ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/404       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:54
จ้างซ่อมมอเตอร์คอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารชุมสาย 20000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านธีระมอเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8131       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:47
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Access Point พื่อใช้งานใน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ งชน.1/396       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:45
งานเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อที่ 465 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 3 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์คลองเตย     ผู้ได้รับการคัดเลือก การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ งชน.1/395       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:44
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 770.99 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ งชน.1/394       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:42
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 512.15 ตารางวา ระยะเวลาเช่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ รง./200       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:40
งานเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 7,197.74 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต ระยะเวลาเช่า 1 ปี     ผู้ได้รับการคัดเลือก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/231       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:33
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/230       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:31
จ้ดซื้อการ์ด GPON ยี่ห้อ ZTE ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามทวีชัย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/229       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:29
จัดซื้อ BNC Male Crimp Type 75 Ohm for 2.5C-2V Amphenol ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัลฟ่า เบส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/228       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:27
จัดซื้ออุปกรณ์ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สิริ 1988 จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/227       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:25
จัดซื้อ MSAN ยี่ห้อ HUAWEI ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/226       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:23
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/225       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:23
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-904       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:16
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม-Solution Access Point และ Switch สำหรับรองรับลูกค้าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-903       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:15
ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik Switch จำนวน 2 pc. สำหรับรองรับลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู และองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เคป เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คนบ./666       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:14
งานจ้างบริการ Cross -Connect ที่อาคาร Interxion MRS-1 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ กับ China Telecom Global 100 Gbps     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Omantel France S.A.S  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/175       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงสัญลักษณ์ สก. ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านบวรธงชาติ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-905       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:11
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก หัวต่อ 24F 20 PC.,หัวต่อ 60F 10 PC.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/191/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:08
ซื้อ ONU ZXHN-F612V เป็นเงิน 267500 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/224       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:07
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/190/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:07
ซื้อ ONU ZXHN-F612V เป็นเงิน 133750 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/223       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:07
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/222       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:06
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/221       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:05
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/220       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:04
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/219       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:04
จัดจ้างปรับปรุงประตูรั้วชุมสาย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/218       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:02
จัดจ้างปรับปรุงพื้นอาคารชุมสาย ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.3.3/217       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:02
จัดซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ของ วบน.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ไอ.แอร์เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/781       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 08:56
ค่าอุปกรณ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นเค ดาต้าเน็ตเวิร์ก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/780       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 08:56
ค่าเครื่องสำรองไฟ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/779       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 08:54
ค่ากระดาษA4     ผู้ได้รับการคัดเลือก วิทยาภัณฑ์  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020