ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Aug07       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:57
ซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet ชุมสายกระทุ่มโทน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Aug06       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:56
ซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet ชุมสายหัวหวาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Aug05       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:54
ซื้ออุปกรณ์ OLT xPON for FTTx, 10Gigabit Ethernet ชุมสายบางประมุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/Aug04       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:53
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ที่ บบภน.1.1(นว.)นว.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/397/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:51
ซื้อ IP-400 3G/4G LTE IP Phone 220 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/08082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:27
ซื้อ ZTE OLT PON ZX10 C320 10G ชส.ไผ่ดำพัฒนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/07082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:26
ซื้อ Line Card GPON 8 Port ชส.โพธิ์ทอง รำมะสัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทแอสดรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/06082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:24
สร้างข่ายสาย FTTx RT บางระกำ ม.3 หมู่ 2 บ้านสร้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/05082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:22
จ้างสร้างข่ายสาย FTTx RT วังน้ำเย็น ม .1 OFCCC#18 หนองกรด -คำหยาด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/04082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:21
ซื้อ OFCCC 48C (ครบชุด) SC/APC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/03082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:19
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กรุงศรีเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/02082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:19
ซื้อ SFP Module SM LC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/01082563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:18
จ้างรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ส.เจริญทรัพย์ รีไซเคิล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/31072563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 16:17
ซื้อ SNAPLOCK CLOSURE FOR DDROP WIRE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0125/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:39
ซื้ออุปกรณ์ OLT ยี่ห้อ Huawei พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รองรับการให้บริการในพื้นที่ บน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08006       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:20
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม Outdoor OLT ณ ชุมสายบ้านคลองลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08005       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:19
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม Outdoor OLT ณ ชุมสายบ้านคลองลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08004       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:18
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม Outdoor OLT ณ ชุมสายวัดน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-902       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:13
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานซ่อมสาย MAIN AC เน็ตประชารัฐบ้านหนองลาด ม.5 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/140/5/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 15:08
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่างหมวด 12 งบลงทุนประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/121       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:55
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0051/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:53
ซื้ออุปกรณ์ AIR DEHYDRATOR FOR WAVEGUIDE จำนวน 16 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำักด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0091/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:53
ซื้ออุปกรณ์ Local Network ยี่ห้อ Cisco พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ FTTx จำนวน 8 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/120       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:52
ซื้ออุปกรณ์ ONU Echolife 8120L จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/23       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:42
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น AN5506-04B5G, Fiber home จำนวน 50 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วสท./763 ลว.11 ส.ค.63       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:04
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมารื้อถอนเสาโทรคมนาคม และรับซื้อซากเสาโทรคมนาคมที่รื้อถอน ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 Site ได้แก่ Site ปากช่อง 1 และ Site วัดโคกสง่าปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เค.ทู.จี.คอนสตรัคชัน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/3170088822       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/3170088821       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ ONU F680     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/3170088819       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ IP PHONE IP 400     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8113       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:03
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างยามรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเชาวฤทธิ์ ส่างกวาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วสท./762 ลว.11 ส.ค.63       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 14:01
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมารื้อถอนเสาโทรคมนาคม และรับซื้อซากเสาโทรคมนาคมที่รื้อถอน ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 Site ได้แก่ Site บ้านท่าช้าง 1 จังหวัดนครราชสีมา และ Site ชุมชนหลังศาล จังหวัดบุรีรัมย์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เค.ทู.จี.คอนสตรัคชัน จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020