outdoor 8 GPON Port จำนวน 1 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 08:40
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่น A3002RU จำนวน 500 St. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 08:38
จัดซื้อ ONU F670L ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100 St. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/072       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 08:13
จัดซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 8F (ARMOURED DW TW) จำนวน 12,000 เมตร จำนวนเงิน 122,236.80 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08001       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 17:13
ซื้อ SPF10G-LR (10km) จำนวน 14 Pcs., และ SPF10G-LR (40km) จำนวน 4 Pcs.ลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเซีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-895       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:56
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-894       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:55
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 90 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพรศักดิ์ คงมณี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-893       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:54
จ้างเหมาเดินสาย LAN ร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 จุด ให้กับ อบต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-892       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:53
จ้างเหมาเดินสาย LAN ร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 จุด ให้กับโรงเรียนสระกระโจมโสภณวิทยา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-891       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:52
จ้างเหมาเดินสาย LAN ร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 จุด ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8107       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:34
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ประจำงวด 4/6 (ก.ค.-ส.ค.63)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/274       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:34
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 10 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1-4,6-7,9-10 ได้แก่ บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ลำดับที่ 5,8 ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอน อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/145/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 16:14
งานจัดซื้ออุปกรณ์ ATA สำหรับตัดถ่ายเลขหมายโทรศัพท์ ผ่าน IP Phone     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ฉ.007/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 15:48
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT จำนวน 23 ตัว และ Card GPON จำนวน 12 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/189/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:41
ซื้อ wireless Archer C5 AC1200 /200st./145520 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เพล็๋นตี้คอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08003       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:41
ซื้อ SPF10G-LR (10km) จำนวน 28 Pcs.ลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเซีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08002       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:40
ซื้อ SPF10G-LR (10km) จำนวน 20 Pcs., และ SPF10G-LR (40km) จำนวน 4 Pcs.ลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเซีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1737       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คพภน.3(พล.)/017       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:29
งานซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ที่คลังพัสดุพิษณุโลก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิว ดราก้อน กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/127/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:26
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายฯ แม่สอย ม.3 และ ชส.บ่อหิน วงเงิน 480,858.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/126/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:23
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 32 รายการ ติดตั้งให้บริการ ICT Solution ลูกค้าองค์กร 4 แห่ง วงเงิน 128,849.40 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/126/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:21
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 2 PC ติดตั้งใช้งาน ชส. บ้านตาล, ชส.โป่งทุ่ง ม.4 วงเงิน 480,858.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ A02/ค.0003/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:20
จ้างรื้อถอนอุปกรณ์สถานีฐานและสายอากาศภายในอาคาร จำนวน 81 สถานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/125/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 14:19
ซื้ออุปกรณ์ SFP-10G-ZR (10GBASE-ZR SFP Module) 2 PC, SFP 10G-E R (10GBASE-ZR SFP Module)จำนวน2 PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายฯ เชียงใหม่ 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทสก./005/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 13:49
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายพร้อมระบบไฟฟ้าห้องเรียน Graphicและห้องเรียน Programming     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเนท จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/78/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 13:37
จ้างเหมาแรงงานเดินสาย Copper จำนวน 2 เลขหมาย, ย้ายสาย Fiber Optic จำนวน 8 เลขหมาย, เดินสาย Fiber Optic จำนวน 59 เลขหมาย และย้ายสาย Fiber Optic(เฉพาะเลขหมาย IP PHONE) จำนวน 3 เลขหมาย พื้นที่อโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.เอส.เอ็น.เทคนิคอล เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/77/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 13:34
จ้างเหมาแรงงานติดตั้ง FTTx จำนวน 50 พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอส อินสเปค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/76/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 13:31
จัดซื้อ SET Patchcord FTTx จำนวน 500 Set พื้นที่อโศกดินแดง และพื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-890       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 13:13
ซื้อน้ำดื่มตรา ทีโอที ขนาด 600 มล. จำนวน 100 แพ็ค ใช้มอบลูกค้ากิจกรรมการตลาดประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธนิตศักดิ์ พัฒน์ดำรงศักดิ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/071/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 12:27
ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F670L-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-889       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 11:15
ซื้อ ONU ZXHN-F680-OFTK จำนวน 171 st. รองรับการลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020