ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-072       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:11
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2000 เมตร,SDP 1 ตู้,ตั้งตู้ MSDP 1 ตู้,ตัดต่อ SJ 1 หัว OLT บ้านโคกหม้อ-บ้านโคกหม้อ (หน้าชุมชน OTOP) C.62.UBI000147     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-071       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:09
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 800 เมตร,SDP 1 ตู้,ตัดต่อ BJ 1 ต C.62.UBI000135     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-070       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:06
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 500 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT ปากน้ำ-บ้านปากน้ำ (ปั๊ม NGV-STV บริการ 2008) C.62.UBI000128     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-069       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:05
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1500 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT เดิมบาง-บ้านเดิมบาง ม.7 (แยกอนุบาลยอดไม้งาม) C.62.UBI000116     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-080       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:04
ซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ดใช้งานทาสีพื้นที่จอดรถให้ศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครเข้าโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สีสุพรรณ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-068       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:04
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1000 เมตร,SDP 1 ตู้ OLT หัวเขา-ท่ามะกรูด C.62.UBI000115     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-079       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:03
ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik และ Access Point สำหรับรองรับลูกค้าในนาม เทศบาลตำบลต้นครามและ อบต.บางใหญ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-067       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:02
จ้างแขวนเคเบิล OFC 48F จำนวน 600 เมตร OFC ศาลแขวงและบังคับคดีหลังโรบินสัน C.62.UBI000061     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-078       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:02
จ้างติดตั้งเลขหมายระบบ IP PHONE ประจำเดือนมกราคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ช็อป สุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-066       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:01
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง 8837 เมตร TT&T MDF ชุมสายสวนแตง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-077       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 10:01
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ช็อป ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มกราคม 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ 2019  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/556       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:36
จัดซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์HP     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไฟร์คอมคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/555       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:35
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อัพเกรดสเปรคเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไฟร์คอมคอมพิวเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/554       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:34
จัดซื้อ ONU F612V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/553       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:33
จัดซื้ออุปกรณืว่อมแอร์ สนง.บางมูลนาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านสุชินอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/552       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:32
จัดซื้อ INSULATOR(ลูกถ้วย)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสเจพี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/10       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:26
จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณรอบสำนักงาน บภน.2.2(อด.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (มบ.)/002/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 4ของส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบภก.3.2 (รย.)/2       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:10
จัดซื้อ Access Point(Ruckus-R310)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/5/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 4 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/4/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:06
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายฯ ฝาง จ. เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/3/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 09:04
ซื้อสาย OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 100,000 เมตร ติดตั้งให้บริการลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11 ศูนย์ฯ วงเงิน 288,900.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/2/2563       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 08:56
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN ค่าแรงและพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายฯ ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ วงเงิน 292,860.97 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พรอทท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/008       ลงประกาศ 22 ม.ค.2563 08:44
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคาร และสถานที่ จำนวน 22 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด(ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/12/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:22
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาท้ายเหมือง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/11/63       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 17:20
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:53
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/62       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ปลายทาง ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN-F670L-OFTK จำนวน 200 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/695       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:24
งานจ้างผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบเหตุขัดข้อง สำหรับโครงการบริการ อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 1 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/329/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:09
ซื้อ Router A300RU-V2 AC1200=200ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/13/2563       ลงประกาศ 21 ม.ค.2563 16:06
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเร่งรัด/ติดตามหนี้ ในพื้นที่ บภก.2.2(ชพ.) จำนวน 1 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019