ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8112       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานดินรองรับโคสรงการเน็ตชายขอบ Zone C+ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษั่ แสงชัยมิเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/283       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:59
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/280       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:59
ซื้ออุปกรณ์ ONU GPON CPE (ZTE) F612 จำนวน 300 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/0956/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:50
ซื้อ IP PHONE รุ่น M60 A=150 PC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟิเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/279       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:49
จ้างบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารแบบฟอร์มสัญญาการให้บริการ จำนวน 1700 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/0954/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:48
ซื้อ ONU ZXHN F670L-OFTK=50st.,ONU ZXHN F680=100st.,Wireless Router DIR1251=30st.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/277       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:48
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับอุดปิดช่องร้อยสาย Cable ทางเดินหนู จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/269       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:44
ซื้ออุปกรณ์ แบตเตอรี่ จำนวน 2 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วสท./761 ลว.11 ส.ค.63       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมารื้อถอนเสาโทรคมนาคม และรับซื้อซากเสาโทรคมนาคมที่รื้อถอน ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 5 Site ได้แก่ Site หลักด่าน, Site ซับเปิบ, Site ทุ่งเศรษฐี, Site หนองบัวเริง และ Site บ้านรักษ์ไทย จังหวัดเพชรบูรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/174       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พาวเวอร์ พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/173       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 13:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./047/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 12:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Computer (CPU HP Compaq 8100 Elite SFF) จำนวน 1 เครื่อง ของ ส่วนบริหารหนี้ลูกค้าภาครัฐ (รนค.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอลคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/038/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:50
ซื้อ F680 ONU,4GE,2FXS,WIFI 4X4 MU-MIMO,TR069,OFTK,ONU LIC. ให้ศูนย์ฯพุนพิน 50 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/037/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:48
ซื้อ F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi 2Ant AC1200,TR069,OFTK ให้ศูนย์ฯ ดอนสัก จำนวน 60 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/036/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:08
ซื้อ F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi 2Ant AC1200,TR069,OFTK ให้ศูนย์ฯ พุนพิน จำนวน 50 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/035/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:07
ซื้อ F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi 2Ant AC1200,TR069,OFTK ให้ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/60/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:06
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU F670L จำนวน 205 ST ให้ศูนย์บริการลูกค้าบางพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/781/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:05
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนประชาสำราญ CAB#004 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/034/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:04
ซื้อ TP-Link EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band ให้ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 150 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/195       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:03
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อธงประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/780/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:02
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนประชาสำราญ CAB#001 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/779/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 11:01
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุงตรงข้ามฉลองกรุง ซอย 8 ซอยวัดสุทธาโภชน์ ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/197       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:59
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสุขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/778/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:57
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 2 หน้าโบสถ์คริสตจักร ชส.หัวหมาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/777/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:56
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/196       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:56
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแมกซ์ ไซน์ โปรดักส์(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/776/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:55
งานย้ายแนว/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนเลียบคลองสิบสาม ซอย 40 ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/775/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:54
งานย้ายแนว/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนสุวินทวงศ์ ม.ฟลอร่า วิลล์ พาร์คซิตี้ ชส.หนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/774/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:53
งานย้ายแนว/ซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง ม.เจ้าคุณ CAB#006 ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/773/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:52
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนร่มเกล้า CAB#006 ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/772/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:51
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนฉลองกรุง ซอย 8 ชส.ลาดกระบัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4  5 [6] 7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020