ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.361/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:06
จัดซื้ออุปกรณ์ GPON ONU ZXHN F670-OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.360/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:04
งานจ้างเหมาวางสายพร้อมรื้อถอน OFC 12 F และติดตั้งหัวต่อพร้อม Fusion Splice ระยะทาง 3500 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทีเทค รุ่งเรือง(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.357/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:03
จัดซื้ออุปกรณื Drop Wire Clamp 7000 PC ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.355/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:02
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาด่านซ้าย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 38 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 420 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เรือนบรรดา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.352/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 11:00
จัดซื้อสาย Optic Drop Wire Round Type 1F จำนวน 100,000 เมตร ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.350/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:58
งานจ้างเหมาติดตั้ง/ย้าย บริการ FTTX ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเชียงคาน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเลย จำนวน 29 เลขหมาย และประมาณการระยะทางสายเกิน 1226 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เรือนบรรดา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.349/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:56
จัดซื้อผ้าหมึก EPSON ERC 30 เครื่อง POS ประจำเดือน พ.ย. 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/069/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC บริเวณตู้ OFCCC#โครงการลุมพินี ซ.วิภาวดีรังสิต3 ถ.วิภาวดีรังสิต ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/068-63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC บริเวณตู้ MSAN#026 ถ.กรุงเกษม,ตู้ OFCCC#014 ซ.สมคิด (พหลโยธิน14)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/067-63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิลOFC บริเวณ CAB#008 ถ.กำแพงเพชร2, ตู้ OFCCC#072 วัดเทวราชกุญชร,ตู้ OFCCC#014 ซ.สมคิด (พหลโยธิน14),ตู้ MSAN#034 อาคารสหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/20/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:29
จ้างสร้างข่ายสาย ODN ตามใบสั่งงานเลขที่ C.62.XBK00.0039 ชุมสายบางเตย (บ้านบางเตยใต้ , บ้านบางเตยกลาง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอพี เน็ทเวิร์คคอร์ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2(นฐ.)/330/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 10:13
ซื้อ TP-Link EC230-G1 Ac1350=200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.1/01/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:17
จัดซื้อ Card VOIP ยี่ห้อ HUAWEI จำนวน 6 Card ติดตั้งในพื้นที่ ชุมสาย สาธุประดิษฐ์ CAB#071 , CAB#072 และ CAB#073     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิคอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/15       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สื่อนำปัญญา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/8/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 09:07
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย FTTx ระยะทางสาย 21,882 เมตร พร้อม Splice จำนวน 60 เลขหมาย วงเงิน 101,623.46 บาท ในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้าเชียงดาว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอสพี เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/19/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 17:10
จัดซื้อสาย ARMOURED OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 20,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/013/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 16:41
งานซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง IP Phone     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./จ.003/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 16:12
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม วันเดอร์ ไลน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/007/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:54
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาขาศูนย์ราชการ,เชียงดาว,สันกำแพง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./002/63       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:17
ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/09012563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 15:09
ซื้อ SPliter และ Patchord งานสร้างสื่อสัญญาณบริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไดนามิค ออพติคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (ตก.)/03/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหากรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทไตรมาสที่3 ก.ค.62-ธ.ค.62   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/003       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 14:22
ซื้อ Patchcord และ Attenuator เพื่อใช้งานติดตั้ง ขยาย วงจรเช่า และ งานโครงข่ายโทรคมนาคม พื้นที่ วบน.2.3 (หลักสี่)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์ วงเงิน 74,044.00 บาท  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/558       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:47
จัดซื้อ DROP WIRE CLAMP/OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/557       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:44
จัดวื้อบันไดไม้ไผ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ส.น้ำใจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/044/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:30
งานถอนเสาย้ายแนว(เฉพาะค่าแรง) บริเวณ ถนนพัฒนาการ ซอย 44 ชส.อ่อนนุช เนื่องจากรถชนเสาหัก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอส เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/043/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:29
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX งานซ่อมสาย บริเวณ รามคำแหง 34     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/042/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:28
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX พร้อมตัดต่อ บริเวณ CENTRO รามอินทรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/041/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 13:26
งานวางสาย OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX พร้อมตัดต่อ บริเวณ บจก.มหานครไรซ์ และ บจก.กรูเมท์ คอนเน็ค (ซ.สุวินทวงศ์ 60) เขตหนองจอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลเคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/019       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 11:32
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.3 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 26,900 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.1/08/2563       ลงประกาศ 23 ม.ค.2563 11:26
ประกาศผู้ชนะการจัดหา งานจ้างงานปรับปรุงเคเบิลทองแดง PC 01,SE 01 CAB# 002 (TOT-TA) บริเวณคลองควาย คลองขุนศรี ซอยซาลาธรรมสพน์ เนื่องจากไฟฟ้าย้ายแนว ชส.พุทธมณฑล O.62.10062/11/946     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอไอเอ็ม เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019