ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/771/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:50
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนเพชรบุรี 45-47 CAB#002 ชส.หัวหมาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สต.)/65       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:50
งานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินงานขยายODNรองรับการให้บริการFTTX รร.บ้านราวปลา ทุ่งหว้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนพล เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/770/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:49
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนอ่อนนุช 67/3 -69 CAB#003 ชส.ประเวศ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/769/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:49
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนเลียบวารี 35-37 CAB#008 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/768/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:47
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ถนนลาดพร้าว 101 แยก 50 CAB#001 ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/767/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:47
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง DLC#101 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/766/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:46
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนราษฏร์อุทิศ 2/4 - 2/3 CAB#006 ชส.สุวินทวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/765/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:45
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนสุวินทวงศ์ 52-50 CAB#001 ชส.เคซีสุวินทวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/764/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:44
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนพัฒนาชนบท 3 CAB#001 ชส.ประเวศ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แฟมิลี่ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/763/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:41
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ซอยเสรีไทย 77-79 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ (C 63100410686)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/762/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:38
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ โรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ( C 6310041 0684)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/761/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:37
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ โครงการหมู่บ้านแกรนด์โปรเวทโฮม ซอยคู้บอน 37 ถนนเลียบคลองสอง (C 6310041 0685)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/760/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:36
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ โครงการ Centro รามอินทรา-จตุโชติ ซอยกาญจนาภิเษก 4 (ซอยนามวงษ์) (C 6310041 0688)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/759/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:35
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถนนรามคำแหง ซอย 131     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/758/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:34
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/757/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:28
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ คลองหลวงแพ่งซอย 8 -วัดพลมานีย์ (C 6310041 0649)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:22
จัดซื้อจัดจ้าง กนพ.1ของส่วนงาน ปี 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:21
จัดซื้อจัดจ้าง ลกน.1ของส่วนงาน ปี 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:20
จัดซื้อจัดจ้าง งชน.1ของส่วนงาน ปี 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:19
จัดซื้อจัดจ้าง ทนน.1ของส่วนงาน ปี 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พอฒ.1/ป.63-10       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:12
งานเช่าใช้บริการคู่สายภายในอาคาร เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ สำหรับการเชื่อมต่อ (Cross Connect) เพื่อให้บริการแก่ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) โครงการ MPLS     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนน.1/       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:09
จัดซื้อจัดจ้าง อนน.1ของส่วนงาน ปี 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ มปล./986       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:57
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฮีซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8111       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:47
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ดึงสาย DW For FTTX จำนวน 15 เลขหมาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอภิสิทธิ์ อุตรอินทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ท.016/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:42
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-901       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:30
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 3241 เมตร OFC-Distribuit ชส.บางปลาม้า-วัดดาว ม.6 อ.บางปลาม้า C.63.UBI0000117     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-900       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:29
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1142 เมตร OFC-Distribuit ชส.สองพี่น้อง-บ้านคลองขุด ม.4,คูเมือง C.63.UBI0000118     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-899       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:26
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 3339 เมตร OFC-Distribuit ชส.สามชุก-บ้านสะพานตาแท่น,บ้านหัวนา อ.สามชุก C.63.UBI0000119     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-898       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:24
จ้างรื้อถอน OFC 24F,48F TOT ชส.วังหว้า บริเวณหมวดการทางศรีประจันต์-หน้าโรงพยาบาลศรีประจันต์ 6500 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-897       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:19
จ้างรื้อถอนทองแดง TOT เส้นทาง ชส.อู่ทอง CAB#008 บริเวณแยกหอนาฬิกา-โรงงานน้ำตาล 700 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-896       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:18
รื้อถอนสาย Drop wire เส้นทาง ภายในโรงเรียนสงวนหญิง ต.ท่าพี่เลี้ยง จำนวน 227 Kg.     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ไอที.กาญจนา  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020